Velferd og migrasjon, där konstateras att invandrare från Afrika och Asien har så låg delaktighet i arbetsmarknaden att det ger en allvarlig ekonomisk belastning.

23 maj, 2011

Norge har tagit emot mindre än Sverige. Ändå räknar de med att  halva vinsten för pensionsreformen kommer att ätas upp.(ca 30 miljarder norska kronor.) Är det någon som fortfarande tror att massinvandringen och asylturismen är vinstgivande?

”Men utredningen rekommenderar en arbetslinje där det är möjligt. Staten bör försöka locka högkvalificerad arbetskraft, och utredningen menar att det är ”särskilt viktigt att reglera tillströmningen av invandrare med låg kompetens, så att de som kommer får möjlighet att delta i arbetslivet”. Norge bör inte lätta på den åtstramade humanitära invandringen (som regeringen alltid kallar ”konsekvent, rättfärdig och rättssäker”), och försörjningskrav vid anhöriginvandring föreslås.I övrigt vill man göra socialförsäkringssystemen mindre generösa, försvåra att bidrag förs ur landet, samt stimulera invandrade kvinnor att välja arbete före hemmatillvaro med barnbidrag.”

Sedan fortsätter de med spik efter spik i den svenska kistan.

”När den norska regeringen presenterade höstbudgeten gladdes statsminister Jens Stoltenberg över att antalet ogrundade asylansökningar hade minskats från 18000 till 10000. ”På detta sparar staten 2,5 miljarder kronor”, utbrast han (NTB 5/10 -10). ”Nu är det Sverige som tar notan. När Norge blir mindre attraktivt för asylsökare drar fler till Sverige”, konstaterade Ann-Magrit Austenå, generalsekreterare i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, en tid senare (Aftenposten 7/12-10).

Möjligen gav Anders Borgs vårbudget henne rätt. ”Sedan regeringen lämnade budgetpropositionen för 2011 har utgifterna för ensamkommande barns boende ökat och prognosen över antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande skrivits upp som en följd av ett ökat antal asylsökande. De medel som anvisats är därför otillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 875000000 kronor. Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med 650465000” (Prop 2010/11:99).”

Kliv nu fram, alla ni som förespråkar massinvandring och kallar det vinster för Sverige. Förklara nu för oss vilken vinst detta medför.

Varjager