De ansvariga för massinvandringen till Sverige fick chansen att förklara sig och sin tvärvändning.

24 januari, 2018

Ansvariga för massinvandringen

Hur kan svenska folket ens tänka tanken att lita på 7 klöverns lögnare?

Varjager


Har Expressen blivit rasister? Skriver om massinvandring. 

6 juni, 2017

Men det finns också många länder som saknas. Inte ett enda land i Östeuropa finns med. Budapest, Prag, Warszawa, Bratislava har inte drabbats av vettvillingar som mejar ner folk på trottoaren eller spränger sig i luften på konserter.

För politiker som Ungerns Viktor Orbán så råder det inget tvivel om orsaken till detta. Detta är länder som inte har haft någon massinvandring under de senaste decennierna, detta är länder utan en muslimsk minoritet.”

Fiskar de i grumligt vatten efter nya läsare?

De sitter och ser verkligheten men bekräftar att Ungern och Polen samt de andra har rätt.

Varjager


Morrissey Rips British Politicians after Manchester Attack: ‘Petrified’ to Admit Islamic Extremism Behind Terror

24 maj, 2017

”>Musician and songwriter Morrissey angrily excoriated British politicians following Monday night’s deadly terrorist attack at a pop music concert in Manchester, England, claiming that it is easy for politicians to say they are “unafraid” and to remain resolute while failing to address the root causes of terrorism and hiding behind their own robust security.

 

In a post to his Facebook page Tuesday, the 58-year-old former Smiths frontman said he was celebrating his birthday in Manchester when news of the terrorist attack broke. “Theresa May says such attacks ‘will not break us,’ but her own life is lived in a bullet-proof bubble, and she evidently does not need to identify any young people today in Manchester morgues,” the musician said of the British prime minister. “Also, ‘will not break us’ means that the tragedy will not break her, or her policies on immigration. The young people of Manchester are already broken – thanks all the same, Theresa.”

“Sadiq Khan says ‘London is united with Manchester’, but he does not condemn Islamic State – who have claimed responsibility for the bomb,” Morrissey added.

Morrissey  called out Manchester Mayor Andy Burnham for referring to the terrorist attack as being the work of an “extremist,” and leaving it at that. “An extreme what? An extreme rabbit?” he questioned.

“In modern Britain everyone seems petrified to officially say what we all say in private,” he concluded. “Politicians tell us they are unafraid, but they are never the victims. How easy to be unafraid when one is protected from the line of fire. The people have no such protections.”

Varjager


Varmt som i h…e, redan här…

23 augusti, 2016
“Mer än 140 bilar har brunnit i Malmö hittills i år. Petter Larsson läser tre studier om vilka som ligger bakom bilbränderna. Lösningen är inte bara fler poliser, utan även slut på segregationen.
Men en sak är säker. Förmodligen kan fler poliser och smartare metoder minska antalet bilbränder. Men så länge systemvåldet uppifrån ­– arbetslösheten, segregationen, de usla bostäderna, stigmatiseringen – mal ner de fattiga områdena kommer nya unga brottslingar att skapas i generation på generation”.
……….
Se där vänsteristen Petter Larssons analys (läs bortförklaring) av massinvandringens katastrofal konsekvenser; Generationer av “kulturberikare” från Mellanöstern och Afrika som bokstavligen eldar upp Sverige..!
//Kenneth Sandberg
PS: Medans miljöfundamentalisterna framhärdar i att det är svenska folkets bilkörning som orsakar det varmare klimatet på jordklotet…

Minerad mark..?

23 februari, 2016
http://www.dn.se/sthlm/socialarbetaren-hotades-nu-lever-hon-med-skyddad-identitet/

Socialsekreteraren Margareta räknade med chefernas stöd. Men när ett brandattentat tvingade henne att sälja villan och gå under jorden kände hon sig helt ensam. Det här är berättelsen om hur en socialförvaltning utsätts för systemhotande brottslighet och en enskild tjänsteman tvingas ta den hårdaste smällen.

