Skärpta rutiner för samordningsnummer

12 oktober, 2017

Skatteverket kommer att skärpa sina rutiner för att minska missbruk och missförstånd kring så kallade samordningsnummer.

Den som har en falsk identitet eller saknar arbetstillstånd ska snart inte kunna tilldelas samordningsnummer lika lätt.

Samordningsnummer är ett slags personnummer för dem som inte är folkbokförda i Sverige men behöver, till exempel kunna betala skatt, registreras som bilägare eller skrivas in på högskola här i Sverige.

Skatteverket har under drygt 20 år delat ut omkring 750 000 samordningsnummer.

En av felkällorna i systemet är att handläggare hittills varit tvungna att dela ut nummer även för personer som saknar både arbets- och uppehållstillstånd, men även för påstådda personer vars identitetshandlingar visar sig vara falska.

Det här har medfört att företagare som enskilda både kan missuppfatta och missbruka numren, för att tillskansa sig bidrag eller andra fördelar. Elisabeth Båvall är sektionschef på Skatteverket i Göteborg.

– Vi ser att en andel av de samordningsnummer som vi tilldelat aldrig dyker upp i exempelvis några skattesammanhang, utan uppenbarligen används de samordningsnumren för andra ändamål. Och vi ser exempel på att de dyker upp i olika bedrägerisammanhang, riktat både mot myndigheter men också mot privata aktörer och långivare. (SR P1).

Relaterat:
Hur ”EU-migranter” duperar lättlurade svenskar

/Elfyma+


Polisen har kapitulerat -villkorslöst

3 december, 2016

Tjänstemän från Kronofogden begärde skydd av polisen när de skulle göra hembesök hos en utpekad extremist – men fick nej.
Anledningen: Mannen bodde i ett ”farligt område”.(SVT).(SVT)
(Bild).(Relaterat)

PS: Det var skattmasarna som såg till att storgangstern Al Capone hamnade i fängelse- inte polisen.

/Elfyma+


Skatteverket hjälper skattefuskande kompisar

7 april, 2016

Jag har varit naiv och trott att Skatteverket kunde man lita på.

Det var länge sedan jag tappade tilltron till Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Länstyrelsen, Trafikverket, Boverket och en massa andra verk och myndigheter som utan urskiljning strör ut våra skattepengar till dem som skriker högst.

Men Skatteverket litade jag på- ända tills Uppdrag Granskning
avslöjade att även Skatteverket är korrumperat ända upp till toppen.
Eller rättare sagt -det är ledningen som är korrumperad.
(se 40 minuter efter start)

Min naiva tillit byggde på egna erfarenheter av en myndighet som jagade mig intill sista skattekronan.

Tvingades skicka utdrag från årets samtliga transaktioner på mitt bankkonto för att bli trodd. Fick så småningom rätt.

Utredningen kostade säkert 10 gånger mer än de 300kr som Skatteverket orättmätigt krävde mig på.

Inbillade mig då att Skatteverket var lika nitisk mot alla, inte bara mot fattiga pensionärer. Men jag hade fel – grundligt fel.

Helena Dyrssen, jurist och överdirektör på Skatteverket,
som hjälper sina kompisar

Uppdrag Granskning avslöjar att resurstarka personer behandlas med silkesvantar.
Då kan näst högsta chefen ringa till skattesmitaren och förvarna om att en granskning är på gång. Det vore som att polisen förvarnar Per Garthon om planerade alkotester på gatan utanför hans bostad.
Det är tjänstefel, men vilken handläggare vågar ifrågasätta sin chef ?

Handläggare på verket avslöjar anonymt att de får order uppifrån om att lägga ner utredningar som kan leda till skattetillägg för personer som ledningen omhuldar av någon anledning. (Läs mer)

När Kommunistpartiets dåvarande partiledare Gudrun Schyman ertappades med systematiskt skattefusk så fick det inga allvarliga konsekvenser för henne. Hon tillhörde de omhuldade och fick en personlig assistent från Skatteverket.

Handläggare som vill göra sitt jobb korrekt blir överkörda av sina chefer, med risk för att bli uthängda som skyldiga om korruptionen avslöjas.

Fenomenet är förvisso inte ovanligt.
Har själv sett fenomenet inifrån ett annat statligt verk.

