Nazismens särlagstiftning

22 juli, 2009

Intressant om nazismens intåg genom det tyska rättsväsendet.

Jesús Alcalá, artikelförfattaren, är en något kontroversiell person, men man får hoppas att denne är relevant i denna artikel.

Kanske känner någon igen detta i en kultur, religion och ett lagsystem som håller på att skapa ett parallellt samhälle i Sverige, som i alla europeiska länder. Vilken grupp av ‘svenskar’ skrek att judarna ska gasas och dödas i våras i Sverige, och det utan att åtalas för hets mot folkgrupp?

Hur ska vi ha det i Sverige egentligen?

”1934 fanns ännu ingen lag som förbjöd äktenskap eller sexuella relationer mellan judar och arier. Mycken äktenskaplig misär skulle till för att skilsmässa tilläts. Men i Karlsruhe vårvintern 1934 tas ett mål upp där en man kommit till insikt om rasens betydelse. Han krävde skilsmässa eftersom han inte längre kunde tänka sig ett liv ihop med hustrun, judinnan. Hon störde samklangen mellan honom och staten. Hustrun ville inte skiljas. Hon hade inte varit otrogen, inte misshandlat maken. Hon var fertil och hade aldrig utan giltiga skäl nekat mannen rätten till samlag. Alltså förelåg inget av de skäl som enligt lagen skulle finnas för skilsmässa. Men, skriver Oberlandesgericht, ”oomstritt är numera att den judiska rasen i vad angår blodet, karaktären och hela livsuppfattningen helt skiljer sig från den ariska rasen och att därför varje relation mellan en arier och en judinna är att anse som naturvidrig”. Det kunde inte begäras att ariska personer skulle ha insett detta faktum förrän nazistpartiet upplyste dem om det. Därför var det rätt att de som levde i blandäktenskap fick skilsmässa. Domstolen dömde egentligen inte till skilsmässa. Den ogiltigförklarade äktenskapet.

Denna praxis gällde äktenskap som ingåtts före den 15 september 1935. Då antogs ”Lagen till skydd av det tyska blodet och den tyska äran”. Hädanefter var äktenskap och sexuella förhållanden mellan arier och judar förbjudna och behandlades som brottmål.”

Rättsväsendet föregrep tyska raslagar, SvD

.

Tipstack till Fröken Sverige!