En kommentar som visar många människors inställning idag.

7 september, 2013

”– Vi är en spegel av samhället, säger skolans verksamhetschef Göran Careborg.” Inte att det är för djävligt, inte ens frågande vad som gått åt helvete med samhället utan ba a

”– Vi är en spegel av samhället, säger skolans verksamhetschef Göran Careborg.”

Det är inte undra på att våra skolor sjunker längre och längre ner.

”– Det här är ett givet tema att ta upp. Det är ett gemensamt problem som skolan delar med vårdnadshavarna, säger Göran Careborg.”

Allt i dagens Sverige är om vård och daltande och nätverk och stöd funktioner. När skall folk få lära sig att de måste ta ansvar för sina handlingar??

Varjager


Mustafa- och Waberi-affärerna visar på partiernas förfall

23 april, 2013

Folkstyret måste återvitaliseras för att hindra det moraliska förfallet inom politiken.

En viktig åtgärd är att avveckla det skattefinansierade partistödet, att lagstifta om att politiska partier därutöver måste visa upp vilka som bidrar finansiellt till verksamheten och att politiker skall lyda under samma anställningsvillkor som de kollektivanställdas, skriver Lars Bern på Newsmill.

Skandalen med Socialdemokraternas S inval av ordföranden för den politiska organisationen Islamistiska Förbundet i partistyrelsen och Nya Moderaternas M inval av en medlem och tidigare ordförande i samma politiska organisation på en riksdagsplats, bekräftar den utveckling som jag pekat på.

Båda partierna låter sig representeras av personer som företräder helt andra grundläggande politiska värderingar i centrala frågor, än de man går till val på. Med andra ord ett ohederligt och oetiskt agerande från landets två främsta partier, enbart i syfte att vidga sin maktbas.

Det moraliska förfallet för partierna tog sin början den dag de tröttnade på att finansiera sin verksamhet via stödjande medlemmar som lojalt betalade sin medlemsavgift.

Idag är medlemmarnas bidrag till partiernas intäkter betydelselösa tre procent och därmed har partiernas intresse att locka fler medlemmar försvunnit. Det avspeglas i snabbt sjunkande medlemstal.

På sextiotalet var tjugo av hundra väljare med i något parti, idag är det tre av hundra som är med och flykten har inte avstannat.

Bara Sverigedemokraterna SD har fortfarande en folkrörelseprägel med stigande medlemstillströmning, skriver Lars Bern. (Läs mer).

Kommentar:
Lars Bern vågar sticka ut hakan och säga att ”kejsaren är naken”.
Vi behöver fler opinionsbildare av hans kaliber för att inte kvävas i politiskt korrekt självgodhet och förljugenhet.
Fler inlägg av Lars Bern.

//Elfyma+


Klippet!

8 september, 2011

Här kan den svenska regimen göra ett riktigt kap.
967 äkta berikare serverade på ett silverfat.
Och det är inte vilka berikare som helst utan av den exklusiva art som Sverige sedan länge har specialicerat sig på.
Men dom får dom snabba sig, dom andra länderna står  redan i kö för att få tal del av dessa mänskliga vinstmaskiner!

Tidigare skickades regeringsplanet för att handplocka en och en terrorist, dyrt och tar fram för allt för lång tid!  Men här kan dom alltså göra 967 klipp utan större ansträngning.
Och för att effektivisera transporten av dom nya välutbildade yrkesmännen så lånar säkert Förenade Arabemiraten ut ett par av sina nyinköpa Airbus 380.  Då räcker det med en resa, två plan och två röda mattor.
Rainfeldt och Maud är självskrivna, Bengt Westerberg vill också åka med i välkomstkommiten.  Blir det trångt i planet kan han ju stå, han sitter ju ogärna som bekant, men han kanske t.o.m. får  sitta i knä på nån av dom nya berikarna, precis som vanligt alltså!
Och om Mona har tid så följer hon med och serverar svensk choklad till alla!  Även hon sitter säkert i knä på någon utvald och nyfunnen yrkesman vid start och landning!

Värdiga bostäder skakas naturligtvis fram på ett ögonblick.
Många slott och herresäten står ju tomma, även om inredningen av tidigare berikare har förvandlats till kaffeved så finns det naturligtvis resurser att omgående sättas in för renovering av deras nya bostäder.
Välkomna till Sverige, eller det som en gång var Sverige!

Vänligen
Janne

967 fångar flydde från fängelse

Världen 07 sep 16:53
967 fångar har flytt från ett fängelse i östra Demokratiska republiken Kongo, sedan byggnaden attackerats av beväpnade och maskerade män.

Enligt provinsens informationsminister skulle männen frita en militant rebelledare, som dömts till dödsstraff.
Två fängelsevakter sköts ihjäl vid kuppen och 152 av rymlingarna kunde gripas efteråt, uppger BBC News.

Fritagningar och rymningar är vanliga vid fängelsen i Kongo. I fjol rymde nära 200 fångar från ett fängelse i landets nordvästra del.

