Smugglade med stulna identiteter.

22 januari, 2010

Bloggen fick ett tips om narkotika smuggling. Som berör äldre Svenskar samt avlidna svenskar. Nya ”svenskar” har genom jobb i hemtjänsten kommit över ID-uppgifter på äldre och avlidna svenskar. Sedan utnyttjas de hänsynslöst för att smuggla narkotika till Sverige. Från GP.

”Gripandet är så färskt att hennes arbetsgivare i hemtjänsten ännu inte kontaktats. Den 36-åriga kvinnan har i förhör erkänt det som hon beskylls för.

– Det här gänget har även använt sig av en avliden, före detta vårdtagares ID-uppgifter, i samband med att pengar skickats till Mellanamerika, betonar Dick Henry, den andre projektledaren som är inkopplad på fallet.
En majoritet av de 14 misstänkta tillhör samma etniska grupp. Många av dem har nyligen flyttat till Göteborg från ett land i den karibiska ö-världen.
– När det gäller huvudmannen så registrerades han i Sverige såpass sent som i mars 2009. Då undrar man ju om han etablerat sig här enbart i ett brottsligt syfte, om organisationen beordrat honom att ”åk dit och starta upp en business”, säger Dick Henry.”

Som sagt landet av mjölk och honung för alla brottslingar. Medan våra pensionärer utnyttjas och får leva på minibelopp.

Varjager


Bloggen publicerar en kommentar som inlägg istället.

16 januari, 2010

Läsare preact skrev en riktigt bra kommentar. För att ni inte skall missa den publicerar vi den som ett inlägg

”Då jag numera är pensionär sedan 5 år tillbaka, ser jag på mina tidigare kommentarer efter en avancerad utredning, om just detta ATP och dess mörkande uttag och svindleri av insatta pengar från en löneförhöjning, startande den 1 januari 1960, då arbetare avsatte enligt lag 3,4 % till sin pension, och tjänstemannen avsatte enligt lag också 3,4 % men
det totala blev 10,5 efter förhandlingar!

På den tiden var det Tage Erlander som styrde och ställde. En av hans hjärtefrågor sedan 1955 var just ett allmänt tjänstepensionssystem, och när folkpartisten Ture Königson lade ned sin röst vid voteringen 1959, var ATP frågan genomförd!

1963 utbetalades de första ATP pengarna ur denna fond,
dock skall man ha klar för sig, att då fonden växte oerhört, bestämdes om uttag, som i princip inte hade med ATP ifråga.
Det man också i denna fråga bör komma ihåg var, att ett fullt utbetalt ATP gällde då 30 år av arbete och dät de 15 bästa åren tillgodoräknades, då faller vänstermannen ”Dan Josefssons kommentar” om att 70-talet var en guldålder för just de pensionsberättigade
medborgarna!
1970 höjdes arbetsgivaravgiften till 11,9 och totalt
med 12,5 % för arbetare, och med 11,9 och totalt 20,7 % för tjänstemän. Det som nu tillkommit var just en sk sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning!
1980 höjdes arbetsgivaravgiften till 32,5 och totalt
med 37,8 % för arbetare, och med 32,5 och totalt 44,3
% för tjänstemän. En vidare utveckling av de sociala förmåner som arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift
mm!
1990 var ATP konkursmässigt, då uttag gjorts som inte
var belagda med avgifter till detta ATP-system.
Änkepensionen slopades, dock fick de, som redan fanns i systemet behålla detta, men togs definitivt bort
1997! (2004 återgick detta, med inkomstbeprövning)
Under 80/90-talet höjdes arbetsgivaravgiften ett antal gånger och som mest låg denna på 44,3 % (1991)för arbetare, och 46,6 % (1990) för tjänstemän.
1994 omarbetades pensionssystemet under Ingvar ”sulan” Carlssons ledarskap, signerad av Anna
Hedborg (nästan 80.000/mån i pension!)
Hur kunde det gå så snett, med det fina ATP-systemet?

”Vår tids största svindleri” skrev jag 2006!
Inför folkomröstningen för drygt 40 år sedan mobiliserade socialdemokraterna hela sin rörelse för att övertyga folk om att deras pensionsmodell, ATP, var överlägset privat pensionssparande.
Socialdemokraterna garanterade utan förbehåll en pension på 65 % av slutlönen, mot att löntagarna avsatte 10 % av lönen i pensionsavgift. Dessutom skulle ATP ärvas av make/maka vid dödsfall.
En särskild fond, ATP fonden, skulle fungera som en buffert och garantera pensionsåtagandena under en lågkonjuktur.

Redan under Tages tid började det norpas ur detta ATP. Socialdemokraterna använde fonden för att lösa akuta politiska problem.
Man lät fonden subventionera bostadsbyggandet, subventioner som hamnade i fickorna på fastighetsägarna. Fonden ålades att köpa oförmånliga lågränteobligationer för att subventionera regeringens lånebehov. Den användes för att subventionera de svenska storföretagens kapitalanskaffning, subventioner som hamnade i aktieägarnas fickor!

