Bostäder för flyktingar byggs utanför Uppsala

23 april, 2009

Vattholma kan få flyktingbostäder

”Uppsala kommun blir vid årsskiftet av med ett 50-tal genomgångsbostäder som används till bland annat asylsökande flyktingar, och söker nu lämplig plats för att bygga ersättningsbostäder.

När de nya bostäderna kan stå färdiga är oklart. En ny detaljplan tar i genomsnitt runt ett år att få färdig. Därefter krävs bygglov, innan arbetet kan starta. Under tiden behöver kommunen möta bostadsbehovet hos nya flyktingar och andra, trots att de 50 lägenheterna i Storvreta försvinner. Uppsala Nya Tidning

Tipstack till Per Nuder!