Tillbakablick på 2008

4 januari, 2009

Från 28 augusti: Lägre skatt för invandrare, säger Svenskt Näringsliv

Ja, den nya adeln, muslimerna, får bara mer och mer fördelar i vårt land. Nu är det Svenskt Näringsliv som vill skattebefria dem:

“Den lägre skatten skulle minska risken för att invandrare fastnar i bidragsberoende och istället etablerar sig i arbetslivet. Det menar Mikael Kulanko. När man kommer som nyanländ flykting hamnar man ofta i ett system där man får statliga ersättningar, som hyresersättning och socialersättning. Vi har tittat på möjligheten för invandrare att gå från nyanländ till nyanställd, säger Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt näringsliv i Halland, till P4 Radio Halland.

Förslaget går ut på att det första inkomståret blir ett undantag där man betalar noll kronor i skatt. Därefter höjs skattetrycket. Så att man kommer i normal skattenivå efter tre år. Det finns full möjlighet att realisera ett sånt förslag, säger Mikael Kulanko. Idén framfördes på ett seminarium på länsstyrelsen i Halmstad om arbetet med flyktingmottagandet.

Mikael Blom, personalchef för Netto i Sverige säger att anställda invandrare är en klar affärsfördel. Två av fem anställda på Netto i Sverige är första och andra generationens invandare. Många av våra kunder kommer från en annan kultur och vi har upplevt det som en klar fördel att kunna kommunicera om inte på samma språk så ett närbesläktat språk. Vår kunder känner igen sig när de kommer till våra butiker och ser inte språket som ett hinder och barriär, säger Mikael Blom”


Förslag på lägre skatt för invandrare
, Sveriges Radio P4 Halland


Israel har redan upphört att existera, iallafall om man får tro Sveriges Radio och Svenska Kyrkan

10 september, 2008

Avdelningen totalt overkliga nyheter måste detta höra till!

”Oded Meiri var med vid en sammankomst i Alingsås igårkväll. Ämnet för kvällen var en presentation av bildningsförbundet Bilda, där representanter från Svenska kyrkan redogjorde för programmen i Mellanösterns Palestina. Den stora väggkarta som judiskfödde Oded Meiri och den övriga närvarande publiken (icke-judar) förevisades var en stor karta över Mellanöstern – där landet Israel inte fanns med på kartan. Svenska kyrkans medarbetare, de s.k. följeslagare, använder kartor tillverkade av Palestinska myndigheten (PA).

Medierna i P1 på SR tillsammans med svenska media i stort och med hjälp av kyrkans informatörer har tagit bort Israel från kartan. Ahmadinejad behöver inte förverkliga sina nukleära Holocaust-hot längre.”

Läs mer: Kyrkan och Medierna har flyttat Israel från kartan, Bloggen MXp.


Lägre skatt för invandrare, säger Svenskt Näringsliv

28 augusti, 2008

Ja, den nya adeln, muslimerna, får bara mer och mer fördelar i vårt land. Nu är det Svenskt Näringsliv som vill skattebefria dem:

”Den lägre skatten skulle minska risken för att invandrare fastnar i bidragsberoende och istället etablerar sig i arbetslivet. Det menar Mikael Kulanko. När man kommer som nyanländ flykting hamnar man ofta i ett system där man får statliga ersättningar, som hyresersättning och socialersättning. Vi har tittat på möjligheten för invandrare att gå från nyanländ till nyanställd, säger Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt näringsliv i Halland, till P4 Radio Halland.

Förslaget går ut på att det första inkomståret blir ett undantag där man betalar noll kronor i skatt. Därefter höjs skattetrycket. Så att man kommer i normal skattenivå efter tre år. Det finns full möjlighet att realisera ett sånt förslag, säger Mikael Kulanko. Idén framfördes på ett seminarium på länsstyrelsen i Halmstad om arbetet med flyktingmottagandet.

Mikael Blom, personalchef för Netto i Sverige säger att anställda invandrare är en klar affärsfördel. Två av fem anställda på Netto i Sverige är första och andra generationens invandare. Många av våra kunder kommer från en annan kultur och vi har upplevt det som en klar fördel att kunna kommunicera om inte på samma språk så ett närbesläktat språk. Vår kunder känner igen sig när de kommer till våra butiker och ser inte språket som ett hinder och barriär, säger Mikael Blom”


Förslag på lägre skatt för invandrare
, Sveriges Radio P4 Halland