Läkarutbildningen i Sverige utökas

3 september, 2009

Läkarutbildningen i Linköping och Uppsala får nya platser. Men med tanke på hur man har ett enormt intag av studenter från utlandet så är det väl knappast till fördel för Sverige, eller? Det är våra skattepengar som ger dessa gratis utbildning i Sverige och det kanske ska anses som ett bistånd till övriga världens länder?

”Satsningen fullt ut innebär att läkarutbildningen utökas med totalt 165 platser i landet. Sedan 2006 har läkarutbildningen utökats med över 25 procent.

Behovet av läkare i Sverige är stort. Det är därför mycket viktigt att vi nu kan fortsätta bygga ut läkarutbildningen. Samtidigt är det angeläget att, såsom nu sker, utbyggnaden äger rum på ett sådant sätt att kvaliteten värnas, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.”

Läkarutbildningen utökas, LIU-Nytt

Varjager:

Fattiga länder riskerar vårdkollaps,

8,4 miljarder till vad?

Mvh/:)Smileth


8,4 miljarder till vad?

26 augusti, 2009

Vad spelar dessa insatser för roll då man ändå bara tillåter massinvandring, arbetskraftsinvandring och ett enormt antal utländska studenter komma till Sverige?

Är det menaländernas arbetslösa och fattiga man talar om eller är det Sveriges enbart?

Det kommer inte att gynna våra svenska unga, eller den av våra riksdagspartier så ‘förhatliga arbetaren’ och den arbetslöse, som inte fattar bättre än att sitta hemma under sommaren och dessutom har mage att rösta på SD.

”Regeringen lovar fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder. I budgetsamtalen har regeringspartierna enats om att satsa närmare 4,5 miljarder kronor på fler utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011 och 3,9 miljarder kronor på 54 000 platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.”

.

Att jämföra med siffor från Merit Wagers blogg från 6 oktober 2008:

”Följande frågor vill jag ha svar på av regeringen:

  1. Varför har Sverige skrivit av 1,5 miljarder kronor av svenska fordringar på Irak? Det är alltså svindlande 1.500 miljoner kronor av svenska skattepengar som regeringen (jag vet inte om det är den nuvarande eller den förra som gjort det) av någon anledning har beslutat att Irak ska slippa betala tillbaka.
  2. Varför har Sverige mellan 2004 och 2007 gett bistånd med mer än 520 miljoner skattekronor till Irak?”

Varför är Sveriges bistånd till Irak så högt?, Merit Wager

.

”Efter Irakkriget har ekonomin börjat växa. År 2007 var tillväxten i BNP 1,5 procent, år 2008 hela 10 procent. Och trots den globala lågkonjunkturen är den färska prognosen från Internationella Valutafonden (IMF) i konjunkturbarometern från april att Iraks tillväxt i real BNP blir 6,9 procent 2009 och 6,7 procent nästa år.

Träffar prognoserna rätt blir Irak de närmaste två åren en av världens fem snabbast växande ekonomier, skriver Stein i rapporten Om svenska företags nya möjligheter i Irak – att främja nyskapande och inte återbyggnad.”

Irak har en tillväxttakt bland världens högsta, Dick Erixon

.

Varjager:

8,4 miljarder mot arbetslösheten, SvD

FN ‘kvalitetssäkrar’ svenska Migrationsverket

SD:are stannar hemma

Unga svenskar söker sig utomlands för jobb

.

U-bildning, Kulturvänster blir pophöger

Pysselsättning har aldrig varit lösningen, SvD


Invandrarföreningar-en medborgarrörelse för integration?

17 januari, 2009

Saxat från nyaste Linköpings Universitets nyhetbrev, LIU-Nytt:

”Filosofiska fakultetens återkommande föreläsningsserie Strimman belyser under våren invandrare och utanförskap.

Vet din plats! – Om invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Så heter den första föreläsningen som handlar om olika sätt att se på relationen mellan invandring och arbetsliv. Måste invandrare tvingas eller hjälpas in på den svenska arbetsmarknaden? Tisdagen den 17 februari hålls denna föreläsning av Anders Neergaard som bland annat forskar om rekrytering och diskriminering på arbetsmarknaden.

”Invandrarföreningar” – en medborgarrörelse för integration? Aleksandra Ålund, professor i etnicitet, ifrågasätter i sin föreläsning invanda synsätt på ”invandrarföreningar” och ”invandrarkvinnor”. Den här typen av föreningar kan ses som ett tecken på att ett slags medborgarrörelse för integration håller på att växa fram i Sverige. Föreläsningen hålls tisdagen den 17 mars.

Var finns utanförskapet? Vem är utanför vad? Susanne Urban som bland annat forskar om storstadspolitik, föreläser den 21 april om vad som avses med begreppet utanför och hur ett bostadsområde kan befinna sig utanför. Vilka problem är det som kan uppstå på grund av geografisk koncentration? Tid för föreläsningarna: Klockan 15.30 – 17.00 Plats: Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, hus D, Campus Valla

Värd för programmen är REMESO, Institute for research on migration, ethnicity and society.”

Om REMESO på Varjagerbloggen från den 11 december 2008:

Linköpings Universitet startar forskarskola om migration och etnicitet

“För ett år sedan startade Remeso, Institut för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Remeso är efterföljaren till Tema etnicitet, och har också tagit över Tema etnicitets doktorandutbildning.

LIU-Nytt”

Invandrarföreningar och integration låter inte som något som hör ihop direkt, inte när man ser på hur föreningarna arbetar och vilka stadgar och mål de har. Men det är kanske detta som är just integration:

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor

Muslimfeministisk agenda

Muslimer i sjukvården

Viktigt att få leva i både den gamla och nya kulturen

Islam i Sverige

Vägen till sharia genom demokrati

Rättigheten att bli dömd enligt sharia i Sverige

4. Att arbete för fred och försonings arbete bland somalisk-svenska så att de kan fungera som demokrati ambassadörer ”(Min fetning)

Stadgar för svensksomalisk riksförbundet