Skatteverkets ledning kommer nog inte att straffas för sitt agerande.
För tjänstemannaansvaret avskaffades 1974. Det var ett misstag.

SD har lagt en motion i Riksdagen om att återinföra ansvaret.
Men motionen kommer nog att avslås i vanlig ordning.

Relaterat om den svenska korruptionen

Anpassning till den nya verkligheten i Sverige ?

Kontaktannons:
Söker en trofast vän på Skatteverket för ömsesidigt utbyte av tankar och ideér.
Du ska ha en chefsposition och dela mitt intresse för skatter, i synnerhet hur man undviker skatter. Hittelön utlovas.

Svar  till: Pengar i madrassen bättre än i Panama ?

/Elfyma+


Skattefuskare jagas medan bidragsfuskare slipper undan

10 maj, 2015

Skatteverket jagar skattesmitare på alla upptänkliga sätt. Då är det inte så noga med den personliga integriteten.
Det senaste påfundet är att tvinga teleoperatörer att lämna ut lagrade uppgifter om privatpersoners data- och mobiltelefontrafik.

Lagen som tvingar mobilopera­törer att spara trafikdata skulle ­hjälpa polisen att utreda grov brottslighet och förebygga terrorism.­ Bombdåden i Madrid 2004 drev på införandet av sådana lagar i Europa.

Men data från operatörer har också blivit ett verktyg i jakten på personer som misstänks undan­hålla skatt. Då är det Skatteverket, inte polisen, som kräver att få ut data från operatörerna.

Syftet är ofta att avgöra huruvida en person har befunnit sig i Sverige genom att analysera var och hur en mobiltelefon har använts. Det kan vara avgörande för om den utpekade ska betala svensk skatt eller om personen ska anses vara bosatt i utlandet. (DN).

Skatteverket är synnerligen nitisk i sin jakt på skattepengar.

Men när det gäller bidragsfuskare så är myndigheterna synnerligen ineffektiva på gränsen till tjänstefel. Eller så får de inte kontrollera bidragsfuskarna av hänsyn till den personliga integriteten.

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och A-kassan bryr sig inte ens om att kontrollera om bidragstagarna fortfarande lever eller bor i landet.

/Elfyma+


Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt

7 februari, 2013

”Vi är rika” och ”vi har råd” att vara generösa är ett ständigt återkommande mantra i våra media (relaterat).

Uppdaterat 23 juni -13

Ofta handlar det om skattefifflande journalister/författare och artister med miljoninkomster som orerar i TV-sofforna.
De predikar vikten av solidaritet och generositet med våra skattepengar.

Godheten kostar dem inte ett öre eftersom de själva ofta undviker att betala skatt genom fiffiga bolagskonstruktioner.

Många deklarerar inkomster som inte ens en uteliggare skulle överleva på efter de årliga RUT- och ROT-avdragen.

De kan ändå, märkligt nog, leva på stor fot med ståndsmässiga bostäder, flotta bilar och båtar, påkostade fritidshus och hästgårdar, och frekventa resor runt om i världen. Den skenhelige biskopen Lennart Koskinen har fått värdiga lärjungar i skattetrixandets och dubbelmoralens ädla konst. Prästen Helle Klein är en av dom.

När Skatteverket undrar hur dessa arma satar kan överleva på sina svältlöner, så har de ”ingen aning” och hänvisar till sina slipade skatterådgivare.

Och när de ertappas med att ha jobbat svart så säger de att de jobbat gratis” – vilket de kommer undan med. För ingen vill ju sätta dit omhuldade kändisar som ”inte begriper sig på pengar”. (GP).

Vanligt är också att kändisar får betalt i form av resor och varor, om de skriver något positivt om sponsorn.
Fritidsresor, Vingresor m.fl utnyttjar ofta kändisar på detta sätt. Ersättningen är skattepliktig men ingen redovisar förmånen.

Lättare att skattetrixa med fåmansbolag sedan 2006

Viljan att underlätta för småföretagande och entreprenörer har fått regeringen att göra stora förändringar när det gäller skattereglerna.
Det har lett till skatteplanering, där arbetsinkomster blir till bolagsinkomster i stället.

I extremfallet skulle alla höginkomsttagare kunna ”sätta sig på bolag” för att omvandla typiska arbetsinkomster till bolagsinkomster, efter att reglerna blev mer generösa år 2006. Detta minskar effektivt deras totala skattebelastning.

