Minerad mark..?

23 februari, 2016
http://www.dn.se/sthlm/socialarbetaren-hotades-nu-lever-hon-med-skyddad-identitet/

Socialsekreteraren Margareta räknade med chefernas stöd. Men när ett brandattentat tvingade henne att sälja villan och gå under jorden kände hon sig helt ensam. Det här är berättelsen om hur en socialförvaltning utsätts för systemhotande brottslighet och en enskild tjänsteman tvingas ta den hårdaste smällen.

Margareta hade varit förberedd på att något skulle kunna hända. Oron hade funnits där ända sedan socialnämnden i Botkyrka i maj 2015 beslutat att tvångsomhänderta en handikappad åttaårig pojke med stöd av deras utredning. Utredningen kring den åttaåriga pojken, som vi kan kalla Yassin, hade inletts med en orosanmälan. Personal på Yassins särskola hade sett tecken på att föräldrarna brast i vård och omsorg, bland annat hade blåmärken konstaterats på Yassins kropp. Margareta hade besökt Yassins hem för så kallad observation och noterat att pojken slog sig själv hårt i ansiktet när han blev tillrättavisad. Detta tolkades som att Yassin var van vid fysisk bestraffning. Rutiner kring matning, medicinering och hygienskötsel saknades och föräldrarna ansågs inte ha tillräcklig insikt i pojkens behov.

Margareta hade tidigare varit med om att omhänderta två av familjens andra barn enligt lagen om vård av unga, LVU. Dessa beslut hade också mött protester från barnens föräldrar. Men den här gången fanns det ytterligare en omständighet som fick Margareta att befara att det kunde bli annorlunda. Om de förlorade vårdnaden om yngste sonen Yassin skulle de också mista sin försörjning. Totalt fick föräldrarna 750 000 kronor per år för att vårda pojken, pengar som betalades ut av Försäkringskassan i så kallad assistansersättning.

Tillsammans anklagas männen och en ung kvinna för att ha spridit skräck genom att anlägga bränder på Margaretas kontor inom socialtjänsten i Botkyrka kommun, tapetsera upp aggressiva anslag och sätta eld på hennes bil. Allt enligt det åtal som nu prövas vid Södertörns tingsrätt. På åhörarläktaren syns en grupp män som kommit för att ge de åtalade sitt stöd. En bit bort sitter några av Margaretas före detta arbetskamrater. Ingen av hennes före detta chefer inom Botkyrka kommun är här. Margareta har inte hört något från dem sedan förra året.

http://www.dn.se/sthlm/cheferna-detta-gick-inte-att-forutse/

Socialförvaltningens ledning i Botkyrka ser ingen anledning till självkritik efter att socialsekreteraren Margareta och hennes kollega Sofia nu sagt upp sig.

– Vi har hela tiden försökt ge dem det stöd som vi har bedömt att de behöver och har efterfrågat, säger socialchefen Marie Lundqvist.

  • När rättegången om de många brandattentaten går mot sitt slut har Marie Lundqvist, som Margaretas högsta chefinte besökt rättssalen en enda gång.
  • Göran Törnblom, verksamhetschef vid socialförvaltningens utredningsenhet, säger att han hade tänkt närvara då Margareta hördes men att han i ett sent skede upptäckte att han var förhindrad då han själv kallats att vittna.
  • Margaretas arbetsledaresektionschef Karin Ask-Campbell, såg för sin del inte något syfte med att stötta Margareta i rätten.
………………………..
Kan sviktandet från Margaretas chefers sida bero på att det var “minerad mark” – eftersom klienterna ifråga var “nysvenskar”.!? Ett förhållande som Margareta inte underordnade sitt tjänstemannaansvar.!?
En annan fråga: Hur många kulturberikare av ovannämnda slag och till vilka kostnader har vi i det här landet? Och hur många ämnar 7-klövern fortsätta att importera.!?
Med dessa pengar – som svenska skattebetalare sliter ihop i sitt anletes svett – skulle det säkert varit obehövligt att dra in den ena halvan av ägget för våra gamla i äldreomsorgen…
Arma Sverige!

Barn som sexbrottsförövare

17 mars, 2009

Det krävs synnerliga skäl för att man ska utreda brott som barn under tolv år begår, de hamnar hos sociala myndigheter. Är detta något tillfälligt eller är det en ändring på gång i synen på barn som förövare?

”Pappan begärde att beslutet skulle omprövas, men det ledde inte till några ändrade beslut i fallet varför det gick vidare till överprövning hos överåklagare Peter Hertting. Denne har nu beslutat att en utredning visst ska inledas.

”Våldtäkt mot barn tillhör de allvarligaste och mest integritetskränkande brotten i brottsbalken med ett straffminimum om två års fängelse”, skriver Peter Hertting som hänvisar till brottets allvarliga karaktär. Enligt honom måste man förhöra de inblandade för att kunna få fram uppgifter om vad som har hänt.”

Nioåringar utreds för sexbrott, DN


Barn begår sexövergrepp på barn, UltraV:s värld


Brand i papperskorgar på US i Linköping

30 december, 2008

Även Linköping har sin beskärda del av ligister. Detta är en nyhet lite gammal i tiden, från den 22 dec i år:

”Sex ungdomar, alla under 15 år, hördes i går av polisen misstänkta för att ha tänt eld på flera ställen inne på Universitetssjukhuset i Linköping.”

”På grund av ungdomarnas ålder blir det hela ett ärende för de sociala myndigheterna.” Corren

Vad händer då socialen får arbeta med frågan?

Tipstack till Hulken!


Göra kebabkött av och döda poliser med pistol

13 november, 2008

Jag lägger in hela artikeln om det fullständigt obegripliga som händer idag då kulturberikarna delger oss sin syn på ditt och datt!

Det är dags att sänka straffmyndighetsålder, eller att man verkligen sätter in åtgärder som fungerar. Det borde vara fängelse för denna typen av olaga hot även vid denna ålder.

”MOTALA. En 13-årig pojke hotade att göra kebabkött av polismännen när han skulle höras om en skadegörelse vid Östenssons på Råssnäs. Det inträffade klockan 23.15 i fredags.
Det var när polismännen skulle prata med ett gäng om skadegörelsen som de blev utsatta för okvädningsord av 13-åringen. Han hotade även med att skaffa en pistol och skjuta dem. Pojken släpptes och på grund av hans låga ålder blir ärendet ett fall för de sociala myndigheterna.”