 


Beware Islam’s ”Useful Idiots”

28 juli, 2011

Muslims believe that all non-Muslims, bar none, are hellfire bound and well-deserve being maltreated compared to believers. They themselves will sure to be the first to go if Islam succeeds, but the rest of us will be next.

Islam enjoys a large and influential ally among non-Muslims: A new generation of “Useful Idiots,” the term that Lenin originated for those living in liberal democracies who furthered the work of communism.
This new generation of Useful Idiots also lives in liberal democracies, but serves the cause of Islamofascism—another virulent form of totalitarian ideology.Useful Idiots are naïve, they are foolish, they are ignorant of facts, they are unrealistically idealistic, they are dreamers and often they are willfully in denial or deceptive. They hail from the ranks of the chronically unhappy. They are anarchists, they are aspiring revolutionaries, they are neurotics who are at war with life, the disaffected alienated from government, corporations, and just about any and all institutions of society.

The Useful Idiot can be a billionaire, a movie star, an academe of renown, a politician, or from any other segment of the population. Arguably, the most dangerous variant of the Useful Idiot is the “Politically Correct.” He is the master practitioner of euphemism, hedging, doubletalk, and outright deception.

Almost three decades after the tragic Islamic Revolution of 1979, the suffocating rule of Islam casts its death-bearing pall over Iranians. A proud people with enviable heritage is being systematically purged of its sense of identity and forced to think and behave like the barbaric and intolerant Muslims.

Iranians who had always treated women with equality, for instance, have seen them reduced by the stone-age clergy to sub-human status of Islamic teaching. Any attempt by the women of Iran to counter the misogynist rule of Muhammad’s mullahs is mercilessly suppressed. Women are beaten, imprisoned, raped and killed just as men are slaughtered without due process or mercy.

The lesson is clear. Beware of the Useful Idiots who live in liberal democracies. Knowingly or unknowingly, they serve as the greatest volunteer and effective soldiers of Islam.

Läs och fundera.

Varjager


Myter om invandringens kostnader

6 juli, 2011

Läsvärt: Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.

Liberaler bör därför inte, av rent principiella skäl, känna sig tvingade att försvara fri rörlighet över gränserna, skriver Tino Sanandaji, doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago, i Svensk Tidskrift.
Artikeln är ett svar på Det är friheten, dumbom av Simon Hedlin Larsson.

Utdrag från Sanandajis debattinlägg:
När vi diskuterar invandring till Sverige är det vidare meningslöst att allmänt undersöka fenomenet migration; gästarbetares inverkan på Dubais ekonomi har ingen relevans för svensk debatt om flyktingmottagande och anhöriginvandring.

Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.

Liberaler i Sverige hävdar ofta och antar ännu oftare implicit att invandring måste vara bra för Sveriges ekonomi.
Det finns dock dessvärre få bevis för detta.

Det kanske vanligaste teoretiska argumentet går ut på att invandring är bra eftersom frihandel är bra, då invandring enligt denna syn är precis som frihandel fast med människor. Problemet är att människor och varor har mycket olika egenskaper.

Invandring får därför bredare konsekvenser genom fler kanaler än handel.
Textilier från Kina får exempelvis inte bidrag, är inte överrepresenterade i brottsstatistiken och kan inte rösta till sig en större välfärdsstat.

Vad visar då svenska och utländska studier av invandringens empiriska ekonomiska konsekvenser?
Den mest djupgående studien av invandringens konsekvenser för USA:s offentliga sektor genomfördes av det ansedda National Research Council år 1997.

Slutsatsen var att invandring av högutbildade gav ett nettotillskott till de offentliga finanserna, medan invandring av lågutbildade hade negativa konsekvenser.

I dagens priser betalade varje lågutbildad invandrare över sin livstid ca 1,1 miljoner kronor mindre i skatter än vad de fick i bidrag och offentliga tjänster. Det slående med detta är att USA har en relativt liten välfärdsstat och integrerar lågutbildade invandrare bäst i världen.

Om lågkvalificerad invandring till och med i USA är så kostsam är implikationerna för Europas del uppenbara.

I Storbritannien kom en uppmärksammad studie på uppdrag av överhuset fram till att landet inte har haft någon signifikant ekonomisk vinst av invandringen. Detta är slående, då invandringen till Storbritannien till stor del bestått av arbetskraftsinvandring.

Professor Jan Ekberg har i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skrivit den mest noggranna studien av invandringens kostnader för Sverige.

Rapporten kom fram till att invandrare varje år betalar in 40–60 miljarder kronor mindre i skatt än de får ut i bidrag och offentliga tjänster. Ekbergs beräkningar underskattar ändå troligtvis invandringens kostnader kraftigt.

Den första orsaken är att positiva bidrag till de offentliga finanserna från invandrare från västvärlden inkluderas och delvis döljer de negativa siffrorna från övriga invandrare.

När vi debatterar invandringspolitik diskuterar vi inte invandring från Tyskland och Danmark, som vi alla vet fungerar väl.
Diskussionen gäller invandring från utvecklingsländer, och därför borde kostnaderna från just denna invandring särredovisas.