Utdelningarna från fåmansföretag har ökat med över 80 procent jämfört med genomsnittet före 2006 samtidigt som utdelningarna från andra bolag (med en vid ägarkrets) har minskat.

År 2006 var omkring en tredjedel av alla nybildade fåmansföretag holdingbolag, skalbolag eller företag med låg omsättning.

Det är särskilt höginkomsttagare som grundar holdingbolag eller skalbolag efter reformen.

En utbredd inkomstomvandling får samhällsekonomiska konsekvenser !

  • För det första så är det ett resursslöseri.
  • För det andra så ökar inkomstskillnaderna efter skatt
  • För det tredje så medför inkomstomvandling förlorade skatteintäkter på ca 23 miljarder kr.
  • För det fjärde så leder inkomstomvandling till vilseledande makroekonomisk statistik. Statistiken visar på en ökning av fåmansbolag efter 2006 vilket felaktigt kan tolkas som att förändringarna har uppmuntrat till entreprenörskap och företagande. Källa: Nya företagsregler har ökat skatteplanering.

Vad är ett fåmansbolag ?
Bolaget
ägs och drivs oftast av en eller flera personer inom familjen, utan externa ägare.
Bolag utan egen verksamhet med få eller inga anställda (skalbolag) startas ofta i skatteplaneringssyfte.

Kännetecknande är att lönerna till anställda är extremt låga trots hög ”omsättning” eller vinst. Vinsten tas istället ut som utdelning. Skatten blir då bara 20%

Den bokförda vinsten kan också reduceras genom köp av ”tillgångar” (fastigheter, bilar, båtar,hästar) för privat bruk,  ”researchresor” och ”representation”. Många bolag har omotiverat stora och aparta tillgångar, men fifflet är svår att komma åt för Skatteverket.

Gräddan av den svenska PK-eliten deltar i skattefifflet

Nästan alla etablerade journalister/författare/artister/kulturarbetare har numera egna fåmansbolag som utnyttjas flitigt för att minimera skatten. Många har också omregisterat sina enskilda firmor till fåmansbolag när inkomsterna stigit.

”Hummerknivsvänstern” dominerar. Några exempel.

Åsa Linderborg (Åsa Linderborg AB). rik på att skriva skit om sin pappa
Katarina Mazetti (Mazettis Blandning AB m.fl ). en salig blandning.
Helle Klein (Helle Klein AB) vinst över 1 miljon/ inkomstskatt 7 800 kr
Alexandra Pascalidou (Frontkick AB).  ”kickbacks” som affärsidé ?
Jenny Strömstedt (Leelou Produktion AB) aparta sidoverksamheter
Täppas Fogelberg (Liten Täppa AB), liten men ful fisk i PK-dammen
Peter Wolodarski1px (Wolodarski Information AB), ingen inkomstskatt

Robert Aschberg  (bl.a Skeppsudden AB). aparta sidoverksamheter
”Marinteknik och därmed förenlig verksamhet” (fritidsbåtar?) ingår märkligt nog i mediebolagets påstådda verksamhet .

Senast att hoppa på skattetrixartåget är journalisten KG Bergström,
Den enda som ännu inte har fingrarna i syltburken är Janne Josefsson.
Detta inlägg kan förhoppningsvis inspirera honom till ett scoop.

Författare mot skatter

Björn Ranelid (Björn Ranelid Aktiebolag). (Läs mer).
Författare har rikliga möjligheter att skattetrixa om de har tillräckligt rymlig samvete. Boende kan maskeras som skrivarstugor,  semester- och jaktresor maskeras som researchresor.
Ranelid är inte unik, bara närigare om man får tro GW Persson.
Kompisen Jan Guillous exotiska jaktresor bokförs av samma skäl som ”arbetsresor”.
Viveca Sten skriver deckare med en politisk agenda. Bor på burgna Djursholm och låter sina miljoninkomster gå in i ett skalbolag utan anställda för att slippa skatt.

Artister mot skatter
Låtskrivaren och artisten Niklas Strömstedt, gift med Jenny Strömstedt, har ett listigt bolagsupplägg med oändliga möjligheter till skatteplanering i Pupiru Productions AB, m.fl.

