Hårda slag mot kommun och landsting

20 februari, 2009

”Den ekonomiska krisen slår hårdare mot landets kommuner och landsting än vad som tidigare kommit fram.

Kommunsektorns skatteintäkter beräknas nu bli 5 miljarder kronor lägre i år och nära 11 miljarder lägre 2010 än i förra prognosen som kom strax före jul, skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ett pressmeddelande.

Orsakerna är att man räknar med lägre skatteinkomster, att återhämtningen av ekonomin skjuts på framtiden samt att det nya beslutet om ett mildra lågkonjunkturens inverkan på pensionerna genom en möjlig bromsfunktion påverkar kommunens skatteunderlag.”

SKL: Fler skattemiljarder försvinner, Realtid.se

Tipstack till Midgårdsjarlen!


Avdelningen overkliga nyheter

11 januari, 2009

Vi har råd med denna invandring, våldet och kriminaliteten, skolbränderna, sönderslagna lägenheter och bostadsområden, men inte att sätta blöjor på barnen på dagis!

Det är klart, vissa grupper, som småbarnen i Sverige, är mer tärande än andra!

”En av konsekvenserna av de sjunkande skatteintäkterna är att Ystads kommun sällar sig till merparten av landets kommuner och slopar de fria blöjorna. Det väntas ge en årlig besparing på 400 000 kronor. Kultur- och utbildningsförvaltningen har tittat närmare på hur detta ska genomföras.”

Skånskan