SD får rätt i flyktingfråga

4 april, 2013

Sverigedemokraterna får rätt i domstol. Kommunens beslut att ta emot 180–220 asylsökande i Sundsvall togs i fel instans och upphävs av förvaltningsrätten.

Det var nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration i Sundsvall som fattade det formella beslutet i november i fjol att teckna avtal med länsstyrelsen om mottagning av 180–220 flyktingar varje år.

Politiske sekreteraren Martin Klausen (SD) överklagade. Han menar att beslutet är av principiell natur och måste tas i kommunfullmäktige. Annars strider det mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten betonar noga att man bara prövar lagligheten, inte sakinnehållet eller lämpligheten.

Men flyktingbeslutet anses av ”sådan principiell beskaffenhet” som stadgas i kommunallagen och därför borde det rätteligen ha prövats i kommunfullmäktige. Nämnden har överskridit sin befogenhet och beslutet upphävs. (Läs mer).

//Elfyma+