Peter Wahlbeck försökte bli rik på HVB-hem, men misslyckades

18 juni, 2017

Ett obetalt lån gör att företaget Nordax stämmer komikern Peter Wahlbeck.

– Det är en Kalle Anka-bank. En sådan bank som man hamnar hos när inte storbankerna vill bevilja lån till en kulturarbetare, säger Peter Wahlbeck.

Lånet på cirka 100 000 kronor tog han hos bankföretaget Nordax i samband med att han skulle bygga om ett hus på Kärleken till HVB-hem.

– Jag hamnade hos det här företaget när en av storbankerna inte ville ge mig ett lån på ombyggnaden av HVB-hemmet, trots att jag hade avtal med Halmstads kommun om hyresintäkter, berättar Peter Wahlbeck.

”Vi som fastighetsägare har lagt manken till för att göra det lite extra mysigt och ombonat”, säger Peter Wahlbeck fastighetsägare

Han menar att storbankerna har allt för höga krav på att en låntagare ska ha inkomster från fast tjänst.

– Det funkar inte för en kulturarbetare. Jag har ingen fast tjänst utan är egen företagare, säger han till Hallandsposten.

Och som så många andra hycklande politiskt korrekta ”kulturarbetare” så redovisar han nästan ingen inkomst alls på sin miljonomsättning i bolaget för att slippa betala sociala avgifter och skatter. Inte konstigt att storbankerna vägrade låna ut till en person som officiellt lever långt under existensminimum med en redovisad årsinkomst på 60 000kr

Det akuta skälet till att han inte har betalat fordran från Nordax, som är uppe i 177 569 kronor plus ränta på 7 609 kronor, är att han haft kostnader för ett nybyggt hus där bygglovet överklagats.

– Det tog två år innan det avgjordes. Under tiden hade jag kostnader för huset, som jag inte kunde bo i, på totalt 400 000 kronor i uppvärmning, nya bygglov, juridiska tjänster och räntor på vanliga bolån etcetera.

– Jag har inte kunnat jobba in den förlusten och kommit efter hela tiden. Nu ska huset läggas ut till försäljning. När jag får pengarna ska jag betala Nordax, säger Peter Wahlbeck till Hallandsposten. (Läs mer).

Peter Wahlbeck påminner om pizzaekonomen Henrik Schyffert när han (till Expressen) säger att han egentligen inte hade tänkt betala tillbaka lånet då han trodde att ”Kalle Anka-banken” Nordax skulle hinna gå i konkurs till sommaren.
Om narren Wahlbeck trodde att banken, som har tillgångar på över 14 miljarder kr, skulle knäckas av kreditförlust på ynka 100 000kr, så är han mer än lovligt naiv.

Relaterat:  Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt

/Elfyma+


Täppas blev nervös idag i Ring P1

11 februari, 2013

När en lyssnare ringde till RingP1 och ville diskutera skattesmitning med hjälp av skalbolag blev Täppas nervös.

Han kanske trodde att det var jag som ringde för att komplettera mitt tidigare inlägg på bloggen ?

Han började svamla på känt manér för att dribbla bort uppringaren så att denne inte skulle halka in på Täppas egna skalbolagsaffärer.

Den glade gamängen på väg till banken ?

Men nu ska det bli svårare att skattetrixa med hjälp av skalbolag, om man får tro Finansminister Anders Borg.(SvD).

Men han kommer att backa när den samlade PK-eliten gaddar ihop sig för att försvara sina skatteprivilegier
Att stöta sig med den inflytelserika ”goda sidan” är politiskt självmord i dagens Sverige.

//Elfyma+

Relaterat:


Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt

7 februari, 2013

”Vi är rika” och ”vi har råd” att vara generösa är ett ständigt återkommande mantra i våra media (relaterat).

Uppdaterat 23 juni -13

Ofta handlar det om skattefifflande journalister/författare och artister med miljoninkomster som orerar i TV-sofforna.
De predikar vikten av solidaritet och generositet med våra skattepengar.

Godheten kostar dem inte ett öre eftersom de själva ofta undviker att betala skatt genom fiffiga bolagskonstruktioner.

Många deklarerar inkomster som inte ens en uteliggare skulle överleva på efter de årliga RUT- och ROT-avdragen.

De kan ändå, märkligt nog, leva på stor fot med ståndsmässiga bostäder, flotta bilar och båtar, påkostade fritidshus och hästgårdar, och frekventa resor runt om i världen. Den skenhelige biskopen Lennart Koskinen har fått värdiga lärjungar i skattetrixandets och dubbelmoralens ädla konst. Prästen Helle Klein är en av dom.

När Skatteverket undrar hur dessa arma satar kan överleva på sina svältlöner, så har de ”ingen aning” och hänvisar till sina slipade skatterådgivare.

Och när de ertappas med att ha jobbat svart så säger de att de jobbat gratis” – vilket de kommer undan med. För ingen vill ju sätta dit omhuldade kändisar som ”inte begriper sig på pengar”. (GP).

Vanligt är också att kändisar får betalt i form av resor och varor, om de skriver något positivt om sponsorn.
Fritidsresor, Vingresor m.fl utnyttjar ofta kändisar på detta sätt. Ersättningen är skattepliktig men ingen redovisar förmånen.

Lättare att skattetrixa med fåmansbolag sedan 2006

Viljan att underlätta för småföretagande och entreprenörer har fått regeringen att göra stora förändringar när det gäller skattereglerna.
Det har lett till skatteplanering, där arbetsinkomster blir till bolagsinkomster i stället.

I extremfallet skulle alla höginkomsttagare kunna ”sätta sig på bolag” för att omvandla typiska arbetsinkomster till bolagsinkomster, efter att reglerna blev mer generösa år 2006. Detta minskar effektivt deras totala skattebelastning.

Utdelningarna från fåmansföretag har ökat med över 80 procent jämfört med genomsnittet före 2006 samtidigt som utdelningarna från andra bolag (med en vid ägarkrets) har minskat.

År 2006 var omkring en tredjedel av alla nybildade fåmansföretag holdingbolag, skalbolag eller företag med låg omsättning.

Det är särskilt höginkomsttagare som grundar holdingbolag eller skalbolag efter reformen.

En utbredd inkomstomvandling får samhällsekonomiska konsekvenser !

  • För det första så är det ett resursslöseri.
  • För det andra så ökar inkomstskillnaderna efter skatt
  • För det tredje så medför inkomstomvandling förlorade skatteintäkter på ca 23 miljarder kr.
  • För det fjärde så leder inkomstomvandling till vilseledande makroekonomisk statistik. Statistiken visar på en ökning av fåmansbolag efter 2006 vilket felaktigt kan tolkas som att förändringarna har uppmuntrat till entreprenörskap och företagande. Källa: Nya företagsregler har ökat skatteplanering.

Vad är ett fåmansbolag ?
Bolaget
ägs och drivs oftast av en eller flera personer inom familjen, utan externa ägare.
Bolag utan egen verksamhet med få eller inga anställda (skalbolag) startas ofta i skatteplaneringssyfte.

Kännetecknande är att lönerna till anställda är extremt låga trots hög ”omsättning” eller vinst. Vinsten tas istället ut som utdelning. Skatten blir då bara 20%

Den bokförda vinsten kan också reduceras genom köp av ”tillgångar” (fastigheter, bilar, båtar,hästar) för privat bruk,  ”researchresor” och ”representation”. Många bolag har omotiverat stora och aparta tillgångar, men fifflet är svår att komma åt för Skatteverket.

Gräddan av den svenska PK-eliten deltar i skattefifflet

Nästan alla etablerade journalister/författare/artister/kulturarbetare har numera egna fåmansbolag som utnyttjas flitigt för att minimera skatten. Många har också omregisterat sina enskilda firmor till fåmansbolag när inkomsterna stigit.

”Hummerknivsvänstern” dominerar. Några exempel.