Margareta hade varit förberedd på att något skulle kunna hända. Oron hade funnits där ända sedan socialnämnden i Botkyrka i maj 2015 beslutat att tvångsomhänderta en handikappad åttaårig pojke med stöd av deras utredning. Utredningen kring den åttaåriga pojken, som vi kan kalla Yassin, hade inletts med en orosanmälan. Personal på Yassins särskola hade sett tecken på att föräldrarna brast i vård och omsorg, bland annat hade blåmärken konstaterats på Yassins kropp. Margareta hade besökt Yassins hem för så kallad observation och noterat att pojken slog sig själv hårt i ansiktet när han blev tillrättavisad. Detta tolkades som att Yassin var van vid fysisk bestraffning. Rutiner kring matning, medicinering och hygienskötsel saknades och föräldrarna ansågs inte ha tillräcklig insikt i pojkens behov.

Margareta hade tidigare varit med om att omhänderta två av familjens andra barn enligt lagen om vård av unga, LVU. Dessa beslut hade också mött protester från barnens föräldrar. Men den här gången fanns det ytterligare en omständighet som fick Margareta att befara att det kunde bli annorlunda. Om de förlorade vårdnaden om yngste sonen Yassin skulle de också mista sin försörjning. Totalt fick föräldrarna 750 000 kronor per år för att vårda pojken, pengar som betalades ut av Försäkringskassan i så kallad assistansersättning.

Tillsammans anklagas männen och en ung kvinna för att ha spridit skräck genom att anlägga bränder på Margaretas kontor inom socialtjänsten i Botkyrka kommun, tapetsera upp aggressiva anslag och sätta eld på hennes bil. Allt enligt det åtal som nu prövas vid Södertörns tingsrätt. På åhörarläktaren syns en grupp män som kommit för att ge de åtalade sitt stöd. En bit bort sitter några av Margaretas före detta arbetskamrater. Ingen av hennes före detta chefer inom Botkyrka kommun är här. Margareta har inte hört något från dem sedan förra året.

http://www.dn.se/sthlm/cheferna-detta-gick-inte-att-forutse/

Socialförvaltningens ledning i Botkyrka ser ingen anledning till självkritik efter att socialsekreteraren Margareta och hennes kollega Sofia nu sagt upp sig.

– Vi har hela tiden försökt ge dem det stöd som vi har bedömt att de behöver och har efterfrågat, säger socialchefen Marie Lundqvist.

  • När rättegången om de många brandattentaten går mot sitt slut har Marie Lundqvist, som Margaretas högsta chefinte besökt rättssalen en enda gång.
  • Göran Törnblom, verksamhetschef vid socialförvaltningens utredningsenhet, säger att han hade tänkt närvara då Margareta hördes men att han i ett sent skede upptäckte att han var förhindrad då han själv kallats att vittna.
  • Margaretas arbetsledaresektionschef Karin Ask-Campbell, såg för sin del inte något syfte med att stötta Margareta i rätten.
………………………..
Kan sviktandet från Margaretas chefers sida bero på att det var “minerad mark” – eftersom klienterna ifråga var “nysvenskar”.!? Ett förhållande som Margareta inte underordnade sitt tjänstemannaansvar.!?
En annan fråga: Hur många kulturberikare av ovannämnda slag och till vilka kostnader har vi i det här landet? Och hur många ämnar 7-klövern fortsätta att importera.!?
Med dessa pengar – som svenska skattebetalare sliter ihop i sitt anletes svett – skulle det säkert varit obehövligt att dra in den ena halvan av ägget för våra gamla i äldreomsorgen…
Arma Sverige!

Sandor Herold,mailar Anders Ygeman. gällande hans senast dumma uttalande.

1 februari, 2016
Till inrikesminister Anders Ygeman
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22177788.ab
I en skriftlig kommentar så säger du följande:
Det är en oroande samhällsutveckling. Rasistiska grupper sprider hot och hat på våra gator. Det måste mötas med kraft”.

Uttalandet kommer med anledning av att ett hundratal män ämnade ta itu med de marockanska s k gatubarn som sedan en längre tid tillbaka utför olika kriminella handlingar i centrala Stockholm såsom rån, våldtäkter, trakassering av unga kvinnor, väskryckningar och annat.

