SD: Så kan vi stoppa de kriminella gängen.

18 februari, 2012

SD lägger fram ett förslag för att börja bekämpa de kriminella gängen. Men efter som det är SD tror jag att det kommer att förkastas direkt av 7 klövern. Spelar ingen roll hur sunt det är.

”De som hävdar att skriverierna om Malmö handlar om svartmålning och överdrifter gör det lite väl enkelt för sig. I polisens egna rapporter kan man läsa om att hela stadsdelar i staden är att betrakta som mer eller mindre laglösa, att droghandeln sker öppet och att de boende inte vågar eller vill anmäla brott till polisen. Den ansvarslösa politiken har skapat ett parallellsamhälle där ett helt annat rättssystem råder.

Sverigedemokraterna menar därför att Sverige, precis som andra länder, behöver införa särskild lagstiftning för att bekämpa den organiserade kriminaliteten. I dag presenterar partiet ett åtgärdsprogram för att bekämpa denna typ av kriminalitet.

Den viktigaste delen i åtgärdsprogrammet handlar om införandet av särskild lagstiftning, som vi väljer att kalla för Särskilda metoder mot organiserad kriminalitet. I USA finns en lagstiftning som går under beteckningen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Det var med hjälp av denna lagstiftning som den dåvarande åklagaren i New York, Rudy Giuliani, lyckades få ledarna för de kriminella nätverken i staden fällda för att ha använt kriminella organisationer för att begå en lång rad olika brott.

Principen bakom RICO är att man gör det brottsligt inte bara att begå enskilda brott utan även att deltaga i ett mönster av organiserad kriminalitet. På detta sätt kan man skapa möjligheter att lagföra även ledarna för nätverken och inte bara de underhuggare som gör grovjobbet.
Det måste även bli lättare för samhället att beslagta egendom som förvärvats eller finansierats genom kriminell verksamhet. Personer dömda för organiserad kriminalitet som lever i palatsliknande hem, äger dyra klockor och kör lyxbilar ska få dessa beslagtagna såvida de inte kan ge en rimlig förklaring till hur de på laglig väg kunnat införskaffa dessa egendomar.”

Klockrena förslag som redan funkat i andra länder, men jag tror att det kommer att mynna ut i att 7 klövern kommer att hävda att den personlig integriteten kommer att bli lidande….

Varjager