SD-politikerna mest lika sina väljare enl.SCB

10 december, 2013

Sverigedemokraternas politiker liknar sina sympatisörer mest när vi jämför kön, utbildning och ålder sammanlagt.

Störst skillnader finns hos Miljöpartiet. Det kan du läsa om i det nya numret av SCB:s tidskrift Välfärd.

Låddiagram över summerad skillnad för andelen kvinnor, unga 18–29 år, 50–64 år och efter­gymnasialt utbildade mellan politiker och väljare efter parti, procentenheter

Minst skillnad mellan SD:s politiker och deras väljare
Summerad skillnad för andelen kvinnor, unga 18–29 år, 50–64 år och efter­gymnasialt utbildade mellan politiker och väljare efter parti, procentenheter.

/Elfyma+


SD framåt i SCB:s mätning samt M och Ryggradslöse jagar SD väljare.

5 december, 2012

Folket ser igenom medias drev och hets.

”Moderaterna får 28,1 procent (28,6 procent i maj), Folkpartiet 5,5 procent (5,5), Centerpartiet 4,4 procent (4,7), Kristdemokraterna 3,8 procent (3,7), Miljöpartiet 8,6 procent (8,1), Vänsterpartiet 5,8 procent (5,9) och Sverigedemokraterna 7,9 procent (5,4).

Förändringarna sedan i maj är statistiskt säkerställda endast för S och SD.”

Jag undrar vad de skall skylla på denna gång? Att SCB aktivt väljer ut SD sympatisörer?

Sedan börjar M att desperat försöka locka över SD väljare.

”Utspel kan locka SD-väljare”

”Tryck från moderata kommunpolitiker kan ligga bakom att migrationsminister Tobias Billström (M) nu vill göra det svårare för invandrare att få sina anhöriga till Sverige, tror statsvetaren Andreas Johansson Heinö.
Utspelet kan bidra till att väljare lockas från SD till M.”

Nu kommer snart uteslutningarna i M starta, då Reinfeldt berömda MP först politik skall genomföras. Allt åt alla har Ryggradslöse lovat MP. Jag undrar om han förankrade det med fotfolket?

Varjager


Var 8:e invandrare tar emot en anhörig

26 maj, 2010

Till ungefär 4 procent av de som invandrat till Sverige kommer det, ett år efter ankomsten, en anhöriginvandrare. Till nästan 13 procent av de invandrare som anlände 1997, har det nio år senare kommit minst en anhörig.

Det kommer fler anhöriga till män än till kvinnor  och invandrare i 20-års åldern eller i 40-års åldern är anknytningspersoner i högre grad än invandrare i andra åldrar. Till 100 invandrare i 40-års åldern har det kommit drygt 25 anhöriga efter nio år, de flesta första året efter invandringen. Lika många har det efter nio år kommit till en invandrare i 20-årsåldern, men de kommer inte i samma grad första året, utan det är spritt över flera år.

Det kommer få anhöriga till invandrare från Norden, men antalet har ökat. Efter 2003 kommer det nästan dubbelt så många anhöriga som det gjort tidigare år. Det beror på den ökade anhöriginvandringen till personer födda i Danmark som följd av de förändrade reglerna för anhöriginvandring till Danmark.

Många anhöriginvandrare kommer till en svensk medborgare
År 2006 invandrade 27 000 personer till Sverige med familjeband som grund för bosättning. De flesta som invandrade av familjeskäl var antingen barn under 18 år eller i de familjebildande åldrarna. Endast ett fåtal var äldre än 65 år. I de familjer som de bor i är en tredjedel av familjemedlemmarna födda i Sverige och knappt två tredjedelar är svenska medborgare. (SCB).

Kommentar:
När Danmark stramar åt anhöriginvandringen och när invandring genom skenäktenskap/barnäktenskap försvåras, blir Sverige det nya resmålet.

//Elfyma+


Sveriges räddning finns inte i den ‘heliga invandringen’

18 december, 2009

De som ska rädda Sveriges välfärd är inte kapabla till detta och Thoralf Alfsson redogör för en rapport från Statistiska Centralbyrån som förmodligen med avsikt tramsas bort av våra svenska medier:

”Enligt denna rapport går Sverige en mörk framtid tillmötes med stora skattehöjningar och en pensionsålder på 70 år om vi överhuvudtaget skall kunna behålla en acceptabel nivå på välfärden. Den grundläggande orsaken till detta är den höga andelen invandrare som inte klarar av att försörja sig själva. Huvudorsaken till detta är den låga utbildningsnivån hos utomeuropeiska invandrare som inte klarar av att etablera sig på arbetsmarknaden.”

Klicka och läs den sakliga utvärderingen Thoralf Alfsson gör i bloggposten:

ENDAST 35 PROCENT JOBBAR EFTER 10 ÅR I SVERIGE, Thoralf Alfsson

Invandring är inte Sveriges räddning, Varjager

Somalier i Sverige, Varjager

Var bor tuberkulosen?, Varjager

Mvh/:)Smileth


Utan invandring stannar Sverige, säger SCB

13 maj, 2009

Behöver vi bli fler? Med nästan 30% ungdomsarbetslöshet behöver vi knappast invandringen skulle jag tro. Särskilt om de dåliga tiderna kvarstår, vi lever längre och ska arbeta längre.

Jag tror vi svenskar klarar oss utmärkt.

”Medellivslängden ökar, liksom befolkningen – men på sikt och inte utan invandrare. En ny rapport från SCB berättar hur Sveriges befolkning kommer att se ut i framtiden.

Utan invandringen ökar inte antalet i arbetsföra åldrar. Befolkningen skulle minska utan invandring efter år 2030, säger hon.”

Utan invandring skulle befolkningen minska, DN

.

Är svensken, människa?, Varjager