Gäst Inlägg. Det totalitära samhället

21 april, 2010

All denna ödeläggelse av Sverige har kunnat fortgå p.g.a. svensk media och deras totala lojalitet mot sittande regim!

Det finns inte heller en enda journalist som på minsta sätt ens antytt kritik mot mångkulturens explosion i Sverige!

Möjligen Ulf Nilsson på Expressen som vid ett par tillfällen kommit med ett par tafatta artiklar rörande mångkulturen och massinvandringen. Men han tystades snabbt!

Han var kanske inte heller inbjuden till Lilla Saltsjöbads avtalets sammankomst och tillkomst?

Där det då bl.a. fastställdes följande:

Som oberoende journalist har Du att beakta följande rekommendationer:

* Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet

* Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst

* Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.

Slut citat!

En överenskommelse som journalister undantagslöst följt till 100%.

Dom verkar dessutom ha gått ännu längre än vad denna del av ö.k. handlade om.

Bl.a. så har 5-årsperioden tagits bort och någon tidsgräns för deras positiva särbehandling finns inte längre.

För ett antal år sedan så fanns klippet med dom inblandade i Lilla Saltsjöbadsavtalet ute på nätet, bl.a. Åke Ortmark medverkade, jag har själv sett filmen vid ett par tillfällen.

I dag kallar journalister avtalet för ”en skröna” och inget dom öppet törs erkänna, och som i magin:s värld, så har filmen nu försvunnit från nätet!

Men det är dock fortfarande en väldigt livfull ”skröna” en som lever i all välmåga och genom sina lydiga undersåtar fortfarande spyr ut sin svarta lögnaktiga lava!

Vänligen

Janne

Men, tack vare internet rämnar nu både stenen och dessa nyhetens dögrävare!


Malmö stad tvingar kommuner att betala för ”ensamma flykting barn”.

10 november, 2009

Vellinge Kommun har blivit offer för Malmö Stads sätt att ta emot dessa män, förlåt ”barn”! I Svd skriver de.

En flyktingmottagning för ensamkommande flyktingbarn ska öppnas i Hököpinge i Vellinge kommun. Men nu vill kommunen stoppa boendet.
”Vi kommer därför att undersöka vilka möjligheter vi har för att stoppa denna cirkus – så här får det inte gå till!”, skriver kommunalrådet på kommunens hemsida. Tanken är att transitboendet ska öppnas på onsdag. Det ska drivas av det privata företaget Attendo Individ och Familj på uppdrag av Malmö stad. Vellinge kommun har ingenting med boendet att göra, men enligt Sveriges Radio blir det kommunens uppgift att bland annat ansvara för barnens eventuella skolgång samt ordna gode män till dem.
Enligt Joans Morian, som är företagets presstalesman, ska mellan 20 och 30 barn bo där.
– Boendet är tillfälligt och barnen ska bo där under en kort tid, säger han till SvD.se. ”

Så gör man när folket inte vill. Då kallar man det privat företagsamhet och tvingar det på folket. Gud vilket förakt politikerna i Malmö stad visar för folket.

Mvh Varjager


Aftonbladet jämför Åkesson och SD med Adolf Hitler och i München.

18 oktober, 2009

Nu kan PK media snart inte bli mer slam krypande än de redan är. Men när man tror att de nått botten då överraskar de och når ännu djupare ner med ett nytt lågvatten märke.

”Det skulle kunna vara en tysk ölhall i München.
Med tegelväggar och höga, välvda fönsterbågar.
Framför fönstren hänger stora affischer.
På en kramar en leende blond ”Gretchen” en hästmule.
På en annan möter jag en lika blond lintotts blå ögon.
Budskapet är tydligt.

Men platsen och tiden en annan än den mina tankar osökt går till.
Vi befinner oss i Ljungbyhed i Skåne i Sverige och året är 2009.”

Hon avslutar hela sin artikel med dessa rader. Man känner hennes förakt för Sveriges befolkning som vill behålla sin svenska kultur.

”När vi några timmar senare lämnar Ljungbyhed är det mörkt och kallt.
Och jag inser att jag, för första gången sedan jag var barn, är mörkrädd.”

Hon är rädd för folk som vill ha ordning och reda, hon är rädd för folk som vill att våra barn skall få växa upp utan gäng våldtäkter och rån. Hon är rädd för våran kristna kultur som tillåter både män och kvinnor att få studera och vara jämlika. Jag undrar med vad hon är rädd för………?

Mvh Varjager


Laser attacker mot Plan i Sverige. Terrorist träning?

2 oktober, 2009

Saxar ur GP.

”– Vi har ett halvdussin händelser som rör Göteborgsområdet de senaste två månaderna. Vi har inte sett det tidigare. Flera bolag är berörda, även utländska, säger hon.
Den första rapporten om att någon använt laser för att blända piloter runt svenska flygplatser kom 2006, enligt Britt-Marie Kärlin.
– De första två åren rapporterades omkring tio fall. I år har vi haft mellan 35 och 40 rapporter i Sverige. Det är en stor ökning.

Den 16 september blev besättningen på det andra flygplanet varnad av kollegerna på det framförvarande planet.
– De kunde förbereda sig. De fällde ner en solskärm och var beredda. Det är överraskningen som är ett problem, särskilt under landningen. 80 procent av det här händer vid landningsfasen, säger Britt-Marie Kärlin.