Partiet utnyttjade ATP för att värva röster, genom att dela ut ATP-pension till ”nya grupper”, som inte betalade en enda krona i ATP-avgift!
Studier, vård av barn, arbetslöshetsersättning, socialbidrag och sjukpenning gav pension utan krav på avgift! För att hålla LO på gôtt humör, ändrade socialdemokraterna reglerna så att arbetslösa fick ATP-poäng istället för arbetslöshetsstöd.
På det sättet kunde LO hålla nere sina fackavgifter!

Under loppet av 20 år efter beslutet om ATP, hade systemet ändrats från ett pensionssystem till ett system som skulle subventionera statens lån, subventionera bostäder, ge bidrag till kommuner och storföretag samt subventionera facket!

På gränsen till kollaps på 1990-talet, räddades resterna av ATP. Verkligheten blev en pension på runt 50 % av lönen, mot löften om 65 %! Änkepension! En orimligt hög avsättning (20 %) inom arbetsgivaravgiften, och vad hände sedan! Finansministern Göran Persson ”lånade” 258 miljader
(halva?) ur ATP 1994, för att återbetalas ”krona för krona”! Och de flesta vet ju hur det gick! ” Den som är satt i skuld, är icke fri”!
1997 under finansminister Åsbrink, gick resterande av ATP in i statens skumma finanser! Detta är äventyret med vårt ”fina ATP”, från vaggan till graven!…

Tyvärr blev det långt, och hade säkert blivit längre,
om jag delgivit er samtliga händelser i detta ATP!”


Pensionärer och pensionsräddarna

22 juli, 2009

Vad ska alla invandrare som anses vara våra pensionsräddare göra om vi nu inte lämnar arbetet åt dem då vi blir tillräckligt gamla för pension?

”Regeringen vill att äldre ska jobba längre. Men bara två av tio anställda kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65, visar en ny undersökning från pensionsbolaget AMF.

Undersökningen som utförts av Demoskop på uppdrag av AMF visar att äldre är mer positivt inställda än yngre. I åldersgruppen 54-65 år ansåg 29 procent att de kunde jobba längre, mot 21 procent av 25-39-åringarna. Majoriteten i den äldre åldersgruppen uppgav ekonomiska skäl som främsta orsak medan den största anledningen bland yngre var att man tycker om att arbeta.”

Få vill jobba efter 65, GP

.

Är svensken människa?, Varjager


Så gör man sig effektivt av med svenska pensionärer

5 maj, 2009

Som en kommentar på blogginlägget Sverige pensionärer ska betala krisen skrev Katinka Glahd följande rappa och konkreta analys av pensionärernas situation:

”Men Ni måste hålla med om att detta är ett genialiskt drag att ta död på oss alla som nu är pensionärer och sjukliga.Ingen av oss kommer att kunna lösa ut våra hjärtmediciner längre och även för andra sjukdomar som diabetes och lungsvikt!!!

Vi kommer att dö En Masse, som flugor på ett klisterband.När högkostnadsskyddet höjs till 5000 kr blir månadsavbetalningen 400 kr för oss fruktansvärda onödiga svenska pensionärer, 400 kr.Så skall pensionen sänkas med ca 300 kr i månaden efter skatt.

Fast inte för de som har ÄFS eftersom detta är en snyltarpension som är skattefri och som har höjt och kommer att höjas med den vanliga uppräkningen som följer år från år.

Dessutom har dessa personer som uppbär denna parasitpension, gratis sjukvård, mediciner!!!tandvård och fysiska hjälpmedel som rollatorer, kryckor,glasögon och elmopeder,för att inte nämna hörapparater som det nu är på förslag att VI skall betala själva.Med en ca-kostnad på 10,000 kr!!

Men gratisvård till kriminella invandrare som vägrar lyda lagen och åka hem efter att de blivit dömda till utvisning, det är där pengar till.Lysande tänkt ni infernaliska folkförrädare och massmördare.

Lysande du svenska Quisling vid namn Fredrik. Lysande Du, den vidrigaste av alla Diadaker som någonsin levat! Så ta då våra liv ocg låt oss få gå bort från detta land som genom dessa pultroner och överlöpare som svikit och förnedrat oss in till det bittra slutet.
Ni som lämnat över det land -som våra förfäder slitit ihop med arbete på torvan i skogar i vinterkylans förlamande grepp, i grvan som förstörde deras lungor och beredde de för en för tidig död-genom att underdånigt och fegt över en slags global allemansrätt till vårt och våra barnbarns fädernesarv, säger jag bara en sak!

Måtte jag leva till den dagen ni står inför Ståndrätten!Måtte Fan ta er och er avkomma!!! Satans Diadaker, hur sover ni om natten egentligen.”