Familjen före skolgång för romska barn

20 juli, 2009

Jag har svårt att förstå de som tycker synd om romer och som påstår att de är diskriminerade i vårt samhälle. Det handlar snarare om deras egna val och vissa vill inte ens ge sina barn en dräglig tillvaro i Sverige och en chans att låta dem få en normal tillvaro. Är detta verkligen något vi ska acceptera?

”Så sent som på 90-talet gick bara ett enda romskt barn stadigvarande i grundskolan i Uppsala. Nu är alla inskrivna i skolan, men många har hög frånvaro.”

”De flesta romer i Uppsala bor i Sävja och är finska romer. För dem är det viktigt att delta aktivt i släktens stunder av glädje och sorg. Om någon gifter sig, fyller år eller dör samlas alla, och eftersom många släktingar bor i Finland kan barnen bli borta längre perioder.
De stöttar varandra väldigt mycket. En romsk förälder sa till mig att skolan är viktig, men ibland händer det viktigare saker, säger Gabriella Ekström, rektor på Stordammen i Sävja som har elever upp till årskurs sex.”

30-talet skolpliktiga barn går inte till skolan, Unt.se