För det andra gör Ekberg det förenklande antagandet att invandrare generellt använder offentliga tjänster exakt lika mycket som svenskar.
Men offentliga utgifter tenderar att vara nära relaterade till mängden sociala problem.

Vi vet exempelvis att invandrarbarn oftare har svårigheter och kostar skolan mer samt att invandrare har sämre hälsa än svenskar och enligt landsstingen använder mer sjukvårdstjänster.

Rättväsendets kostnader beror på brottsligheten och invandrare begår enligt Brottsförebyggande rådets siffror exempelvis cirka hälften av alla grova våldsbrott i Sverige. En mer djupgående studie borde räkna ut exakt hur mycket olika grupper använder av offentliga tjänster, och justera kostnaderna därefter.

Till sist inkluderar Ekberg inte kostnaderna för invandrares framtida pensioner.
Invandrare utgör idag 21 procent av de i arbetsför ålder i Sverige, men bara 12 procent av dem över 65.

Men även invandrare åldras. Dagens unga invandrare kommer även de att få pensioner i framtiden, men denna kostnad syns inte i en ögonblicksbild.

Ekbergs analys spräcker för övrigt myten att invandring är en lösning på pensionsproblemet.
Det räcker självfallet inte att bara öka befolkningen för att minska pensionsbördan, vi måste öka andelen nettoskattebetalare.
Artikeln i sin helhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7juni-11: Extrema Expo angriper Tino Sanandaji och Axess

Kommentar:
En av de bästa artiklarna hittills om invandringens kostnader.
Invandrare som kostar samhället mer än de bidrar med i form av skatter är inga ”pensionsräddare” som PK-etablissemanget hävdar.

//Elfyma+ 


Den rumsrena terrorismen

10 mars, 2011

Finns det rumsren terrorism i Sverige ?
Varför ursäktas vänsterterrorism och islamsk terrorism, men inte högerterrorism ?
Borde inte all terrorism behandlas på samma sätt ?

Varför är det rumsrent att vara anarkist, kommunist eller islamist inom media, men inte nazist ?
Är det för att journalisterna är stöpta i samma form -i Sverige?
Kommunism jämställs med nazism– i Polen.

Axess chefredaktör, docent Johan Lundberg, bjuder in Expressens kulturchef Karin Olsson och skribenten Torbjörn Elensky för att diskutera detta känsliga ämne.(visad i AxessTV).

//Elfyma+

Relaterat:
Alla är ”högervridna” i de vänstervridna journalisternas ögon
Ännu en kommunist på Sveriges Radio leder partiledarutfrågningar
”Skamligt av SVT att släppa fram kommunister” (Sven Wollter)
Mattias Gardells ohederliga retorik.


Expressens ledar redaktion går på tomgång.

13 november, 2010

De upprepar sitt mantra om och om igen. Efter att SD kom in i Riksdagen har det knappt gått en dag utan att Expressen inte har en artikel om dem. Sedan hur de får det till att Åkesson förlorade debatten i riksdagen det är för mig en ren lögn. Sedan är det en annan artikel som jag ber läsarna försöka ta reda på vad det är för Färdtjänst chaufför.

”Den pensionerade sömmerskan Anita Wallman bor på ett äldreboende i Norrköping. Hon och assistenten Solveig Waerme hade varit på Anitas man Arnes grav på Alla helgons dag och skulle åka färdtjänst hem.
Men chauffören ville ha mer betalt för att köra dem.
– Chauffören krävde min assistent Solveig på 60 kronor trots att det bara kostar 20 kronor. Hon vägrade betala. Då började chauffören försöka slita ut min rullstol och jag försökte hålla emot, men han var starkare, säger Anita Wallman.”

Fundera på det och återkom med info om chauffören.

Varjager


Verklighetens Sverige…..

19 september, 2010

Förr var Sverige känt för sin höga levnadsstandard, låga kriminalitet, ärliga, plikttrogna och arbetsamma människor, vi hade en stabil ekonomi och en stark svensk industri som borgade för kvalitet och pålitlighet och som gav bra arbeten till dom allra flesta. Och vi hade också ett starkt försvar!  Ett mycket bra och tryggt land att leva och bo i och ett föredöme för andra länder.

Det var ett homogent land där människor levde i bästa samförstånd och sämja med varandra!

Våld och kriminaliteten fanns naturligtvis även på den tiden,  A-lagare som ogenerat pinkade i parken, Tumba-Tarzan, en småtjuv i sommarstugebranchen och bönder med hembränningsapparater och Ellens massageinstitut i Vällingby!

Men sen hände något ännu värre!

I det förut så idylliska Sverige sker det numera 87.600 överfall per år och 40 stölder per timme, dygnet runt, året om!

Vi har 520.000 rapporterade grova våldsbrott per år.

Mer än 4000 skolbränder men ändå ingen fängelsedom!

C:a 85% av alla brott begås av icke svenskar!

Det sker dubbelt så många mord i Sverige som i USA. (per capita)

Högst brottslighet i Sverige har: 1 Malmö, 2. Stockholm, 3. Göteborg

Flest invandrare har:                    1. Malmö, 2. Stockholm, 3. