Vad är sanningen om koranen och islam ?

19 oktober, 2010

Koranen har blivit världens mest inflytelserika ideologiska text.
Vad står i Koranen och hur påverkar den människorna som tror att texten är Guds ord?

Islam har i Iran och Saudi Arabien kidnappats av en prästklass, i strid mot koranens princip om ett direkt förhållande till gud.

Saudierna har under senaste 20åren spenderat mer än 100 miljarder dollar på att föra ut sin wahabitiska version av islam.

I den wahabitiska versionen av koranen ska de otrogna förgöras med alla till buds stående medel, inkl. tanks, flygplan och robotar som knappast existerade när koranen skrevs på 600-talet.

Drömmen om ett enat sekulärt arabiskt samhälle krossades på 70-talet i Egypten, efter nederlaget mot Israel.
Muslimerna/araberna sökte och hittade en ny identitet i religionen.
Motsvarande utveckling kan ses i Irak efter störtandet av Saddam Hussein och hans sekulära Baath-parti, och i Afghanistan efter störtandet av den kommunistiska regeringen på 70-talet.

Se denna välgjorda och avslöjande dokumentär i SVT-Play , innan den tas bort 24okt.

//Elfyma+


Spansk shariadomstol dömde kvinna till döden

6 december, 2009

Robin Shadowes tipsar och skriver:

”Kvinna dömd till döden i SPANSK sharia-dumstol. Kan vi verkligen lita på att den fina dumstolen i Rosengård verkligen inte har

dömt mer än i familjerättsliga fall?

Spain: Islamic supremacists kidnap woman, condemn her to death for adultery
She escaped, but here is a glimpse into Europe’s glorious future. ”Spain: Salafist criminal ‘procedure’ condemns a woman to death on adultery charges,” from Tea and Politics, December 5 (a translation of ”Un ‘juicio’ islamista condenó a una mujer a morir por adúltera en Reus,” from El Periódico, December 5, with thanks to Claudia):

An Islamist procedure in full. Like the ones held by the Talibans in Afghanistan or by extremist militias in Somalia. But this time it was held in an isolated masía (sort of cottage typical of Catalonia). There, 9 islamists, all of Maghrebi origin, had kidnapped a woman and retained her.

Klicka och läs hela eländet:

http://www.jihadwatch.org/2009/12/spain-islamic-supremacists-kidnap-woman-condemn-her-to-death-for-adultery.html

Lite mer om shariadomstolar:

Brittiska shariadomstolar dömer även icke-muslimer, Varjager

Shariadomstolar i Storbritannien dömer ut bindande domslut, Varjager

Shariadomstolar runt om i Europa, Varjager

Mvh/:)Smileth


Sharialagen i moskéer i Sverige

4 juli, 2009

Ett mycket intressant inlägg på Tant Elisabeth:s blogg om sharialagens utbredning i Sverige nedan.

Det är svårt att få en överblick hur man lever parallellt med den svenska lagstiftningen, men faktum är att muslimer lever med sharia och att muslimska kvinnor och konvertiter vill det.

Muslimer kan vara gifta med varandra enligt islam, alltså polygami, men är skilda på svenska papper, men eftersom inte den muslimska skilsmässan är klar så är de gifta med varandra och männen reser mellan sina fruar och sina familjer, i Sverige och de familjer de har i andra länder.

Det är något som imamer borde ta itu med, men det gör de förmodligen inte eftersom muslimer vill leva muslimskt.

”100-tals familjeärenden avgörs i svenska moskeer

2009-07-04 15:04

Även i Sverige söker sig muslimska makar till religiösa ledare för att få sin separation godkänd enligt islamisk sed. Imamen Mahmoud Khalifi från Stora moskén i Stockholm uppskattar att hundratals familjeärenden avgörs i svenska moskéer varje år.

– Jag uppskattar att det rör sig om ett hundratal ärenden årligen. Här i Stora moskén i Stockholm har vi just nu ett tiotal ärenden som ligger och väntar på att behandlas. Det gäller bland annat par som är på väg att skilja sig.

– Det råder missuppfattningar om vad sharialagen innebär men det är enligt islams lära att ett muslimskt par som skiljer sig vänder sig till oss imamer för att få ett intyg som gör separationen giltigt även i de muslimska länderna där de kommer ifrån, säger han.

Khalfi menar att den typen av ”medling” som imamerna i Sverige ägnar sig åt rör sig om andliga frågor och är endast ”detaljer” i familjerätten.Vi uppmanar inte folk att bryta mot samhällets lagar. Vi skulle till exempel inte godkänna en separation om vi inte hade underlag från svenska domstolar. Khalifi lyfter fram att moskéernas engagemang i familjeärenden är främst på det sociala planet och uppmanar myndigheterna att skjuta till med resurser för att hjälpa familjer i kris.