Men att svenskar blir utsatta för ovanstående, inte bara i Stockholm utan numera i så gott som hela landet, oroar tydligen inte dig. Nu stoppar den kriminalitet som svenskar blir utsatta för inte med det ovan uppräknade, utan ett stort antal svenskar har under årens lopp också pliktat med sina liv “tack vare” den invandrings- och flyktingpolitik som förts. Men det är tydligen ingenting som bekymrar dig. När däremot ett antal svenskar som har fått nog av allt invandrarvåld reagerar och vill visa dom marockanska  gatukräken att nu är det nog, då reagerar du med oro över detta! Tydligen är ett antal gatukräk komna från norra Afrika viktigare att värna om än dina egna landsmäns säkerhet.

Du skriver vidare i din kommentar att alla ska kunna känna sig trygga när man går ut på stan. Men det verkar inte gälla svenska unga flickor och kvinnor som nu, tack vare det mångkulturella samhälle ni skapat genom att – utan någon som helst kontroll – släppa in vildar från dom mest våldsamma kulturer som finns på vår jord, inte längre vågar sig ut ensamma på våra gator och torg. Din kommentar borde istället ha haft följande ordalydelse : Kriminella invandrargrupper sprider hot och våld mot den inhemska befolkningen. Kriminella invandrargrupper mördar, misshandlar , våldtar, rånar, anlägger bränder och trakasserar den inhemska befolkningen”.

Att nu människor börjar reagera mot det samhälle som ni skapat och tillsammans försöker att göra det som för länge sedan borde ha gjorts av bl a polis och andra myndigheter, Anders Ygeman, är bara ett sundhetstecken och det har inget som helst att göra med rasism. Det har att göra med att nu har t o m svensken i allmänhet fått nog av ert svek och förräderi mot det egna folket. Och kräver att få tillbaka det Sverige som en gång var ett civiliserat samhälle, där man kunde vistas utan risk att utsättas för kriminella handlingar av ovanstående slag bara av den anledning att man är svensk.

Anders Ygeman, det är direkt ömkligt att behöva läsa kommentarer som dina; En minister som inte har civilkurage och inte vågar tala sanning om det samhälle som han varit med om att skapa. Som inte ställer upp för sina egna landsmän, utan värnar mer om pack och slödder som är komna hit i syfte att utnyttja det svenska välfärdssystemet – och som därtill endast tillför Sverige enorma kostnader och sociala problem.

Anders Ygeman: Värdesätt dina egna landsmän och verka för ditt land och ditt folk – inte emot!

Sandor Herold, boende i Malmö och invandrad till landet 1956


Varför Djursholm inte behöver att ha flyktingar i sitt område.

26 december, 2015

”Välbeställda människor från till exempel Djursholm kommer att inse att de inte behöver resa för att träffa människor med andra levnadsförhållanden, som svar på årets mest världsfrånvända citat från Danderyds kommunalråd Olle Reichenberg:

– Historiskt sett har det kanske inte varit mängder med flyktingar i Djursholm, men man ska komma ihåg att djursholmarna är ett resande folk. De är vana att träffa människor från andra kulturer, sa han i höstas till Svensk Dagbladet.”

Tänk om det var så enkelt för oss vanliga Svenskar.

Varjager


Stolthet

19 december, 2015
Malmö 17-12-2015

Till Anders Månsson, (s)  kommunalråd i Bjuv

Såg dig i Rapport och Sydnytt igår där du var väldigt ledsen över det brandskadade barackerna som var ämnade för s k ensamkommande flyktingbarn i Ekeby, Bjuvs kommun.

Kan bara beklaga dom materiella värden som gick förlorade i dem misstänkt anlagda branden. Dock känner jag en glädje och det borde du också göra, över att det finns människor som reagerar mot denna parodi som utspelar sig i snart varje kommun med dessa ensamkommande barn som inte är något annat än fullvuxna unga män.

Jag har under min arbetstid på Malmö central sett dessa i hundratal varje gång jag har varit i tjänst och inte en enda av dessa har kunnat benämnas för att vara barn i ordets rätta mening.
Dom sitter i klungor om 10-15 stycken och surfar på sina mobiltelefoner – som dom troligtvis också får bekostade av oss svenska skattebetalare – och röker när dom är utanför vänthallen.
Dom verkar ha ganska trevligt och det verkar inte gå någon nöd på dom. Att dom skulle ha fotvandrat i åratal från Afghanistan till Sverige kan inte vara annat än rena amsagorna och f ö så kommer dom flesta tydligen ifrån Iran där dom har bott i åratal. Alltså är deras påstådda flykt från Afghanistan inte annat än en resa från Iran.

