Jag gör Socialdemokratisk propaganda.

24 februari, 2010


Är det här våra åldringars pengar befinner sig?

19 februari, 2009

Det är sedan länge känt att Robert Mugabe använder de biståndspengar som Sverige öst över landet, för egen del. Kanske det är våra åldringars skattepengar som nu finansierar lyxlivet för Mugabes 20-åriga dotter? De skattepengar som de betalade in då de arbetade för att de hade blivit lovade en trygg ålderdom, enligt de normer som fanns förr i vårt svenska Folkhem.

”Zimbabwes president Robert Mugabe har köpt ett lyxhus för nästan 50 miljoner kronor i Hongkong samtidigt som landet ligger i ekonomisk kollaps.

Trevåningshuset är beläget bakom höga murar i en exklusiv del av Hongkong, och Robert Mugabe uppges ha köpt det förra året i amband med att hans 20-åriga dotter började studera vid The University of Hongkong.

Uppgifterna kommer
från den brittiska tidningen Sunday Times, som i sin tur citerar anonyma källor i Zimbabwe. Bland annat hänvisas det i artikeln till den person som förmedlade köpet.” Realtid.se

Tipstack till Midgårdsjarlen!

Intressanta och informativa inlägg om Robert Mugabe på bloggen Befria Media:

Mugabes sista suck och hans (s)venska stödtrupper gömmer sig

Sverige rådgav diktatorn Mugabe om högre skatter i Zimbabwe