Hultsfred tvingar nyanlända fixa jobb och bostad själva

25 juni, 2017

Hultsfreds kommun tänker fortsätter att neka nyanlända försörjningsstöd, trots hot om miljonböter och polisutredning om tjänstefel.

Robert Andersson är sektionschef över avdelningen arbete och integration vid Hultsfreds kommun och han ser inte att det finns resurser att öppna socialtjänstens flyktingmottagning innan årsskiftet.

Kommunen har nu bostadsbrist, trångboddhet och mycket långa köer till barnomsorg och svenskaundervisning.

– Man kan dra en liten parallell där till Sveriges flyktingmottagande. Sverige sa ju att man stängde igen gränserna vilket man kanske inte gjorde i praktiken, men man gjorde det väldigt mycket svårare att komma hit, och det har vi gjort också, säger Robert Andersson till SR Ekot.

Nu ligger ansökningar om försörjningsstöd till 265 personer på hög i Hultsfred. Inflyttningen har börjat mattas av, några har blivit vräkta för att de inte kunnat betala hyran.

En av dem är Sherko Biro och hans familj som nu har hittat både bostad och jobb i Strömstad.
– Allt är bra nu, men jag kan inte rekommendera någon att flytta till Hultsfred, säger Sherko Biro. (läs mer).

Notera att när Hultsfred nekade nyanlända socialbidrag och gratis bostad så kunde de själva fixa både jobb och bostad på annat håll. Något som alla kommuner, Migrationsverket och Regeringen borde lära sig något av.

/Elfyma+


Utbetalningarna av socialbidrag ökar

6 september, 2011

Kommunernas kostnader för socialbidrag var förra året drygt 11, 8 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med 2009, enligt Socialstyrelsen.

Det ekonomiska biståndet – socialbidragen – till dem som inte är flyktingar ökade under fjolåret med sju procent till 9,6 miljarder kronor.

Ökningen märktes i de flesta av landets kommuner – tre av fyra kommuner, visar statistik från Socialstyrelsen.

En handfull kommuner hade en oförändrad utbetalning. En knapp fjärdedel minskade sina utbetalningar.

Enligt Socialstyrelsens årliga statistik minskade utbetalningarna av socialbidrag till flyktingar under 2010.

Totalt betalades omkring 2,2 miljarder kronor ut till flyktingar.

Det är en minskning med sex procent, jämfört med året innan ? !

Statistiken presenterades idag.(Ekot).

Vad man undviker att tala om är att ”nyanlända” kan få socialbidraget i form av ”Etableringsersättning” i stället, som utbetalas av Försäkringskassan och beslutas av Arbetsförmedlingen.
De som har barn kan också få ”Etableringstillägg”.
De som bor ensam kan få ”Bostadsersättning”.

  • Etableringsersättningen är 231kr/dag
  • Etableringstillägget kan bli 4500kr/mån
  • Bostadsersättningen är 3900kr/mån
  • Det blir 8866-9466kr/mån skattefritt (högre än socialbidraget)
  • Och – ersättningen påverkas inte av inkomster hos andra personer i hushållet !

”Nyanlända” får bättre ekonomiska villkor än svenskar som lever på socialbidrag !
Och –Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) för ”nyanlända” ger mer klirr i kassan (efter skatt) än Garantipensionen för ”fattigpensionärerna”.

Vad ”nybyggarna” kostar oss får vi inte veta
-hur många ”utredningar” som än görs.

//Elfyma+


Vårdnadsbidrag -en form av socialbidrag

13 juni, 2011

Vårdnadsbidraget och föräldrapenningen skapar en kvinno- och fattigdomsfälla för utrikes födda kvinnor utan arbete.
Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas och föräldrapenningen utredas.
Det skriver regeringens egen expertgrupp ESO i en ny rapport.

Det finns en bred enighet om att invandrarnas integration på arbetsmarknaden är en viktig samhällsfråga.
Men debatten om vilken integrationspolitik som ska föras präglas ofta mer av värderingar än av fakta om problem och möjligheter.

