Kompetens är inte viktigt, kunskap är oväsentligt! Bara det är en kvinna!

20 november, 2010

Så säger Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Allt annat är underordnat feminismens kamp.

Man kan undra vad de tänker med? I Socialdemokratins värld är alla like, men visa är mer ”lika” än andra.

Varjager