Muslim diskriminerad av svensk bank-DO rycker in

28 maj, 2009

I augusti förra året skulle en muslim göra en betalning som stoppades på grund av att Skandiabanken, liksom andra banker, hade namn på EU:s terrorsanktionslista och en spärr slog automatiskt till.

”Det fick Ahmad att anmäla händelsen till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Och nu konstaterar myndigheten att Skandiabanken gjorde fel och indirekt diskriminerade Ahmad.

”Det förfaringssätt som Skandiabanken tillämpade kan framstå som neutralt. Men åtgärden missgynnar särskilt personer med viss etnisk tillhörighet eller religion, eftersom övervägande delen av de namn som finns på sanktionslistan är arabiska eller muslimska”, skriver DO i sitt yttrande.”

Muslimskt namn spärrat, SvD

Undrar hur mycket han kan få in på att vara kränkt offer för en bank som redan åtgärdat ett problem, som uppenbarligen inte vållade honom större problem än en stoppad inbetalning. Har han hängts ut överallt som en misstänkt terrorist? Någon som vet? Enligt DO handlar det om

”indirekt diskriminering”.

.

Om DO:s märkliga hantering av hygienfrågor och muslimer som anser sig diskriminerade:

Mänskliga rättigheter och människors lika villkor, på vems villkor?, Varjager