Att det finns problem är uppenbart: sysselsättningen bland utrikes födda är avsevärt lägre än bland inrikes födda.
Sysselsättningsgraden varierar också mellan olika grupper av invandrareflyktingar och deras anhöriga är arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda.

Rapporten pekar på ett antal åtgärder som kan förbättra arbetsmarknadsintegrationen t.ex.

Avskaffa vårdnadsbidraget och utred föräldraförsäkringens inlåsningseffekter.
Med nuvarande utformning kan föräldrapenningen fungera som en form av socialbidrag under åtskilliga år efter invandringstidpunkten.

Det blir en kvinno- och fattigdomsfälla som dessutom medför att barnen inte får tillträde till barnomsorg/förskola och tidig träning i svenska språket. (Läs mer SvD).

//Elfyma+


Hushållen behöver mer stöd???

27 februari, 2011

Hur är detta möjligt?? Då detta är rena vinst maskiner som är mer utbildade än oss svenskar?? Hur kan det komma sig att dessa vinstmaskiner som kommer från alla håll och kanter av världens mest högutbildade länder.

”Totalt var det 7 690 hushåll i Malmö som behövde försörjningsstöd, det som förr hette socialbidrag. Flest hushåll finns i Rosengård, minst antal i Oxie. Även Oxie pekar på ungdomsarbetslösheten som en orsak till att även de fått fler hushåll som behöver stöd. Centrum visar också på att nära hälften av deras hushåll med försörjningsstöd, 711 stycken, blivit självförsörjande.”

Hur är det möjligt?????

Varjager


Sverige halkar ner i välståndsligan

26 oktober, 2010

Ekonomi: Sverige har halkat ner från en tredjeplats i fjol till en sjätte i en välståndstabell som tankesmedjan Legatum Institute räknat fram.

På toppen tronar Norge, femma i fjol. Tvåa är Danmark, förra årets fyra. Tredjeplatsen innehar tabellettan 2009, Finland.

Rangordningen visar att ekonomisk tillväxt inte räcker för att säkra ett vällyckat samhälle, säger Storbritanniens tidigare näringsministern Peter Mandelson – demokrati och frihet krävs också. (Läs mer)

En annan förklaring är att fler lever på bidrag.
Det är framförallt unga som ännu inte hunnit få något arbete och invandrare som precis anlänt till Sverige som hänvisas till ett få ekonomiskt bistånd, trots att de egentligen inte har några sociala problem enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL

Det är de andra systemen som inte täcker upp för nya som ännu inte kommit in i arbetslivet och som inte får A-kassa och sjukpenning och nyanlända svenskar. För dem är socialbidraget det enda som finns kvar. De har inte kommit in i systemet ännu, säger Leif Klingensjö som är utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL.

55 procent av dem som har ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen borde få pengarna från annat håll enligt SKL. Totalt kostar detta kommunerna mellan 3 och 4 miljarder kronor varje år enligt Leif Klingensjö.

– I tider med satsning på skolan och äldreomsorg så drabbar detta kommunernas ekonomi, säger han.

Siffrorna i undersökningen bygger på statistik från SCB under perioden 1 januari till 30 maj 2010. Under de fem månaderna fick 169.400 vuxna svenskar ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades för socialbidrag. Fler än 100.000 av dessa har ekonomiskt bistånd under en längre period än tio månader.

SKL förordar en ny myndighet som ska ersätta Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas ekonomiska bistånd, arbetsmarknads- och flyktingverksamhet. (Läs mer)

Kommentar:
SKL vill ”lösa” kommunernas problem genom att bokföra kostnaderna på ett annat skattefinansierat konto.
Vore det inte bättre att angripa orsakerna till det ökade bidragsberoendet ?
T ex satsningar mot ungdomsarbetslöshet och på minskad bidragsinvandring.
Eller är det så att Regering och Riksdag inte går att påverka i dessa frågor ?

Relaterat:Våra bästa ungdomar flyr till Norge !

Sveriges Statsskuld är 1113776262659 SEK (1113 miljarder)

//Elfyma+


Nu ser vi hur 7 klövern skall hindra SD i framtiden.

