Första danska rättegången om könsstympning

15 januari, 2009

Nu börjar rättegången i det första danska fallet där man åtalat ett föräldrapar för könsstympning av sina döttrar. Barnen är omhändertagna av danska myndigheter. Föräldrarna riskerar upp till sex års fängelse och jag hoppas att det får straffet. Någonstans måste någon sätta ner foten. jp.dk

I Sverige har två personer dömts av samma anledning, men svenska barnavårdscentraler upplyser inte föräldrar att det är olagligt, utan talar bara om hälsoskälen till varför stympningen inte är lämplig. Dessa sudanska muslimer som nu står inför rätta i Danmark hänvisar till att de omskurit sina döttrar av hälsoskäl. Jag känner inte till hur danska barnavårdande myndigheter informerar, men det föreligger en aning kulturförbistring då myndigheter och föräldrar använder samma begrepp med diametralt syfte för att tala om stympningen, vilket man gör i Sverige.

Dessutom anmäler inte den svenska barnhälsovården en redan utförd stympning i en övrigt välfungerande familj! Varför fegar svenska sjuksköterskor ur då de har anmälningsplikt då de vet att barn far illa?
”Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka.”

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj. Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!


Svenska barnavårdscentraler och könsstympning

12 juli, 2008

Saxat från Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

”När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälsoriskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen. En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka.”

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj. Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!