Va fan får jag för pengarna ?

12 november, 2017

Skatten är förmodligen din största utgift, men vet du hur mycket pengar det rör sig om och vart de tar vägen?

Skriv in din månadslön nedan och få en ungefärlig bild av vart dina skattepengar tar vägen. Glöm inte att läsa om beräkningen.

Räkna på din egen skatt och se vad den används till.(Räknesnurra).

/Elfyma+


Skatta inte bort folkets sparande!

12 september, 2017

Aktiespararna och Unga Aktiesparare gör nu gemensam sak med Avanzas Claes Hemberg och protesterar ilsket mot kommunisternas konfiskering av våra sparpengar.
Skriv på och protestera du med !  (Läs mer).

hss1

Endast SD försvarar småspararnas rätt till sina tillgångar. (Läs mer).

Tidigare inlägg om ISK och KF.

/Elfyma+


Sparare straffas ännu en gång i regeringens höstbudget

10 september, 2017

I höstens budget föreslår regeringen höjd skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

De här sparformerna beskattas genom så kallad schablonbeskattning (en slags förmögenhetsskatt), vilket innebär att skatten blir lika stor oavsett om värdet ökat eller minskat.

Den föreslagna höjningen är på 0,25 procentenheter. Kapitalet ska då multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Investeringssparkonton har blivit populära sedan de infördes 2012 inte minst sedan avdragsrätten för pensionssparande avskaffades. Enligt Skatteverket hade 1,8 miljoner personer ett konto vid årsskiftet.

Enligt regeringen är skattehöjningen bra för den ekonomiska jämlikheten. (SR).

Regeringen vill med denna skattehöjning på produktiva placeringar i t ex aktier styra sparandet mot improduktiva bostadsspekulationer i storstäderna där deras överbelånade kärnväljare bor.

Bostadsmatadorerna får låna till extremt låga räntor och får dessutom dra av 30% av skuldräntan på skatten. De får dessutom betalt (RUT) för att renovera bostaden på skattebetalarnas bekostnad.

Och när bostaden efter några år är färdigrenoverad så har värdet fördubblats .
Och när bostaden säljs kan skatten skjutas upp, eller kvittas bort vid köp av ny bostad.

Det anses skamligt, om inte brottsligt, att bli rik på arbete och sparande.
Men att bli rik på bostadsspekulationer med lånade pengar och bidrag/avdrag är märkligt nog helt i sin ordning och ”bra för den ekonomiska jämlikheten”.

Camilla Läckberg, som är rikare än de flesta av oss, undviker hårdbeskattade investeringar som aktier och köper istället fastigheter i bra lägen (Expr).

Läckberg har, i likhet med vår Finansminister Magdalena Andersson, examen från Handelshögskolan, så hon vet vad som ger mest klirr i kassan, med lägsta möjliga skatt.

Alliansen + SD kan gemensamt fälla budgetförslaget – om de vill.

Relaterat: 
Höjd skatt på sparande i ISK och KF gör folk förbannade
ALLIANSEN ÄR ANSVARIG FÖR ATTACKEN MOT SMÅSPARANDET

/Elfyma+


Varför åka bil när man kan åka T-bana ?

1 april, 2017

Eller varför åka bil när man kan åka limousine ? ,
säger Yvonne Ruwaida Mp. Gudrun Schyman (Fi) håller med
– men bara när någon annan betalar.


Nya ”utmaningar” väntar ”lantisarna” som vägrar flytta (Bilder)

/Elfyma+


För att få råd med det nödvändigaste

25 januari, 2017

Politikerna behöver visa att de tar systembristerna på allvar.
Ett sätt är att börja rensa i rabatten av myndigheter, skriver Susanna Birgersson i GP. (Uppdaterat)

Framför oss ligger en tid av smärtsamma prioriteringar och åtstramningar.

Flera av statens viktigaste verksamheter har slutat att fungera, eller fungerar i alla fall bara för vissa, ibland.

Mängden berättelser från poliser, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare vittnar om en stat som trots sin storlek inte förmår garantera grundläggande trygghet, utbildning och omsorg. Därtill kommer ett poröst och underdimensionerat försvar av rikets gränser.

Ett sätt för politikerna att börja visa att de tar systembristerna på allvar, vore att sluta spendera pengar på allt möjligt som medborgarna inte efterfrågar, skriver Susanna Birgersson, och räknar sedan upp ett antal satsningar som vi kan klara oss utan. (Läs mer).

Birgersson kunde även ha räknat upp Presstödet som kostar oss ca 500mkr/år. Men det vore ju att såga den gren hon själv sitter på.

Eller varför inte slopa det omotiverade stödet till finkulturen, något som hon och andra kulturkonsumerande höginkomsttagare vill behålla. (Läs mer).

Och varför ska det byggas dyra sportanläggningar för allt mellan himmel och jord ? Vore det inte billigare (och miljövänligare) att bedriva sommarsporter utomhus på sommaren och vintersporter utomhus på vintern, istället för att skapa energislukande konstgjorda inomhusmiljöer ?