Du sade i TV att dessa barn är vårat ansvar att ta hand om. Jag förstår inte hur det kan vara t ex mitt ansvar att ta hand om främmande människors barn som är bosatta på andra sidan jordklotet och som jag inte har något som helst samröre med. Kan du förklara detta för mig? Dom enda barnen Anders Månsson, som jag har ansvar för, är mina egna och det har jag och min fru gjort ända tills dom flyttade hemifrån och kunde stå på egna ben. Vare sig jag eller någon annan svensk har något som helst ansvar för dessa barn. Särskilt inte när det inte heller är frågan om barn utan om vuxna individer.

Jag tycker att det är en oerhörd fräckhet och inget annat än ett första klassens uppvisande i parasitering när man skickar hit sina ”barn” till oss och helt kallt räknar med att vi skall stå för deras uppehälle och utbildning, samt att föräldrar och syskon i förlängningen också skall dyka upp här som s k anhörighetsinvandrare. Ovanstående beteende finns i djurvärlden där göken lägger sina ägg i främmande arters bo och låter dessa uppfostra och föda gökungarna, vilket får till följd att dom ungar som rättmätigt hör hemma i boet knuffas ut. Precis som våra egna ungdomar som p g a bl a din idiotiska inställning och feghet får stå tillbaka på t ex bostadsmarknaden tack vare dom parasiterande s k ensamkommande barnen och deras föräldrars fräckhet.

Så jag känner bara stolthet över dom svenskar som på ovanstående sätt visar att nu får det vara nog med parasiter i form av ensamkommande barn till vårt land. Det räcker nu med alla lögner och falsarier från er politiker och allt skitsnack om våra ansvar och skyldigheter gentemot bluffmakare från snart sagt alla hörn i världen som tar sig hit för att våldföra sig på den välfärd som fortfarande finns kvar.

Att det brinner i planerade flyktingförläggningar, Anders Månsson, är enbart din och andra svekfulla politikers ansvar och skuld!

Du får gärna om du kan publicera och använda detta mail precis som du vill med min underskrift. Jag står för vartenda ord jag skrivit och jag skriver under med mitt namn precis som jag alltid gör med allt som jag skriver och skickar till folk.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !
Sandor Herold, Malmö

Det enda de har kvar är indoktrinering på våra barn….
Ann-Sofie Fridehjelm: 06:40 in i sändningen:
“Barnen är så mycket flexiblare än vi vuxna…”.
Ann-sofie Fridehjelm
Ann-Sofie Fridehjelm (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
…….. Men att indoktrinera våra små dagis- och lågstadiebarn på detta vis, borde kvalificera henne och all medverkande personal för livstids inlåsning där dom hör hemma. D v s på ett väl tillbommat mentalsjukhus..!
Varjager

Vägen mot undergången!