Bolaget skall förutom producerande verksamhet även ägna sig åt att köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolaget och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.
Fru Jenny:s ”kringverksamhet” är nästan lika vidlyftig som makens.

Mikael Wiehe (M C WIEHE Aktiebolag), men framförallt Thomas Ledin (Ledin & Söner i Stockholm AB och Acasso Productions AB) driver många fåmansbolag med få eller inga anställda. Ledin är om möjligt värre än paret Strömstedt.

Det var Wiehe och Ledin som startade ”Stiftelsen Artister mot Nazister”, som bl.a delat ut pengar till vänsterextrema Expo och till skattetrixaren Robert Aschberg.
”Artister mot skatter” vore en mer passande beteckning på dem.

”Pensionsräddaren” Laleh Pourkarim smiter också från skatten. Hon betalar nästan ingen skatt alls på sina mångmiljonvinster.(Di). Den enda pension hon räddar är sin egen.

Felix Herngren går ännu längre i skattetrixandet. Han gjorde en pudel 2012 efter avslöjandet om sin skatteflykt till Cypern och lovade att sluta med trixandet. Men inte nog med det. Han använder sig även av sk. räntesnurror för att smita från skatten.

Idrottare mot skatter
Många idrottare skriver sig i lågskatteparadis när de börjar tjäna pengar
Björn Borg, Ingemar Stenmark och Anja Persson skrev sig i Monaco.
Idag kan de göra som hummerknivsvänstern -starta ett skalbolag.
De kan sedan skatta så mycket de har lust.

Revisorer mot skatter
Och revisorerna som ska granska skalbolagen är inte bättre.
De har själva satt i system att ta ut sin lön i form av utdelningar.
När vi inte ens kan lita på revisorerna, vem kan vi då lita på ? (SvD).
Lägg därtill att journalistkåren har ett egenintresse av mörkläggning.

Eftertanke
Sverige har världens högsta skatter och det är förståeligt att alla försöker minska sin skatt.
Men om höginkomstagare inte betalar skatt blir det som i Grekland –KRIS.
Vi kommer att få skatterevolter när hårt trängda arbetare och pensionärer inser att de snart är de enda som betalar skatt..

Vem ska då betala för vår välfärd ?
Vem ska då betala kostnaderna för massinvandringen ?
Vem ska då betala kostnaderna för bidragsfusket ?
Vem ska då betala press- och kulturstödet ?
Vem ska då försörja nomenklaturan i Sverige och i Bryssel ?...

Uppföljning (del 2)
Uppföljning del 3: Ekonom utsattes för näthat efter skatteförslag

//Elfyma+


Skatteverket fifflar och festar

26 december, 2012

”Det finns två typer av företag, dels den typen av företag som Skatteverket har upptäckt, dels de som Skatteverket ännu inte har upptäckt.”

Så sade Skatteverkets generaldirektör för några år sedan.

Och så finns det Skatteverket själva.
Men det är ju en helt annan femma. Eller hur ? (Läs varför).

//Elfyma+


Skickade 42 miljoner till Somalia – åtalas.(Skånskan)

13 november, 2008

Man undrar ju ibland hur det är möjligt? Med tanke på att Somalierna är de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden? Hur kan de skicka 42 miljoner??? 1 förening, 42 miljoner. saxar ur Skånskan.se .

”Somaliska Hjälp Organisation bildades 1994 och har sitt säte i Malmö. Enligt stadgarna skall föreningen stödja och hjälpa människor som har det svårt i hemlandet. Detta genom att skicka pengar, kläder och liknande. Föreningens 49-årige ordförande säger att nästan alla somalier i Sverige skickar gåvor till hemlandet. Och föreningen ser till att gåvorna skickas till olika bolag i Dubai för att sedan levereras vidare till Somalia. För detta betalar man endast föreningens kostnader.
I år beslutade Skatteverket att granska föreningen och vid en första analys av bankkontona framkom att de omsatte miljonbelopp. Under perioden mellan den 1 januari 2006 och den 31 december 2007 har Somaliska Hjälp Organisation omsatt 42 miljoner kronor, varav merparten överförts till utländska konton.”

Detta visar att vi betalar på tok för mycket i bidrag. 7 klövern göder Somalia. Frågan är vem som får pengarna ? Vi har ju sett att Islamisterna växer i det landet.