Relaterat: Varför ska vi betala skatt ?

/Elfyma+


SKL: Skatten behöver höjas pga massinvandringen

28 april, 2016

SKL presenterade sin Ekonomirapport idag. Det är dyster läsning som förebådar ännu kärvare tider för oss skattebetalare. Det handlar om att höja skatt med ytterligare 45 miljarder kronor.

Vinstlotterna som skulle rädda vår ekonomi och våra pensioner ser ut att mestadels bestå av nitlotter och gökungar som aldrig får nog.

Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi som SKL gav i oktober 2015 kvarstår.

Tack vare regeringens extra tillskott på tio miljarder så kan skattehöjningarna minskas marginellt- men bara marginellt.

Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent, bland annat som en följd av asyl- och flyktinginvandringen.

Landstingen har stora investeringsbehov och trots de effektiviseringar som görs beräknas kostnadsökningen bli cirka 5 procent.

Den ”puckel” av kostnader som staten har nu för flyktingmottagandet kommer, i takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd, att överföras på kommuner och landsting.

Det behövs skolor och bostäder, inte bara för nyanlända, och verksamheter som Komvux, socialtjänst, vård och tandvård behöver förstärkas.

Det är en stor ”utmaning” eftersom det redan idag är brist inom vissa personalkategorier såsom lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi konstaterar att det behövs mer av generella och värdesäkrade statsbidrag för att kommuner och landsting ska klara de utmaningar de står inför, säger Lena Micko. (SKL).

Hur man än vänder sig så har man ändan bak.

Frågan är alltså om det är staten eller kommunerna som ska klämma åt oss luttrade skattebetalare för att bekosta ”utmaningarna”.

Inte om att ta sig an den verkliga ”utmaningen”
– att stoppa asylturismen.

/Elfyma+


Straffskatter finansierar utökad RUT ?

3 februari, 2016

Arbetsförmedlingen går idag ut och föreslår att RUT-avdraget ska höjas igen för att skapa jobb åt nyanlända, samtidigt som regeringen vill utöka antalet RUT-tjänster. (Läs mer).

Varför stryka sin egen skjorta när man kan stryka varandras, är regeringens nya motto.
Näringslivet stöder förslaget. Allt som ger klirr i den egna fickan är bra.

Hur skattesubventionen till de rikaste ska finansieras är ännu oklart.
För de vill även behålla sina ränteavdrag.

Varjagerbloggen erfar att låtsasjobben ska bekostas med sk. ”gör det själv skatter”.

Det ska bli dyrare att städa sin bostad själv,
Det ska bli dyrare att laga sin mat och hälla upp sina groggar själv.
Det blir också dyrare att reparera sin bostad och serva sin bil själv.
Det ska bli dyrare att lappa och laga sina kläder själv.
Vinnare blir skattetrixare med tummen mitt i handen.
De kan nu få sin egna S-märkta butler i tunnelbanan.

Förslaget kommer att slå hårt mot företag som Clas Ohlson och Biltema som redan nu sett sina aktier falla som en sten.

Vad som ska beskattas är än så länge hemligt för att undvika hamstring.

Men enl. läckor från Finansdöpartementet så kommer verktyg och redskap att straffbeskattas, och i vissa fall förbjudas för eget bruk.

Det kan handla om att straffbeskatta inköp av städutrustning
(dammsugare, sopkvastar, dammtrasor etc).
Ungefär som straffbeskattningen av hårddiskar och USB-minnen.

Det kan också handla om att införa en ”slå på tummen skatt” vid inköp av hammare, sågar och andra verktyg. Nästa steg blir att förbjuda hemsnickrandet. Som när hembränningen förbjöds.

Och för att undvika missbruk av rengöringsmedel så får diskmedel, tvättmedel, och fönsterputsmedel bara säljas i speciella butiker, och enbart till personer som kan uppvisa giltigt tjänstekort hos något RUT-företag. Ungefär som på Systembolaget.

Och för att motverka att folk skalar sin potatis själv kommer alla knivar att plockas bort från hyllorna. Momsen på livsmedel fördubblas, samtidigt som köp via RUT-företag slipper momsen.

Särskilda restriktioner kommer att införas vid handel med drycker.
Köparen skall kunna intyga att dryckerna kommer att hällas upp av RUT-certifierad bartender med invandrarbakgrund, helst analfabet. (Relaterat)

Och sist men inte minst.
För att komma åt ofoget med att folk torkar sig i röven på egen hand införs krav på att toalettpapper bara får tillhållas av RUT-certifierad personal.

En ny polistyrka kommer att tillskapas för att övervaka implementeringen, efter förebild från DDR.

Regeringen vill med dessa åtgärder skapa en stor låtsasarbetsmarknad för våra nyanlända raketforskare, för att redan år 3020 nå målet Europas lägsta arbetslöshet.

Satir eller verklighet ?

/Elfyma+