Misstänkt fall av ebola nu även i Sverige

1 september, 2014

Ett misstänkt fall av ebola utreds på Karolinska sjukhuset i Huddinge, uppger Stockholms läns landsting.

Personen insjuknade i feber efter att ha vistats i områden där ebola förekommer och hålls nu isolerad enligt de rutiner som finns, enligt ett pressmeddelande.

– En ung man från ett land i Afrika där det finns ebola kom in till en närakut i Solna och sade att han hade feber, berättar Åke Örtqvist, chef på smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting för SVT.

– Det finns ingen risk att han eventuellt har smittat någon. Varken blod eller kroppsvätskor har drabbat andra, säger Åke Örtqvist och tillägger att ebola inte smittar via luften. (SVT).

Kommentar:
Märkligt uttalande av en svensk smittskyddsläkare som borde veta bättre.
Varför ska då vårdpersonal skyddas med tättslutande ”rymddräkter” och friskluftsmasker ?
Varför ska då smittade personer isoleras i rum med undertryck om ebola inte kan spridas via luft ?

”Det finns ingen som helst anledning till oro”

Smittskyddsläkare i Storbritannien varnar för att man kan bli smittad av att sitta bredvid en ebolasmittad person eller gå på samma toalett som en ebolasmittad person.

Åke Örtqvist har givetvis ingen aning om hur många människor som den ebolamisstänkte varit i kontakt med och smittat under den långa resan från Afrika. Om den smittade haft ont i magen som det sägs så har toalettbesöken troligen varit frekventa under resan.

Ebola kan spridas som en skogsbrand- det räcker med en gnista för att starta en stor brand, säger amerikanska läkare. (AB).
Svenska smittskyddsläkare påstår ändå att ett enda fall inte är så farligt.
De är politiskt korrekta ända in i döden om så krävs.
Skulle inte bli förvånad om provsvaret censureras eller fördröjs för att inte påverka valet och gynna ett visst parti. Tidigare provtagningar av misstänkta fall har hemlighållits (SR).

/Elfyma+


Parasiter även i dricksvattnet

18 februari, 2011

Mer än 12 000 människor blev magsjuka i Östersund – och nu visar det sig att elva procent av proven från de största vattenverken i landet innehåller samma farliga Cryptosporidium.
Utbrottet i Östersund blev en väckarklocka, säger dricksvattenexperten Gullvy Hedenberg på Svenskt Vatten.
Vattenförsörjningen är sårbar, många ytvattentäkter är förorenade, säger statsinspektör Torbjörn Lindberg på Livsmedelsverket.
Även jungfruliga fjällsjöar kan innehålla mängder av parasiter.

Traditionella reningsmetoder som klor och kemisk fällning har ingen inverkan på parasiten, som därmed passerar reningsverket och kommer ut i vattendrag från vilka det också tas dricksvatten. På detta sätt sprids smittan snabbt.

Parasiterna överlever länge i vatten, speciellt i kallt vatten. Det räcker med en liten mängd för att orsaka sjukdom.

Vissa arter kan överföras mellan djur och människor.
– Det här är ett nytt hot som ökar. Parasiterna kan komma från utlandet. Fler och fler åker runt i världen och kommer hem med virus och bakterier, säger Gullvy Hedenberg på Svenskt Vatten som är branschorganisation för landets vatten- och avloppsverk.

Vi måste jobba förebyggande, både i råvattentäkter och i vattenverk. Det är ett långsiktigt arbete som kräver dyra investeringar i ny teknik som UV-ljus och membranfilter. Det leder till högre vattenavgifter.

Efter larmrapporten om läget i landet och parasitutbrottet i Östersund skickar nu Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket och branschorganisationen Svenskt Vatten ut gemensamma rekommendationer för hur dricksvattnet ska skyddas bättre.

De rekommenderar kommunerna att kraftigt öka sitt skydd av dricksvattentäkterna för att undvika förorening från privata och kommunala avlopp liksom av gödsel och slam från jordbruk. De föreslår att fler vattenskyddsområden ska upprättas. I dag är 60 procent av vattentäkterna skyddade. (Läs mer).

Vad man inte tar upp är att avföring från djur, främst hundar, spolas ut via dagvattenledningar utan någon som helst rening.
Mängden avföring som på detta sätt kommer ut i våra vattendrag och sjöar är inte försumbar.
Svårare är att förstå hur parasiterna lyckats ta sig till våra fjällsjöar.

Relaterat:
Parasiten dvärgbandmasken har kommit till Sverige.
Oron blir inte mindre av att den smittade räven analyseras av en herre vid namn Osama Ibrahim. Vad säger SÄPO ?

//Elfyma+