Svenskar i Spanien riskerar straffskatt

29 april, 2013

Funderat på att emigrera till Spanien ? Glöm det !
Det krisande Spanien vill nu konfiskera utlänningars tillgångar för att rädda sin skuldtyngda ekonomi.

Svenskar som är folkbokförda i Spanien måste deklarera sina tillgångar i utlandet senast i morgon tisdag, och gör man inte det riskerar man straffskatt och höga bötesbelopp.

Alla som var folkbokförda i Spanien 2012 och som har tillgångar värda mer än 50 000 euro eller 430 000 kronor utanför landets gränser måste senast i morgon, tisdag, deklarera det till spanska skattemyndigheter.

Om man inte redovisar sina tillgångar riskerar man en straffskatt på mer än hälften av värdet på tillgångarna och dessutom höga bötesbelopp.

Och deklarerar man fel uppgifter, till exempel om vilket år man öppnade ett visst bankkonto, riskerar man böter på 5 000 euro per fel (SR-Nyheter).

Rättelse: Rubriken är inkorrekt enl. nysvenskt språkbruk.
Svenskarna blev spanjorer när de folkbokförde sig  i Spanien.
I Sverige blir  alla som åker SL:s tunnelbana ”svenskar” Youtube.

//Elfyma+

Relaterat:
Emigrera till Thailand som pensionär ?