Göran Hägglund avgår. Alla de som kört Sverige i botten har snart avgått.

29 januari, 2015

Är det så att de inte vill ta ansvar för den oreda de skapat i Sverige? De ser vad de har förstör och vill nu frisäga sig själva från ansvar?

Varjager