Källa: Dagen

Läs mera : 85 underjordiska shariadomstolar i Storbritannien

——————————————————————————————————————
Jag antar att detta är ”jämlikhet” enligt Islams värderingar.  Hur många muslimska kvinnor har möjlighet att sätta sig in i vad Svensk Grundlag säger angående skilsmässa?  Många kvinnor kan inte ens svenska språket och lever inspärrade i sina hem.  Enligt svensk lag så är det förbjudet med ”folkdomstolar” i vårt land men detta kanske kallas istället för ”familjerådgivning”.  Det finns säkerligen flera underjordiska shariadomstolar i Sverige.  Den mest uppmärksammade var den i Rosengård som det blev så tyst om i media.  Ska människor komma hit och bo i vårt land så är det svenska lagar som gäller för alla oavsett kultur, tradition eller religion.

Kallas inte detta för segregation?


Elisabeth”

.

Muslimer i Sverige väljer sharia

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor

Muslimfeministisk agenda


Shariadomstolar runt om i Europa

30 juni, 2009

Storbritannien har länge haft fungerande shariadomstolar, men antalet är mycket högre än man tidigare vetat om. Tio shariadomstolar var den officiella uppgiften förra året, och landets domstolsväsende anser att sharia går att praktisera vid sidan av det brittiska rättsväsendet.

Detta har fått Geert Wilders att göra en förfrågan till den holländska regeringen om samma fenomen finns i Holland och när man ska sätta stopp för sharia i Holland. Jag undrar detsamma i Sverige, men det svenska rättsväsendet har inget som helst intresse av att hejda sharia i Sverige. Det finns åtminstone en känd shariadomstol i Sverige, gissa var?!

”Freedom Party leader Geert Wilders has put a set of written parliamentary questions to the Dutch Government about the astonishing news that there are 85 sharia-courts in existence in the United Kingdom today. Wilders wants to know if similar practices exist in the Netherlands and if so, what the government intends to do to put a stop to this phenomenon. Wilders feels that sharia-law should never be accepted and should be strongly countered.

Read the questions below:

Written questions from the Parliament Members Fritsma and Wilders (both PVV) to the Ministers of Foreign Affairs and Justice on the existence of 85 sharia-courts in the United Kingdom.

1.)
Are you familiar with the reports on the existence of 85 sharia-courts in Great Britain (*)? Is this message correct?

2.)
Do you share our horror on the existence of 85 sharia-courts in the United Kingdom? Do you share our view that sharia- law does not coincide with our democratic values and freedoms, and that formal or informal sharia-law may never be accepted and should be strongly countered? If not, why not?

3.)
Are you prepared to strongly request the British government to shut down these 85 sharia-courts immediately? Which steps will you take to ensure the closing of these 85 sharia courts? If not, why not? Are there in any other Member States of the European Union formal or informal Sharia-courts?

4.)
Are there in the Netherlands any conflicts being settled, by imams or others in or outside mosques, based on sharia-law? Are you prepared to get this matter further examined in a detailed study? If not, why not?

5.)
Do you share the view that there should never be any formal nor informal sharia-law in the Netherlands, and that we should avoid that in our country any conflicts will be decided on by imams or others based on Islamic law? If not, why not?

Related links:
Dailymail.co.uk
Telegraph.co.uk
Civitas.org.uk

85 sharia-courts in the United Kingdom, Geert Wilders Weblog

.

Läs också:

One Law for all-No sharia campaign, upprop mot sharia i Storbritannien, Hedersrelaterat våld

Varjager:

Officiella shariadomstolar etablerade i Storbritannien,

Rättigheten att bli dömd enligt sharia i Sverige

Nu 85 (!) shariadomstolar i Storbritannien….., Jihad i Malmö

Muslimer i Sverige väljer sharia, Kulturvänster blir pophöger

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapfrågor, Hedersrelaterat våld


Tio shariadomstolar i full verksamhet i Storbritannien

15 november, 2008

”SHARIA-DOMSTOLAR i Storbritannien fäller avgöranden i äktenskapsfrågor, skriver Telegraph (080826).
Inofficiella sharia-domstolar avgör människors äktenskap. Tio har redan verksamhet över hela landet. Omkring 95 procent av deras fall rör äktenskapliga frågor.”
Läs mer: bloggen MXp

”Although the hearings have no basis in British law, they are attended voluntarily by Muslim couples to settle disputes with- out referral to the recognised authorities. In some cases they can order wives to be more attentive to their husbands’ needs, or deal with releasing spouses from bad or forced marriages. The first Muslim court was established in Birmingham in 1982 and others have followed in London and the Yorkshire towns of Rotherham and Dewsbury.”
Telegraph.co.uk


Tio shariadomstolar i Storbritannien

28 augusti, 2008

”SHARIA-DOMSTOLAR i Storbritannien fäller avgöranden i äktenskapsfrågor, skriver Telegraph (080826).
Inofficiella sharia-domstolar avgör människors äktenskap. Tio har redan verksamhet över hela landet. Omkring 95 procent av deras fall rör äktenskapliga frågor.”
Läs mer: bloggen MXp

”Although the hearings have no basis in British law, they are attended voluntarily by Muslim couples to settle disputes with- out referral to the recognised authorities. In some cases they can order wives to be more attentive to their husbands’ needs, or deal with releasing spouses from bad or forced marriages. The first Muslim court was established in Birmingham in 1982 and others have followed in London and the Yorkshire towns of Rotherham and Dewsbury.”
Telegraph.co.uk