”Religiösa krav ska hållas borta från politik och lag”

3 augusti, 2010

”Religionsfriheten är också en rätt att slippa rätta sig efter religiösa påbud”, skriver Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn på DN-Debatt.

De reagerar mot  att Caroline Krook, Peter Weiderud och Karin Wiborn (DN Debatt 23/7) uppenbarligen vill att samhället ska tvingas anpassa sig till religiösa normer och krav. Den troende ska inte behöva kompromissa om klädval och hälsningsformer, i stället ska arbetsgivaren tvingas böja sig.
Trots försöken att framställa religionen som undanträngd, vittnar artikelförfattarnas inlägg snarast om en offensiv ambition att låta religiös tro diktera rättigheter och skyldigheter. Detta bör alla frihetligt sinnade medborgare ta på största allvar, skriver Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten.Läs_mer.

Kommentar:
Ett ovanligt klarsynt inlägg i ett högaktuellt ämne som berör oss alla, vare sig vi är troende eller inte.
Perspektiven är skrämmande om vi inte gör något -innan det är för sent..

Relaterat:

//Elfyma+


F! om Halal-tv

2 december, 2008

Jag har sedan en tid vetat att Gudrun Schyman och F! vill ha ett sekulärt samhälle, eftersom det handlar om rejält vänsterinriktade människor i F!.  Dessutom anser homosexuella att det är religionen som hindrar deras framfart i samhället. De kan inte tänka sig att icke-troende också kan ha synpunkter på homosexualitet och anse att äktenskapet är mellan man och kvinna. F! är ett maktparti för lesbiska kvinnor och polygamister.

Svaret på Dilsa Demirbag Stens fråga: ”Varför tiger feministerna om Halal-tv”, har nu kommit från F! och finns att begrunda på Muslimska friskolan där jag hittade detta först. Sedan på F!:s hemsida och tydligen har detta också publicerats i Aftonbladet.

Halal-tv är inte fundamentalism för Gudrun Schyman. Det visar på okunskap om vad islam står för, anser jag. Eller mer troligt, att man inte bryr sig helt enkelt. Det verkar som våra ledande politiker och andra makthavare och opinionsbildare i det svenska samhället vill ha en islamisering av vårt land. Muslimer ska uppenbarligen få leva i Sverige på sina egna villkor. Det är bara Sverigedemokrater och den vita, heterosexuella mannen som är problemet idag, enligt deras synsätt.

”Men som försvarare av det sekulära samhället är jag kritisk till att religiösa uppfattningar accepteras som självklar utgångspunkt i mängder av public service-program. Och lika lite som jag vill ha public service-program grundade i fundamentalistisk islam (vilket dock Halal-tv inte verkar vara) vill jag se Carola, med kors på bröstet och klar koppling till Livets Ord, göra samhällsprogram i Svt.”

Sedan kommer en totalt onyaserad kommentar om Halal-tv:s beslöjade unga kvinnor:

”Och förresten: Är det klädseln, den muslimska slöjan, som ska avgöra vilka religiösa företrädare som ska få komma till tals? Jag är rädd att en del av reaktionerna på Halal-tv är ytterligare ett exempel på att kvinnors klädsel alltid är föremål för kritik och diskussion – aldrig mäns.”
Det är obegripligt att en feminist inte kan se sakfrågan om vad slöjan och de tygsjoken dessa halal-tjejer klär sig i har för funktion. Hur kan diskussionen om kvinnans ansvar för sexualiteten då mannen inte kan se en kvinna normalt klädd utan att bli sexuellt upphetsad och få dem att vilja våldta, ha gått F!-feministerna förbi? Att islam kräver att en god muslimsk kvinna täcker sig och gör sig ful för mannen och för Allah.

F! och Gudrun Schyman vill inte sätta sig in i detta, det märks tydligt och det är beklagligt att det är så lätt att sälja ut kvinnor idag och  kasta bort den kvinnokamp vi haft i Europa och Sverige. Att äventyra kvinnors rättssäkerhet är inte feminism. Och att ständigt komma dragande med lika för lika-tjat om männen för att kunna tala om kvinnor är en aning senilt.

Läs hela blogginlägget; Gudrun Schyman vill inte ha Halal-tv, Muslimska friskolan