Folkomröstning för swexit.

23 oktober, 2020

Det EU vi röstade för 1994 är inte det EU vi ser idag. Den svenska opinionen för EU-medlemskapet står just nu därför inför en omsvängning. Som en följd har organisationen folkomrosta2021.se nyligen uppmanat samtliga riksdagspartier att verka för en ny folkomröstning. För att skapa en tyngd bakom denna uppmaning kommer folkomrosta2021.se att arrangera flera manifestationer runt om i Sverige lördagen den 24 oktober.

Opinionen mot ett medlemskap accentuerades i somras då EU begärde att Sverige, i tillägg till en ökande EU-budget, skall stå för ytterligare 150 miljarder kr i ett stimulanspaket som till stora delar avses delas ut som bidrag till företagare i framför allt Medelhavsländerna och Östeuropa. Syftet med stimulanspaketet är att rädda dessa länders krisande ekonomier och i slutänden Euro-valutan. Ett valutasamarbete som vi sedan tidigare valt att stå utanför. Sveriges bidragsåtagande representerar en hissnande summa som kommande generationer nu kommer att vara tvungna att betala under de närmaste årtiondena.

– Således borde det även ligga i politikernas intresse att få verifierat vilket mandat de har från svenska folket i EU-frågan. Alternativet är att de kommer att få stå till svars för detta inför våra barn och barnbarn som kommer att få betala för kalaset, säger Ulf Ström, ordförande i folkomrosta2021.se.

En nyligen presenterad mätning från SCB visar att stödet för Sveriges EU-medlemskap minskar samtidigt som motståndet ökar jämfört med samma period förra året. Det samma gäller anslutningen till Euro-valutan som Sverige förbundit sig till att införa genom ratificeringen av Maastrichtfördraget. Enligt en annan mätning är rekordhöga 68 % av Sveriges befolkning emot en anslutning.

– Med ett utträde får vi en möjlighet att stärka vår egen välfärd, behålla de tillgångar som behövs för att stötta svensk industri, ta vårt klimatansvar liksom frigöra oss från den dokumenterade och omfattande korruptionen* inom EU, fortsätter Ulf Ström.

Manifestationer för en folkomröstning om EU medlemskapet kommer att hållas på fyra orter lördagen den 24 oktober kl.11.00:

Ort Plats Kontaktperson/Tel. nr

Stockholm Sergels Torg Ulf Ström, tel: 0733-24 82 90
Göteborg Gustav Adolfs Torg Danny Raucci, tel: 0761-82 00 01
Grebbestad Bryggan Michael Jilleskog, tel: 0708-66 46 14
Kalmar Larmtorget Carl-Johan Öving, tel: 0733-30 01 23

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Ström, ordförande, folkomrosta2021.se
Tel: 0733-24 82 90 – E-post: info@folkomrosta2021.se


Kan någon säga mig vad vi har vunnit på att gå med i EU?

18 oktober, 2020

Läser i våran media att vi ska lyssna och lyda EU. Men kan någon tala om för mig varför? Jag hör enbart att vi svenskar skall betala.

Sverige stretade emot efter bästa förmåga när EU i våras förhandlade fram det största räddningspaketet i unionens historia.

Gjorde vi? Allt svetsaren hade behövt säga var nej.

”Än så länge har det gått bra för Sverige att strunta i EU:s rekommendationer, eftersom vi inte är ett euroland. Men frågan är om vi kommer undan lika lätt denna gång.”

En rekommendation är allt svetsaren och hans hantlangare inte har följt. Men vi betalar i överflöd till EU.

Denna ledarsida är ingen anhängare av ökad överstatlighet inom EU.

En ren lögn. Expressen hyllar alltid EU.

Jag anser att det bara finns ett alternativ.

Swexit.

Varjager


Swexit nu. Inga pengar till globalisterna.

11 september, 2020

kampanjen. Vi kommer alla att behövas för att sprida budskapet och få till de namnlistor som krävs för att politikerna skall agera.

På onsdag 16/9 kl 18 kommer vi att hålla ett digitalt möte fört alla intresserade där Ulf Ström, vår ordförande, presenterar sig själv och projektledningen liksom stegen framåt för kampanjen.

Mer information finns på:

https://facebook.com/events/s/informationsmote-digitalt/417893915850766/?ti=icl

Ladda ner Meet i din mobil, padda eller dator redan nu. I god tid före mötet får du en kod som du loggar in med.

Skicka gärna detta meddelande vidare till vänner och bekanta som du tror är intresserade!

Vårt mål är att få ihop 100,000 namnunderskrifter till våren 2021 och då ….!

Likaså stort tack..
…till alla er som skickat in bidrag till kampanjen. Vi har hittills fått in 16.782,30 kr från 112 medlemmar. Detta kommer att täcka in kostnaderna för en ny professionell website, webhotell, ett e-marketing maskineri, etc.

Detta är bidragen som mottagits fram till och med i går:

[Bidragsredovisning](http://nebula.wsimg.com/c8ee27c5c92aa6bc0f87422b5d4b94d3?AccessKeyId=4A97C7D6B09CCEFF1D00&disposition=0&alloworigin=1)

Vi kommer regelbundet att redovisa mottagna bidrag på hemsidan http://www.folkomrosta2021.se under ikonen ”Räkenskaper” i högermarginalen.

Vår förhoppning är vidare att få in medel till en pressrumstjänst och ett ”pressmedelandemaskineri” hos Mynewsdesk (kostnad 25.000 kr). Således, om du är intresserad av att stötta detta är vårt Swish-konto:

‪123 270 6034‬

Kan vi få lika mycket i bidrag som vi redan fått, så är vi i hamn.

När detta är sagt är det inte helt lätt och självklart att be om bidrag på det här sättet. Likaså, för att att våra medlemsbrev inte skall betraktas som återkommande ”tiggarbrev”, är detta förhoppningsvis sista gången vi uttryckligen ber om stöd på det här sättet.

Namninsamlingen
Den namninsamling vi startade på nätet i lördags har hittills fått 327 ”signaturer” och har delats 160 (!) gånger:

[https://www.skrivunder.com/folkomrosta_om_sveriges_eu-medlemskap]

Det är den här namninsamlingen som hela kampanjen handlar om. Det är vår förhoppning att också alla våra 1750 medlemmar skriver under den. Således – om du inte redan gjort det – fyll i den! Be din familj och dina vänner att skriva på den! Sprid länken när helst du kan!

Facebook-sida
Vår Facebook-sida är ett levande dokument som ger löpande information om verksamheten. Gå gärna in och dela/länka till den:

https://www.facebook.com/Folkomrosta2021-115021520329332

Stay tuned!

->Vänliga hälsningar,

Styrelsen
folkomrosta2021.se<-