För sent att flytta hem till byn ?

27 april, 2013

Regeringens största satsning inför hösten är en miljard mer till invandringen.

Sverigedemokraterna (det enda oppositionspartiet) satsar i stället på den svenska landsbygden i vårens skuggbudget. Satsningen på 13 miljarder under en fyra års period beräknas skapa 25 000 jobb på landsbygden utanför Stockholms tullar. (Läs mer).

Kommentar:
SD:s satsning är vällovligt, men frågan är om satsningen räcker för att bryta den trista utvecklingen.

Avfolkningen av landsbygden har nu pågått så länge att vi inte längre kan backa tillbaka tåget, allra minst på inlandsbanan.

Inte ens miljöpartister i glesbygden åker tåg om de kan ta flyget eller stadsjeepen (läs mer).

Tror i så fall mer på att utveckla alternativa näringar som kan utnyttja naturliga förutsättningar i bygden, exempelvis fiskodling, enl. devisen ”många bäckar små”.

Skogsbruket och gruvnäringen är oerhört viktiga för vår ekonomi. Men mekaniseringen gör att allt färre får sin utkomst i dessa näringar. Gruvnäringen går bra just nu, men det kan snabbt ändras.

Allemansrätten utnyttjas idag flitigt för att gratis exploatera andras marker för kommersiell turism, bärplockning etc.

Det rimliga är att markägarna får del av inkomsterna från denna form av ”turism”.
Det kan ske i form av ”fiskekort” för bärplockning resp. svampplockning.

Tidigare satsningar på storskaliga jord- och skogsbruk har misslyckats och bidragit till ökad avfolkning av landsbygden och många personliga tragedier.

Vi som är äldre känner tyvärr igen oss i TV-serien ”Hem till byn
-ett tidsdokument av utvecklingen från 60-talet och 35 år framåt.

Seriens 52 avsnitt sågs av 4 miljoner tittare ! Finns även på DVD.
Serien om ”landsbygdens förintelse” borde visas i våra skolor.  

7-klöverns har idag ingen annan ”lösning”på landsbygdens problem än att pressa kommunerna att ta emot all världens bidragsinvandrare.

Kommunerna blir mänskliga soptippar som hederliga skattebetalare flyr från för att inte knäckas av höga skatter och ökande kriminalitet (Läs mer).

Men alla kan inte bo i Reinfeldts Täby, eller bli granne med  Stefan Löfvén i Stockholms innerstad.

För det krävs miljoninkomster, alt. politiska kontakter för att gå förbi de långa bostadsköerna.

//Elfyma+


SD:s vårbudget värd att studera närmare

4 maj, 2011

Sverigedemokraterna (SD) kommer att säga nej till ett femte jobbskatteavdrag om det inte omfattar även pensionärer. Det framgår av partiets ekonomiska vårmotion, skriver det allianstrogna SvD idag i sin recension av SD:s ”skuggbudget”.

Enligt SD:s ekonomisk-politiske talesperson Johnny Skalin så är det ”en öppen fråga” huruvida SD kommer att stödja ett förslag på ett femte jobbskatteavdrag eller inte. Det avgörs av vilket inflytande partiet får när det gäller satsningar på välfärd och arbetsmarknadspolitik.

Någon ny taktik för att få inflytande i riksdagen har inte SD inför hösten.

– På sikt räknar vi med att regeringen eller oppositionen kommer att samarbeta med oss, säger Skalin.

Han tror att det i längden blir jobbigt för regeringen att åka på förluster i olika frågor, men uppger att SD inte planerar att oftare rösta på den övriga oppositionens förslag bara för att pressa regeringen.

SD bedömer att ett femte jobbskatteavdrag kostar tio miljarder 2012. Tidigare har Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt nej till det femte jobbskatteavdraget. Socialdemokraterna har inte slutligen satt ned foten, men har ofta betonat att de anser att det finns viktigare satsningar att göra.

Även om regeringen riskerar att få en riksdagsmajoritet mot ett kommande förslag på ett femte jobbskatteadrag, så kommer oppositionen i praktiken knappast att kunna stoppa det.

SD räknar med att staten har råd med satsningar på 43 miljarder kronor nästa år med partiets politik. Omkring 20 miljarder består av besparingar i framförallt invandrings- och asylpolitiken och på biståndet som SD vill göra.

De dyraste satsningarna som SD kommer att föreslå i höst är 10,5 miljarder för att sänka pensionärers skatt, 6,5 miljarder för olika välfärdssatsningar och fyra miljarder för att göra a-kassan mer generös.

Många av satsningarna fanns med redan i budgetmotionen för 2011, men nu anser sig partiet ha råd med även till exempel en utökad sjukvårdssatsning på en miljard kronor. I höst ska SD också föreslå mer pengar till platser på Komvux och komma med en järnvägssatsning.

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Anders Sellström kallar SD:s vårmotion för omänsklig.
– Den bygger på att slå sönder invandrarfamiljer och på att försämra biståndet, säger han. (läs mer)

Kommentar:
SvD har bemödat sig att läsa den 63-sidiga vårbudgeten, vilket andra media inte orkat med.

Att Kristdemokraterna numera bara värnar om fortsatt massinvandring och ett huvudlöst bistånd är symptomatiskt.

Men det finns mycket mer att lyfta fram och diskutera i budgeten.
Problembeskrivningarna är omfattande och förefaller väl underbyggda.
Likaså de ekonomiska kalkylerna och åtgärdsförslagen. Men det skulle ta för stor plats att redovisa dem här.

SD vill satsa mer på yrkesinriktade utbildningar och naturvetenskap. Det behövs.
Andra satsningar är höjd A-kassa, sänkt skatt på pensioner, bättre vård och omsorg.
Hade gärna sett att SD ville avskaffa 14-dagarsregeln vid sjukskrivning, vilket främst drabbar småföretagen.
Saknar även satsningar på upprustning/underhåll av de nedslitna järnvägarna, men det kommer senare.

Satsningarna finansieras främst genom minskade kostnader för invandring, bistånd och minskade skatteavdrag*.
Läs hela vårbudgeten.

*SD:s tveksamhet till ytterligare jobbskatteavdrag är logisk. Inkomstskatten är lägre än 25% för inkomster under 383000kr.
De som dessutom drar av för ROT och RUT betalar bara begravningsavgift. Alliansen höjer istället avgifter och andra skatter, vilket även drabbar dem som inte fått några jobbskatteavdrag (pensionärerna).

//Elfyma+

Relaterat:
Jobbskatteavdraget drabbar din kommun, inte staten.
Landsting betalar räkningar med pensionspengar
Missmatchen på arbetsmarknaden
Avdragen kostar lika mycket som bidragen ?