Sveriges Radio slår åter på stora trumman för att bevisa att Svenskar är rasister.

3 oktober, 2012

Denna gången för att Romer inte får hyra bilar. Men ingenstans i undersökningen tar de upp romernas historia av stölder och misskötsel. Utan här kallas de mindre incidenter. Jag tycker att det är beklämmande att se SR.SR och deras hatpropaganda mot Svenskar. Jag förstår varför de vill ha licenspengar genom skattesedeln. För det är snart ingen som är villig att betala för skräpet.

Vad upplevde du låg bakom instruktionerna?

Jag vet inte, bara en djupt rotad främlingsfientlighet.

Fanns det inte fog för det här då, hände det inte incidenter?

– Det hände incidenter absolut, men det gjorde det med svenska kunder också, så på så vis tycker jag inte att det var befogat,säger Christian Wallén”

Detta är rasismen, Christian Wallén tycker det??? Så när det framkommer att romer skäl är det incidenter….Propganda radio.

Varjager


RFSU vill att vi betalar aborterna för utländska kvinnor, samt att vi skall informera detta utomlands.

26 december, 2011

Finns det ingen hejd hur mycket skattemedel alla dessa världsförbättrare vill att vi skall ösa ut på andra? När skall vår skattemedel komma våra egna till nytta?

”Hjälp kvinnor som vill komma till Sverige och avbryta en oönskad graviditet.
I fyra år har utländska kvinnor haft rätt att göra abort I Sverige, efter en lagändring i januari 2008. Regeringen bör sprida kunskap om den här möjligheten för kvinnor i andra länder. Översätt information på hem­sidan regeringen.se till relevanta språk. Ge berörda ambassader i uppdrag att sprida kunskapen.
Sverige har en av världens bästa abort­lagar. I drygt 35 år har svenska kvinnor haft rätt till abort. För en utländsk kvinna kan ingreppet kosta 8 000 kronor (Kostnad abort på sjukhus, Stockholms läns landsting, december 2011.) Vård­givaren avgör hur mycket kvinnan får betala. Resa, mat och husrum tillkommer. Farhågan fanns att lagändringen i januari 2008 skulle leda till att abortsiffrorna rusade i höjden. Så blev det inte. Under 2009 avbröt endast 132 utländska kvinnor en oönskad graviditet på ett svenskt sjukhus.(1 sjukhus, hur många var det på andra sjuk hus? 1032000kr 1 sjukhus)
I dag står samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna bakom den svenska abortlagstiftningen.
Motståndet kommer från konservativa politiker, religiösa grupper, höger ­ populister och -extremister. Argumenten känns igen från svensk debatt 2011. Abortkritiker ifrågasätter sena aborter, ställer krav på ”samvets ­ frihet”, föreslår adoption i stället för abort etcetera.
Att hjälpa utländska kvinnor, ekonomiskt och på andra sätt, att göra laglig abort i Sverige är ett bidrag och en handling av solidaritet. Det är också en tydlig markering, för kvinnors hälsa och rätt att fatta beslut om den egna kroppen.

Åsa Regnér är generalsekreterare för RFSU.”

Ytterligare en världsförbättrare som vill att vi skattebetalarna skall betala för allt och alla.

Varjager