Kommunerna ska tvingas ta emot skäggbarn

17 februari, 2011

Antalet ensamkommande asylsökande barn ökar. Det är ett av skälen till att regeringen nu tillsätter en ”utredning” för att se över mottagandet.

I uppdraget ingår att föreslå utökade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn även till kommuner som inte har överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn.
”Utredningen” ska ledas av Göran Ewerlöf, hovrättslagman i Svea Hovrätt.

Det betyder i klartext att Regeringen vill tvinga kommunerna att ta emot de unga männen.
Frågan är om inte detta är ett brott mot grundlagen och det kommunala självbestämmandet ?

Relaterat: Kommun köper villa till skäggbarnen

//Elfyma+