Svenska kyrkan vill ha bättre flyktingmottagande

12 november, 2009

images

Vi får nu och då i vår brevlåda en stor folder från Svenska kyrkan.

I den senaste som kom idag står att läsa i en rubrik:

”Manifestation för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet åt flyktingar i vårt samhälle”.

Jag undrar vad man egentligen menar, att Sverige är ett dåligt land som inte kan ta hand om flyktingarna, de saknar vad? Det finns snart ingenting som en person som kommer till Sverige inte får.

Vidare i texten står det att man ska ha fackeltåg i olika svenska städer för att:

”rikta uppmärksamheten mot vårt sätt att behandla flyktingar. Det måste bli humant att vara flykting i Sverige, i Europa.”

Man menar att man vill peka på: ”Felaktiga bedömningar av läget i vissa länder, orimliga krav på personlig hotbild, bristande förståelse av religion som skyddsskäl, allmän misstro mot asylsökande, ojämlika parter vid förhandlingar om asyl, bristande humanitär hänsyn-särskilt när det gäller barn.”

Så har man fyra paroller, men jag nämner bara den första, nämligen:

”Vi vill att Sverige ska vara en fristad för skyddsbehövande!”

Det hela ska gå av stapeln den 21 och 22 november och arrangörer för denna propaganda är Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd m fl.

 

iimages

 

Avvisningar från Sverige rena kommersen, Varjager

Mvh/:)Smileth


Kristendomen, judendomen och islam har samma omsorg om medmänniskan

29 september, 2009

En något försenad nyhet, men jag skulle kontakta Sveriges Kristna Råd idag i ett ärende och hittar på deras sajt ett pressmeddelande från den 18/9, med en fredshälsning till judar och muslimer.

En saxad del:

”I år firas nästan samtidigt den judiska högtiden Rosh Hashana och den muslimska högtiden Eid al-fitr. Sveriges Kristna Råd vill i detta sammanhang sända en fredshälsning till landets alla muslimer och judar i Sverige.

Som vi förstår det ägnas de tio botdagarna efter Rosh Hashana åt bön och eftertanke, då man bör pröva sitt sätt att leva och planera för positiva förändringar. Försoning med Gud är först möjlig när man bett de personer om förlåtelse, som man handlat orätt emot. Botdagarnas kulmen är Jom Kipur, försoningsdagen, då ovänner ska sluta fred.

Fastan och reningen under ramadan har betydelse för hela samhället i och med att andra får del av de goda gärningar som Koranen uppmanar till. Den glada avslutande festen Eid al-fitr präglas också av ett socialt ansvar, eftersom man då delar med sig till andra och betalar sin speciella skatt zakat enligt Koranens anvisningar.

Båda dessa högtider inspirerar oss att se över våra egna liv och handlingar och värna om vår nästa. De påminner oss om det nödvändiga i att såväl förlåta som förlåtas.

Vi hoppas att vi inom en snar framtid får samlas i ett nationellt interreligiöst råd, där vi även fortsättningsvis tillsammans kan verka för fred och samförstånd.

Vi önskar Er allt det bästa till Rosh Hashana och Eid al-fitr.”

Fredshälsning från SKR till judar och muslimer i Sverige, Sveriges Kristna Råd

Sveriges Kristna Råd lider endera av kunskapsbrist om islam, eller någon annan brist, välj vilken, och kommer att leda oss svenskar på en mycket farlig väg.

.

Kommentatören LN tipsar om en artikel Kent Ekeroth har skrivit om argumentet att islam skulle ‘vara detsamma som’ kristendomen. Jag väljer dock att lägga ut länken till den svenska originalartikeln:

”Törnkvist ursäktar islam baserat på att det är en religion och påstår att ”det är var och ens ensak”. Trulsson ursäktar islam genom att försöka likställa den med kristendomen i sann relativistisk anda. Ingen av dem verkar riktigt förstå vad det handlar om.”

Fel att likställa islam med kristendom och andra religioner, Kent Ekeroth, Newsmill

Tack, LN!

Mvh/:)Smileth