24 september, 2010

Hela Europa stramar åt och vill stoppa den ekonomiska ”flyktingströmmen”. Men Ohly har en bättre lösning. Om 7 klövern kommer överens om att helt öppna gränserna har ju SD snart inga väljare kvar. Kan någon säga etnisk rensning?

Varjager


Den PK-istiska progandan fortsätter.

12 augusti, 2010

Bara vi anpassar oss och tar in halah kött så skall vi se att vi alla blir glada. Hur skall man annars tolka den ohämmad propagandan? Med tanke på att dessa områden där Ramadan är viktig är socialbidragen en av de största inkomst källorna undrar jag hur de ser det som en vinst? Då det är skattemedel som det handlas för.

”Den pågående ramadan innebär ett gyllene tillfälle för den svenska handeln att dra växlar på den muslimska fastemånaden. Livsmedelsbranschen börjar nu inse den kommersiella kraften under högtiden medan andra branscher har mer att hämta, visar SvD Näringslivs genomgång.
På Coop är man redo för en ökad efterfrågan i butik, enligt företagets pressekreterare Janne Pettersson. De produkter som vänder sig till muslimska kunder är främst det sortiment som kallas ”All världens mat” och som innehåller produkter från bland annat Mellanöstern.

–Sortimentet har ökat genom åren i antalet artiklar. Försäljningen har dessutom ökat både i volym och pengar.

Enligt honom exponeras dessa produkter särskilt mycket inför den avslutande festen under ramadan. Men hur mycket Coop satsar inför ramadan avgörs förstås av var i landet butikerna ligger och hur stor del av målgruppen där som är muslimer.

Även börsnoterade Axfood, med flera varumärken inom dagligvaruhandeln, vill ta för sig och tjäna pengar på ramadan. I frontlinjen av varumärkena som satsar står Willys.

–Vi har satsat på ramadanprodukter i någon form varje år sedan 2003 och vi har märkbart ökat volymen och försäljningen sedan dess, säger Johanna Eurén som är pr- och informationsansvarig på Willys. Även inom Willys skiljer sig exponeringen och marknadsföringen åt från butik till butik, beroende på kundunderlaget på platsen.”

Ser ni vad jag menar?

Varjager


Bidragsförsörjningen ökar- som en följd av invandringen ?

24 maj, 2010

För en tid sedan gick Mona Sahlin till angrepp mot Alliansen därför att “utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökat i mer än 90 procent av landets kommuner”. Hon skrev att “socialbidragen ökar lavinartat.”

Mellan tredje kvartalet 2005 och fjärde kvartalet 2009 har utbetalningen av ekonomiskt bistånd ökat från 2,10 miljarder kronor till 2,87 miljarder kronor. En ökning på 22,9 procent.

Men i detta belopp ingår bistånd till flyktingar, alltså personer som aldrig haft ett jobb i Sverige. Utbetalningar till denna grupp har under samma perioder ökat med 144,3 procent.

“Utbetalningar av ekonomiskt bistånd till dem som inte är flyktingar”, en definition direkt kopierad från Socialstyrelsens rapporter, har ökat med 428 miljoner kr. Samtidigt har utbetalningar till flyktingar ökat med 339 miljoner kr (från 235 miljonor kr till 574 miljoner kr totalt).

Nästan hälften av den ökning som Mona Sahlin ondgör sig över har alltså gått till flyktingar. (Källa: erixon)

Kommentar:
Märkligt att Alliansen inte upplyser svenska folket om detta samband. De rödgröna kommer dessutom (om Miljöpartiet och Vänsterpartiet  får sin vilja igenom) införa fri invandring utan begränsningar och gratis sjukvård till alla som inte är svenskar. Vi som är skattebetalare i Sverige måste betala patientavgifter för att få tillgång till vården.

//Elfyma+


Nekas socialbidrag till ny barnvagn

8 maj, 2010

Socialförvaltningen ansåg att en begagnad barnvagn var tillräckligt bra för det nyfödda barnet. Mamman ville köpa en ny.

En 22-årig kvinna från Linköping begärde att få pengar från socialförvaltningen för att kunna köpa en barnvagn. Förvaltningen gick med på att betala ut 700 kronor så att kvinnan kunde köpa en begagnad barnvagn.

