Malmö Stadion för rättegångar då sporten inte har sin plats i Malmö längre

30 juni, 2009

Då inte Malmö längre riktigt fungerar som (manlig) idrottstad kanske offentliga storrättegångar är en grej:

”Trots att förundersökningen pågått i två år har inga förhör hållits och ingen har ännu formellt delgivits misstanke. Statsåklagaren har haft ett möte med Umas ekonomichef och länskriminalen i Malmö har begärt ut stora mängder dokument från såväl Umas som Novo Nordisk. Och senare denna vecka tar utredningen ett kliv framåt då ytterligare minst ett sjukhus sätts i skottgluggen.

Men att åtala samtliga resenärer ser dock Nils-Erik Schultz som osannolikt.

Vi måste avgränsa det här, det går inte rent praktiskt att utreda samtliga resenärer. Då får vi hålla rätte-gången på Malmö Stadion för att få plats, säger han.”

Vårdpersonal riskerar åtal, Sydsvenskan