Åsa Linderborg (Åsa Linderborg AB). rik på att skriva skit om sin pappa
Katarina Mazetti (Mazettis Blandning AB m.fl ). en salig blandning.
Helle Klein (Helle Klein AB) vinst över 1 miljon/ inkomstskatt 7 800 kr
Alexandra Pascalidou (Frontkick AB).  ”kickbacks” som affärsidé ?
Jenny Strömstedt (Leelou Produktion AB) aparta sidoverksamheter
Täppas Fogelberg (Liten Täppa AB), liten men ful fisk i PK-dammen
Peter Wolodarski1px (Wolodarski Information AB), ingen inkomstskatt

Robert Aschberg  (bl.a Skeppsudden AB). aparta sidoverksamheter
”Marinteknik och därmed förenlig verksamhet” (fritidsbåtar?) ingår märkligt nog i mediebolagets påstådda verksamhet .

Senast att hoppa på skattetrixartåget är journalisten KG Bergström,
Den enda som ännu inte har fingrarna i syltburken är Janne Josefsson.
Detta inlägg kan förhoppningsvis inspirera honom till ett scoop.

Författare mot skatter

Björn Ranelid (Björn Ranelid Aktiebolag). (Läs mer).
Författare har rikliga möjligheter att skattetrixa om de har tillräckligt rymlig samvete. Boende kan maskeras som skrivarstugor,  semester- och jaktresor maskeras som researchresor.
Ranelid är inte unik, bara närigare om man får tro GW Persson.
Kompisen Jan Guillous exotiska jaktresor bokförs av samma skäl som ”arbetsresor”.
Viveca Sten skriver deckare med en politisk agenda. Bor på burgna Djursholm och låter sina miljoninkomster gå in i ett skalbolag utan anställda för att slippa skatt.

Artister mot skatter
Låtskrivaren och artisten Niklas Strömstedt, gift med Jenny Strömstedt, har ett listigt bolagsupplägg med oändliga möjligheter till skatteplanering i Pupiru Productions AB, m.fl.

Bolaget skall förutom producerande verksamhet även ägna sig åt att köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolaget och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.
Fru Jenny:s ”kringverksamhet” är nästan lika vidlyftig som makens.

Mikael Wiehe (M C WIEHE Aktiebolag), men framförallt Thomas Ledin (Ledin & Söner i Stockholm AB och Acasso Productions AB) driver många fåmansbolag med få eller inga anställda. Ledin är om möjligt värre än paret Strömstedt.

Det var Wiehe och Ledin som startade ”Stiftelsen Artister mot Nazister”, som bl.a delat ut pengar till vänsterextrema Expo och till skattetrixaren Robert Aschberg.
”Artister mot skatter” vore en mer passande beteckning på dem.

”Pensionsräddaren” Laleh Pourkarim smiter också från skatten. Hon betalar nästan ingen skatt alls på sina mångmiljonvinster.(Di). Den enda pension hon räddar är sin egen.

Felix Herngren går ännu längre i skattetrixandet. Han gjorde en pudel 2012 efter avslöjandet om sin skatteflykt till Cypern och lovade att sluta med trixandet. Men inte nog med det. Han använder sig även av sk. räntesnurror för att smita från skatten.

Idrottare mot skatter
Många idrottare skriver sig i lågskatteparadis när de börjar tjäna pengar
Björn Borg, Ingemar Stenmark och Anja Persson skrev sig i Monaco.
Idag kan de göra som hummerknivsvänstern -starta ett skalbolag.
De kan sedan skatta så mycket de har lust.

Revisorer mot skatter
Och revisorerna som ska granska skalbolagen är inte bättre.
De har själva satt i system att ta ut sin lön i form av utdelningar.
När vi inte ens kan lita på revisorerna, vem kan vi då lita på ? (SvD).
Lägg därtill att journalistkåren har ett egenintresse av mörkläggning.