13 november, 2015

Kinberg Batra svarar på Lööfs kontrollkritik: http://www.expressen.se/nyheter/kinberg-batra-svarar-pa-loofs-kontrollkritik/ (Expressen)
Id-krav och gränskontroller föder desperation hos asylsökande: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/id-krav-och-granskontroller-foder-desperation-hos-asylsokande (SVT)
”Jag vill inte ställa grupp mot grupp men det är det samhället gör”: http://www.sydsvenskan.se/malmo/jag-vill-inte-stalla-grupp-mot-grupp-men-det-ar-det-samhallet-gor/ (Sydsvenskan)
Lugn gränskontroll för Stena: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2894802-lugn-granskontroll-for-stena (GP)
EU-miljarder till Afrika ska hejda utvandringen: http://www.svd.se/eu-miljarder-till-afrika-ska-hejda-utvandringen (Svenska Dagbladet)
Extramiljarder till flyktingsituationen: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/extramiljarder-till-flyktingsituationen (SVT)
Svårt få EU ta emot flyktingar som kommit till Sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/svart-fa-eu-ta-emot-flyktingar-som-kommit-till-sverige/ (DN Sverige)
Så här fungerar gränskontrollerna: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/3221255 (TV4 – Nyheterna)
Nytt flyktingboende öppnar ikväll: http://vaxjonyheter.se/nytt-flyktingboende-oppnar-ikvall/ (Växjö Nyheter)
Efter gränskontrollerna: åkte tillbaka till Danmark: http://www.nsk.se/2015/11/12/efter-granskontrollerna-akte-tillbaka-till-danmark/ (Norra Skåne)
Misshandel på asylboende i Hällefors: http://www.orebrotribune.se/2015/11/12/misshandel-pa-asylboende-i-hallefors/ (Örebro Tribune)
Flyktingfamiljer åter i Junosuando: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/tva-flyktingfamiljer-ater-i-junosuando (SVT)
Danmark avvaktar beslut om gränskontroller: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21753206.ab (Aftonbladet)
Danmark inför hårdare flyktingregler: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-infor-hardare-flykting-regler (SVT)
Gränskontroller på färjor till Göteborg: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/forsta-dagen-med-granskontroller (SVT)
Fler flyktingbarn till Skellefteå: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/skelleftea-blir-ankomstkommun-for-flyktingbarn (SVT Västerbotten)
”Fler kommuner måste ta ansvar”: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/fler-kommuner-maste-ta-ansvar (SVT Västerbotten)
Första dagen av skärpt gränskontroll: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6301130 (Sveriges Radio)
”Jag söker asyl” – första dagen med gränskontroller: http://www.sydsvenskan.se/sverige/jag-soker-asyl–forsta-dagen-med-granskontroller/ (Sydsvenskan)
Löfven: ”Vi har inte mycket tid på oss”: http://www.expressen.se/nyheter/lofven-vi-har-inte-mycket-tid-pa-oss/ (Expressen)
Så här ser flyktingsituationen ut just nu  – över 350 ensamkommande barn: http://www.orebrokuriren.se/2015/11/12/sa-har-ar-flyktingsituationen-just-nu-i-orebro/ (Örebrokuriren)
Ytterligare 50 flyktingar på väg: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/ytterligare-50-flyktingar-pa-vag (SVT Öst)
Islam har gått om orthodox kristendom i Finland: http://se.sputniknews.com/norden/20151112/821967/islam-religioner-finland.html (Sputnik Sverige)
Centern säger nej till gränskontroll: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/3221226 (TV4 – Nyheterna)
Vill Annie Lööf införa dansk flyktingpolitik?: http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vill-annie-loof-infora-dansk-flyktingpolitik/ (Expressen Ledare)
Flyktingar stoppas vid färjor: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/3221225 (TV4 – Nyheterna)
Gränskontroller infördes idag: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/3221223 (TV4 – Nyheterna)
En öde centralstation i gränskontrollens kölvatten: http://www.news55.se/kronikor/en-ode-centralstation-i-granskontrollens-kolvatten/ (News55)


Brev från en pensionär till våra Politiker.

9 juli, 2015

Öppet brev till våra styrande politiker.

Vad är det som gör att ni fått detta hat mot oss Svenskar?

Det finns inga pengar till äldrevård, inga pengar till fattig pensionärer.

Men miljoner till invandrade analfabeter att lära Svenska.

Vi fick höra att ladorna var tomma! Varifrån kommer då alla dessa pengar?

Vi får höra att invandringen är en tillgång, ja iallafall när det gäller kriminalitet,

så där har ni kanske rätt när det gäller tillgång.

Jag tillhör de som arbetat i 50 år, och får uppleva att något värde hade jag inte.

Jag skall ärligt säga, den dagen det går åt h-te med dagens politiker då skall glädjen stå

högt i taket. Jag skall minnes er som de som körde mitt fosterland i botten. Jag skall

minnas en Allians som svek sina väljare. Jag har bara ett ord för er FY FAN.

Trodde aldrig jag skulle skämmas över kalla mig SVENSK.

Högaktningsfullt B Bohman.


Death sentence for…

8 juli, 2015

Hej,

När kommer väst att vakna upp???

Från FOX News.

Christian woman sentenced to death for using Muslims’ cup

 

https://youtu.be/4rib5cUJcME


Vakna svenska politiker!

