Rika flyttar ut- bidragstagare flyttar in

16 november, 2013

Portugal har blivit ett skatteparadis för välbeställda pensionärer.
Svenskarna tar med sig sina pengar och spenderar dem där.
Sverige har samtidigt blivit ett bidragsparadis för internationella lycksökare. De tar bara med sig sina rymliga men tomma fickor.

En glad ”portugis” med välfyllda fickor

Telia Soneras pensionerade Vd Lars Nyberg tillhör numera skaran av skatteflyktingar efter att ha flyttat till Portugal.

Pensionsexperter uppskattar att flytten sänker hans skatt med 25–30 miljoner kronor under de närmaste åren.

Utländska pensionärer betalar ingen skatt på sin pension i Portugal under tio år och kapitalskatten är låg, samtidigt som arvs- och förmögenhetsskatten är noll i likhet med Sverige. (Di).

Lägg därtill att svenska skattebetalare via EU-avgiften är stora bidragsgivare till Portugals knackiga ekonomi.

/Elfyma+

Relaterat:
Skatteparadis för svenska pensionärer.
Nu kommer alla fattiga EU-medborgare till Sverige


Sverige- Ett skatteparadis för utländska företag

23 oktober, 2010

Ekonomi: Sverige har som en följd av globaliseringen blivit ett skatteparadis för utländska företag som övertagit svenska. Det anser Ekorådet i en rapport till regeringen.

Rådet, som är ett samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet där flera stora myndigheter ingår, ser en klar trend utbreda sig och framhåller att Sverige av tradition inte förknippas med låg beskattning.

Enligt Ekorådet har de svenska reglerna på senare år visat sig vara mycket förmånliga för utländska företag som vill överta företag i Sverige.

”Kombinationen av våra interna regler, EU-anpassningen och vissa föråldrade skatteavtal ger underlag för att trenden med den förmånliga skattemiljön fortsätter”, skriver rådet och fortsätter:

”Andelen utlandsägda företag i Sverige ökar och man kan tänka sig att fler svenska ägare väljer att äga företaget via utlandet.”

Enligt Ekorådet har de svenska reglerna på senare år visat sig vara mycket förmånliga för utländska företag som vill överta företag i Sverige (Di).

Anm. Det här visar hur viktigt det är att beskattningen av företag och kapital harmoniseras med vår omvärld, så att inte ”våra” företag tas över av utländska intressen.
Våra inhemska företagare och kapitalister ska inte straffbeskattas för att de riskerar sina tillgångar i svenskt företagande.

//Elfyma+


Skatteparadis för svenska pensionärer ?

23 oktober, 2010

Ekonomi. Pensionärer/blivande pensionärer som inte längre tror på politikernas löften om sänkta skatter kan nu fixa ett eget ”jobbskatteavdrag” genom att flytta till något av skatteparadisen. Ingen skatt på tjänstepensionen- 20% på inkomstpensionen.
För bra för att vara sant ?

Drömmen om en pensionärstillvaro vid solen är stark. Bäst valuta för pensionen får man bland annat i det nya skatteparadiset Portugal som lockar med total skattefrihet på pensioner under tio år.
Även Malta och Frankrike lockar svenskar med låga skatter.

Portugals utspel om skattefrihet för utländska pensioner under tio år har dragit till sig mycket uppmärksamhet. När informationen först kom ut trodde både experter och pensionärer att skattereglerna hade misstolkats. Det lät helt enkelt för bra för att vara sant.

Nu törs skatterådgivare däremot berätta om skattefriheten för soltörstande svenskar.

”Intresset för Portugal har ökat starkt, vi får allt fler förfrågningar”, säger Göran Andersson, vd och skattekonsult på Tax Zero.

De nya reglerna i Portugal innebär att landet inte beskattar utländska pensioner. Eftersom Sverige sedan länge har ett dubbelbeskattningsavtal med landet beskattas tjänstepensioner från privat sektor inte heller här hemma. Övriga pensioner beskattas i Sverige med 20 procent, så kallad sinkskatt.

Kravet är att man bosätter sig i Portugal. Man får inte ha bott i landet under de fem senaste åren. Skattefriheten gäller sedan i tio år och gäller även utländska inkomster från kapital, ränta och utdelningar.

Eftersom tjänstepensioner kan tas ut under fem år går det utmärkt att flytta till Portugal, plocka ut pensionen skattefritt och sedan flytta hem igen (Läs mer i DI). (2015: SINK-skatten sänkt till 20%)

Anm. Om reglerna inte har ändrats så räcker det med att bo utomlands minst 6mån/år, och sakna ”väsentlig anknytning”  till Sverige. Att äga ett fritidshus i Sverige räknas inte som ”väsentlig anknytning (om inte reglerna har ändrats).

//Elfyma+