Eftertanke
Sverige har världens högsta skatter och det är förståeligt att alla försöker minska sin skatt.
Men om höginkomstagare inte betalar skatt blir det som i Grekland –KRIS.
Vi kommer att få skatterevolter när hårt trängda arbetare och pensionärer inser att de snart är de enda som betalar skatt..

Vem ska då betala för vår välfärd ?
Vem ska då betala kostnaderna för massinvandringen ?
Vem ska då betala kostnaderna för bidragsfusket ?
Vem ska då betala press- och kulturstödet ?
Vem ska då försörja nomenklaturan i Sverige och i Bryssel ?...

Uppföljning (del 2)
Uppföljning del 3: Ekonom utsattes för näthat efter skatteförslag

//Elfyma+


S-politikern Jan Emanuel Johansson åtalas för skattebrott

16 januari, 2013

Åtalas i dag. Förre riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson (S) från Norrtälje, åtalas i dag misstänkt för skattebrott och försvårande av skattekontroll.

Johansson blev känd för allmänheten som vinnare av tv-programmet Expedition Robinson i SVT.

Han åtalas i dag vid Gotlands tingsrätt, misstänkt för ekonomisk brottslighet i bolagen Svensk samhällsutveckling och Av egen kraft.

Jan Emanuel Johansson har vid sidan av sina politiska uppdrag byggt upp en vårdkoncern med bland annat ungdomshem.

År 2010 sålde han en stor del av sina företag till Frösundakoncernen och gjorde då en vinst på närmare en kvarts miljard kronor.

Han är fortfarande politiskt aktiv och sitter som ledamot i kommunfullmäktige i Norrtälje för Socialdemokraterna.

Ytterligare två personer åtalas misstänkta för ekonomisk brottslighet i samma härva. (SVT).

Tidigare om Jan Emanuel Johanssons bravader.

Kommentar:
Ju högre moralisk svansföring
-desto större anledning att tipsa Skatteverket.

//Elfyma+


Daniel Bonnier -ännu en skattesmitande godhetsapostel

4 september, 2012

PK-media, med Bonnier-pressen i spetsen, tycker att vi ska avstå mer och mer av våra skattepengar till den parasiterande invandringen, samtidigt som vår egen välfärd krackelerar.

Men det gäller givetvis inte familjen Bonnier som själva som gör allt för att smita undan skatten.

Daniel Bonnier, styrelseledamot i Albert Bonnier AB, är skriven i Schweiz men bor i själva verket i Nyköping. Det hävdar Skatteverket som nu kräver Daniel Bonnier på drygt nio miljoner i skatt.

Daniel Bonnier har byggt en herrgård utanför Nyköping. Där framlever han och hans fru merparten att sitt liv, enligt Skatteverket.

Julafton 2010 skänkte Daniel Bonnier bort herrgården till sina fem barn, under förutsättning att fastigheten inte får överlåtas till någon under hans och hans hustrus livstid.

– Vi har aldrig haft för avsikt att själva äga och bosätta oss på fastigheten, hävdar Daniel Bonnier.

Daniel Bonnier lämnade Sverige 1973 och bosatte sig i Frankrike. Han är sedan 2006 skriven i Villars-sur-Ollon strax söder om Montreux i Schweiz, där han betalat en väsentligt lägre skatt än den svenska. (SN).

Skatteverket menar att det är flera saker som pekar på att paret bott i Sörmland och inte i Schweiz. Deras minderåriga barn har bott och gått i skolan i Sverige, de har byggt en pool vid herrgården för sju miljoner och de har flyttat bohag från Schweiz till Sverige.

Dessutom ska frun varje månad betalat foder åt en häst i Nyköping, medan mannen de senaste åren har betalt närmare 40 000 kronor för medlemskap i en krocketklubb. (SR-P4).

Paret Bonnier lever som ”papperslösa” i Sverige.
De betalar ingen skatt men kräver som sig bör gratis skola för sina barn och fri sjukvård.

Bonnier-pressen moltiger om skandalen.
Inte ett ord i Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Privata Affärer ,TV4 eller på Newsmill

//Elfyma+