22-åringen valde då att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Kvinnan anförde att hon ville köpa en dyrare barnvagn eftersom ett nyfött barns hud är känslig.

Enligt kvinnan kan barnet få sjukdomar eller virus genom kontakt med en begagnad barnvagn. Förvaltningsrätten anser dock att socialförvaltningen hade fog för beslutet och avslår överklagandet (Corren.se).

Kommentar:
Inbillade mig att det var socialbidragstagare som handlade i secondhand-butiker för att få ekonomin att gå ihop.
Men så är det tydligen inte. Endast nya märkesvaror duger till dessa bortskämda bidragstagare.

//Elfyma+


Hmm, ”flyktingar” till Sverige har ökat, nu ökar Socialbidragen.

3 mars, 2010

Hand i hand går det. Finns nog ingen som  kan säga emot detta. Från DN. För alla dessa raketforskare som fått PUT lär ju vara i fullgång på arbetsmarknaden. Eller vad tror ni?

”Notan för socialbidragen 2009 hamnade på 11,1 miljarder kronor. Det är högre än på många år och en ökning med 17 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning till asylsökande ökade med hela 20 procent under 2009 till 8,8 miljarder kronor, medan introduktionsersättning till asylsökande ökade med fem procent till 2,3 miljarder kronor.
Kraftiga ökningar av utbetalt ekonomiskt bistånd, exklusive till flyktingar, skedde till exempel i Norsjö, Osby och Herrljunga. Däremot minskade utbetalningarna i bland annat Bjurholm, Lycksele och Säter.

I Osby kostade socialbidragen mer än dubbelt så mycket som kommunen hade budgeterat förra året, enligt Gunilla Kaij Bevheden, verksamhetschef på Socialförvaltningen där. Kommunen började i början av förra året märka att fler sökte ekonomiskt bistånd.

– Vi härledde det till att vi hade personer i Osby som stod precis på gränsen till att få in en fot på arbetsmarknaden. När då arbetslösheten ökade var det en hel del människor som inte var med i någon a-kassa eller ersättningssystem som kom till oss.”

Nu försöker ändå media slå i oss att det är inte pga av invandringen som ökningarna sker. Man slutar aldrig att försvånas.

Varjager


Snöskyffel i stället för bidrag till arbetsskygga.

25 februari, 2010

Uppdaterat 26/2.

Försvarsmakten röjde snabbt undan snön på bangården i Nässjö.
Problemen fortsätter för SJ även om situationen förbättrats något. Många avgångar är fortfarande inställda och SJ:s resenärer får stå ut med en hel del förseningar. De behöver tid för att hålla spåren rena från snö och is, säger Ronny Hörstrand på SJ:s pressjour. (SvD).

Reflektion:
Vi har en stor armé av arbetsbefriade ”nysvenskar” och andra arbetsskygga som skulle kunna sättas in med kort varsel- om bara viljan fanns.
När de arbetsskygga kommer till socialkontoren för att hämta sin ”lön” så borde de i stället få låna en snöspade och uppmanas att arbeta innan de får ut ”lönen”.  Men det vore väl ”kränkande” och ett brott mot någon FN-konvention om ”mänskliga rättigheter”.

SR -P1 idag: Antalet förtidspensionerade äldre minskar, men ökar kraftigt för ungdomar mellan 19-29år. För att det ska låta bättre kallas förtidspensionen numera för ”Aktivitetsersättning”, som om arbetsfria inkomster sporrar till arbete. Passivitetsersättning vore en mer passande beteckning.

26/2-10: Praktikanter dumpas på myndigheter. (DN) För att nå upp till målet i den stora arbetsmarknadspolitiska satsningen ställer regeringen nu krav på att statliga verk och myndigheter ska ställa upp med tiotusentals praktikplatser. Enbart Skatteverket kan tvingas ta emot 6.000 praktikanter, skriver Dagens Industri. (Vad praktikanterna ska syssla med är obegripligt nu när alla arbetsplatser har kaffeautomater. De skulle göra större nytta som snöskottare på alla tak som riskerar att falla ihop under snömängderna.)