Att utsätta ett flygplan för så här allvarliga risker betraktas som luftfartssabotage, som i normalfallet kan ge fängelse i upp till fyra år.
Det enda gripande jag känner till var en kille under oroligheterna i Rosengård i Malmö. Han hade lyst mot en polishelikopter med grön laser, säger Britt-Marie Kärlin och tillägger:
– Vi samarbetar nu med polisen för att kunna få snabbare ingripanden runt flygplatserna.”

Man börjar ju undra vad det är för idioter som finns där ute. Det är kanske dags att våra politiker vaknar och börjar kräva hårdare straff igen. För skulle dessa laser idioter lyckas då kommer en olycka bli allvarlig.

Mvh Varjager


Muslimska krav i Europa

24 januari, 2009

Som en påminnelse om vad vi går till mötes och vad vi inte får kritisera eftersom det anses rasism, klicka på länkarna och begrunda framtiden!

Klicka på länkarna, jag har bara lagt i en bråkdel av kraven:

‘”http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

Lösningen på problemen

  • Införande av s.k. islamiska dagis för muslimska barn eller åtminstone avsättande av en del av de nuvarande dagisen till muslimska barn under ledning av muslimska vårdare.

  • Byggande av islamiska skolor.

  • Ökade islamiska sociala och kulturella aktiviteter.

  • Genomgång av den islamiska informationen som för närvarande finns i svenska böcker, så att svenska ungdomar får en rätt bild av Islam. På detta sätt kan icke-muslimer och muslimer närma sig varandra.

  • Att ge muslimska flickor och pojkar fullt stöd och islamisk uppfostran så att de kan behålla sina islamiska traditioner och så att de inte blir offer för sexuell lössläppthet eller sexuellt våld som vi alla ser i det svenska samhället.

  • Undervisning om sex och samlevnad och samlag på ett moraliskt sätt, t ex. genom att dela på klassen och undervisa pojkarna och flickorna för sig, och låta bli att tala om samlag alltför mycket i detalj.

  • Lärarna och personalen i de svenska skolorna, förskolorna och dagisen måste vara medvetna om att muslimska elever inte tillhör den kristna traditionen, utan är muslimer och de skall behandlas som just muslimer.

  • Överhuvudtaget vill vi inte ha anknytning till dem kristna religiösa innebörden av bl.a. påskfirande, Lucia och julen. Man skall undvika att ge barnen t ex. en krubba med Jesusbarnet i, att muslimska barn målar påskägg och att ha påskris och små påskkycklingar som dekoration samt att tala om Jesu död på korset inför de muslimska barnen.

  • Övernattning på skolans lägerskola är helt förbjudet för muslimska flickor om de inte har sällskap av sin far eller en vuxen bror.”

*

”http://www.islamguiden.com/sjukvard.shtml

Muslimer i Sjukvården
Inledning
I Sverige finns ett stort antal muslimer och antalet ökar hela tiden. Såväl muslimska invandrare som svenska konvertiter bidrar till ökningen. Religionsfriheten här i Sverige innebär att alla människor har rätt till utövandet av sin religion. Då är det självklart att största möjliga hänsyn skall visas gentemot de troende. Det här informationsbladet har till syfte att just informera ickemuslimer om hur de på bästa sätt kan bemöta och visa hänsyn mot muslimer i vården. Med denna kunskap hoppas vi att ni skall försöka tillgodose varje muslims önskemål så gott det går, när ni kommer i kontakt med oss i vården.”

*
”http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

De islamiska riksförbundens syften
Representera muslimer inför svenska myndigheter.
Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam.
Ge ut tidningar för att kunna sprida information om Islam.
Skaffa Halal (tillåten) mat till muslimerna. Det är därför viktigt att alla muslimer enas och lägger sina olika politiska åsikter åt sidan så att alla hinder avskaffas som kan leda till splittring mellan muslimer och deras stater, samt att alla muslimer i Sverige måste ägna sig åt att arbeta för Islam i Sverige i första hand.

De islamiska församlingarnas målsättning
Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva.
Att aktivt inbjuda till Islam.
Att sprida information om Islam.
Att skaffa islamiska biblioteks daghem och skolor.”

*

”Här nedan följer ett litet utdrag på krav/eftergifter/anpassningar i samhället för att de troende muslimerna skall kunna leva halal i så hög grad som möjligt.

* Muslimska skolbarn skall erbjudas halalmat i skola och förskola (Sverige, Storbrittanien, Kanada, Frankrike). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://www.thestar.com/article/268445 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070404/lunch_menu_070404/20070404?hub=Canada http://www.brusselsjournal.com/node/3072 eller så ska fläsket bort från matsedeln (Belgien) http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Områden med stor andel muslimer serverar enbart halalmat i skolan. För att de muslimska eleverna skall slippa riskera otillåten föda som svinkött, eller för att det helt enkelt blir enklast och billigast så (God knows?) (Storbrittanien; Sverige-Malmö)http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html? http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014479.php#comments in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076248/Primary-school-serve-pupils-halal-meat-theyre-Muslim-not.html?ITO=1490

* Halalmat läggs in i den traditionella julmaten, kalkon eller skinka ersätts av halalkyckling. http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014185.php

* Muslimska barn skall erbjudas egna bönerum, helst könssegregerade sådana. (Storbrittanien, Belgien) http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

http://islamofoben.blogspot.com/2008/11/stor-heder-t-carl-hamilton.html