30 april, 2015
http://www.sydsvenskan.se/skane/svara-mig-nu–var-ar-den-nu/
När ska Europa vakna?
Text: Behrang Miri
Medelhavet, det hav som historisk har varit ett hav som har förgyllt och skapat gränsöverskridande samt interkontinentala möten mellan Afrika, Asien och Europa/…/Idag är det ett hav omringad av de ”osynliga” murar som Europa har skapat men som blev synliga för alla de människor vars kroppar nu ligger begravda i havets botten.
Resursfördelningen i världen är skev, krig och förtryck är ett faktum i de delar av världen som människor flyr ifrån och många länder i Europa bär på ett direkt eller indirekt ansvar i många av dessa konflikter. Det är just därför som folk tar sig till Europa – folk vill ha det liv vi har och det liv vi har är på bekostnad på den skeva resursfördelning och maktordning som präglat vår värld de senaste århundradena. Ingen människa väljer att fly – man blir tvungen att fly (sic)”.

……….

Uppenbart anser Beharang Miri att det är Sverige, bland andra europeiska nationer, som bär ansvar för de krig, terrorhandlingar och förtryck som utövas mellan MENA-staternas och Afrikas shia- och sunnimuslimska folkslag, kryddat med “kulturyttringar” som IS, Al-Qaida, Boko Haram, m fl. Och att vi därför härifrån skyndsamt bör se till så att de “folk som vill ha det liv vi har” kommer “torrskodda” över Medelhavet och kan åtnjuta sina “mänskliga rättigheter” genom det svenska generella välfärdssystemet.

Det är nog ingen överdrift att påstå att en majoritet av svenska folket också undrar när Europa ska vakna. Alldeles i synnerhet när Sveriges styrande politiker ska få upp huvudena ur sanden och inse att man är i färd med att importera samma multietniska kaos och inferno som tidigare varit begränsat till de utomeuropeiska världsdelarna. Och därmed snarast möjligt ställer i bruk ett antal fartyg som kan skeppa tillbaka hem de grupper som sedan ett par decennier invaderat Sverige och här manifesterat sin totala skamlöshet och avsaknad av gränser för kraven på vårt samhälle. För att inte tala om den allt större grupp som nu själv betalar biljetten för att kunna ansluta sig till Islamska Statens kamp för en bättre värld…

Behrang Miri förefaller vara en person som gärna vill visa vägen. Det borde väl vara en resurs att utnyttja på ett av de första skeppen som lämnar Sverige…


Tiggare,vägpirater,Eu-migranter………..

6 april, 2015

Listan kan göras hur lång som helst. Alla ser att det har skapat enorma problem i vårat land. Men våra politiker vill inte agera på hotet mot samhället. För de har målat in sig i ett hörn. Nu höjs mer och mer röster för ett förbud mot tiggeriet. Men Löfvens svar är att man kan inte lagstifta bort fattigdom. Nu undrar ju jag varför Löfven inte vill att Svenska pensionärer skall kunna få det bättre? För alla dessa pengar som går till massinvandringen och dess effekter är ju de facto svenska pensionärers surt förvärvade pengar? Ett antal länkar som tar upp dessa frågor.

Är det otänkbart att förbjuda tiggeri?

”Medierna fokuserar på enskilda tiggares utsatta situation. Vad vet vi då om tiggarna?
Är namn och identitetsuppgifter alls kända för myndighetsföreträdare eller andra som har kontakt med dem? Har de någon som företräder dem i förhållande till svenska myndigheter? Finns organisation eller samverkan mellan grupperna? Finns regler eller andra maktstrukturer?
I medierna och i umgänget människor emellan sägs att vi måste godta tiggeriet, då det inte är förbjudet att tigga. Denna uppgift är inte helt riktig.
I Stockholms lokala ordningsföreskrifter föreskrivs att insamling av pengar utan samband med tillståndspliktig allmän sammankomst, liksom tillfällig försäljning, kräver tillstånd av polisen. Föreskrifterna anger inte vilka skäl som sådana tillstånd kräver. Det kan inte antas att tillstånd ges för den som vill att tigga för sitt uppehälle. Föreskrifterna är böterssanktionerade.
Polisen i Stockholms län har på fråga svarat att inga personer som man kan anta faller under begreppet tiggare har sökt tillstånd för penninginsamling.  ”

Dags att tillfälligt stoppa invandringen. skriver Bert Torekull MP

”Invandringen och integrationen börjar likna ett fiasko. Människor i tiotusental väntar i förtvivlad sysslolöshet på en oviss framtid, statsfinansiellt skenar ett tåg mot stupet, nationellt grävs klyftor av moralisk natur som skiljer överheten från folket, storstäder från landsort, city från förorter och rika kommuner från fattiga, skriver Bert Torekull.