26/2-10:  TJEJER KAN !  Såg idag ett gäng unga modiga svenska tjejer som snöröjde taken här omkring. De åkte upp i svajiga skyliftar och arbetade som riktiga proffs. Sån´t värmer.

//Elfyma+


Svårt få somalier i jobb.

5 oktober, 2009

Enligt SR.se är det svårt för Somalierna att få jobb. Deras ursäkt är.

”Maria Ines Ribeiro de San Juan, vid företagarföreningen Almi, som ordnade konferensen säger att det är främst två problem som stoppar möjligheterna för somalier att starta företaget:
– Språket är naturligtvis den största svårigheten, men sedan kommer att det enligt sharialag är förbjudet att betala ränta, så man kan inte låna pengar.
– Det är en svårighet som vi på något sätt måste kunna lösa.
–  Det finns en mängd resursstarka människor som vi inte får en chans att bidra till vårt samhälle, säger Torunn Ohlsson, integrationssamordnare i Borlänge. Med på konferensen fanns företrädare från Minnesota i USA där 80 procent av somalierna har jobb och där integrationen lyckats bättre.”

2 saker i en artikel som jag vill ta upp. 1. detta med ränta. De verkar inte ha några problem som helst av att leva på räntan av svenska folkets arbete. Då de går på bidrag i snitt 90% av dem. 2. Hur resursstarka kan de vara om de låter en ökenprofet styra deras liv.

Mvh Varjager


Alliansens drömsamhälle är här!

10 maj, 2009

”Socialbidragen ökar med 50 procent fram till 2012, enligt rege­ringens beräkningar. Sedan reglerna för sjukskrivningar och arbetslöshetsersättning skärpts söker sig nya grupper till socialkontoren. DN har besökt Sandviken, där socialbidragstagarna blivit allt fler.”

”Det blir väldigt tydligt hur klyftorna växer”, DN.se


Skräm invandrarna till jobbaktivitet

28 november, 2008

”Krav på att socialbidragstagare ska delta i olika aktiviteter leder till att färre får socialbidrag och fler blir sysselsatta, särskilt ungdomar och utlandsfödda. Det visar en ny studie från IFAU.

Effekterna kan antingen bero på att aktiveringen faktiskt hjälpte deltagare att bli självförsörjande, eller att kraven i sig skrämde individer från bidragstagandet.”

”IFAU-rapport 2008:24 ”Effekter av aktiveringskrav på socialbidragstagare i Stockholms stadsdelar” bygger på IFAU Working paper 2008:24. Bägge är skrivna av Matz Dahlberg, Kajsa Johansson och Eva Mörk, IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.”

Forskning.seNu börjar PK elitens svar på Ryggradslöses uttalande (DN)

16 oktober, 2008

Vi visste väl alla att inte kan PK eliten sitta still när sanningen om ökade socialbidragskostnader lyft fram av Statsministern. Utan nu kommer vi få se en veritabel kampanj där det vissas att det inte har ökats eller att det beror på etniska svenskar. För inte kan ”flyktingtsunamin” öka våra kostnader? Man slutar aldrig att förvånas, men denna gången kan de inte trycka tillbaka locket på grytan! Eller på Pandoras asken. Saxar ur DN.

”Ni har båda fel! Socialbidragen ökar inte .
Båda har fel. – Socialbidragen ökar inte. De står still, säger Clas Ohlsson, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen bekräftar den bilden. Enligt verkets senaste statistik var kommunernas kostnader för socialbidrag i stort sett oförändrade under första halvåret i år.
– Den totala ökningen är bara en procent. Men i debatten går det ju att vända och vrida på siffrorna. Ser man till vanliga socialbidrag går de ner med en procent. Ser man till flyktingstöd går de upp med sju procent, säger Helena Rudander, bidragsexpert på Socialstyrelsen. ”

Alla tecken pekar mot samma håll. Det som dränerar vårt skyddsnätet i Sverige är våran flyktingpolitik. Det är där det svarta hålet i budgeten är.