Politik har blivit en tävling i godhet.

”Så på vilken sida valde då Aftonbladets ledarsida att sätta ner foten? Det var inte alldeles lätt att utläsa, men skribenterna avvisade i alla fall alternativet att acceptera kåkstädernas framväxt. Däremot måste alla som så önskar få bli en del av det svenska samhället, slog de fast. Den rimliga tolkningen är alltså alternativ 3 – att Sverige ska börja ta ett försörjningsansvar för andra EU-länders medborgare.”

Alla tecken pekar åt samma håll, att Sverige som välfärdsnation är på väg att gå under. Allt för att vi har veka politiker och rent ut sagt dumma politiker.

Varjager

 


Vem låtsas mest.!?

22 mars, 2015

“Ingen är ännu gripen, Två människor har mördats och många skadade. Hur har du bara mage att dra in förklaringar och börja prata om ”massinvandring”.

 

http://www.friatider.se/tre-man-begars-haktade

De tre män som suttit anhållna misstänkta för grovt vapenbrott och som utretts för inblandning i onsdagens massaker i Göteborg begärdes idag häktade. De tre männen är enligt uppgifter från tingsrätten invandrare från Mellanöstern och en av dem är tidigare dömd för brott. Den äldste av mannen, 27-åringen, är enligt uppgift till Fria Tider en man som relativt nyligen kommit till Sverige som flykting.

…….

 

Visst Marita Engström,

Ännu är ingen vare sig åtalad eller dömd för skjutningarna. Och väldigt mycket talar för att gärningsmännen heter Svensson, Karlsson, Nilsson eller något liknande, förmodar jag att du tänker…

 

Personligen förhåller jag mig åtskilligt mer skeptisk till det, mot bakgrund av de erfarenheter vi redan har av vilka som står för det gatukrig som hela tiden eskalerar i vårt tidigare trygga land. D v s innan Sveriges kolonisering av vildar från bl a MENA-länderna.

 

Därför är – paradoxalt nog – den enda lindring som åstadkommes i vår utsatta situation den självsanering som i någon mån decimerar den primitiva arten här.

 

För någon ljusning genom den politik som du och dina förvirrade kollegor i 7-klövern bedriver, kan ju knappast annat än successivt förvärra situationen och resultera i en total samhällskatastrof.

 

Eller hur.!?

 

//Kenneth Sandberg

…….

From: Marita Engström

Sent: Friday, March 20, 2015 10:17 PM

To: Kenneth Sandberg

Subject: Re: Fw: Vem låtsas mest.!?

 

Men för h-vete. Jag har bett dig ta bort mig från sändlistan om du inget har att säga förutom att tala om hur det är enligt din sjuka förvridna värdsbild. Detta mejl.(Jag läser sällan mejlen från dig) är ett osmakligt lågvattenmärke. Ingen är ännu gripen, Två människor har mördats och många skadade. Hur har du bara mage att dra in förklaringar och börja prata om ”massinvandring” Så lågt,  så fördomsfullt och osmakligt…. STOP.

unnamed

 

Marita Engström. Vänsterpartist och socionom.

(En kombination som talar för sig själv…)


Ju mer man läser på nätet och lyssnar på PK-media blir man mörkrädd.

29 november, 2014

Det enda partiet som vill ta ansvar för Sverige och dess framtid är SD. Alla andra verkar vara överens om att driva det ner i avgrunden. Alla motståndare mot sund politik samlas i gemensamhet mot ett friskt Sverige. SD får inte göra si eller så. De har mobbat SD sedan folket röstade in dem i Riksdagen och där är vi än idag. Vilket skrämmer mig fruktansvärt. Den enda ljus punkten i mörkret är Ian Wachtmeister. Se när han förklarar verkligheten i TV4.

Ian säger sanningen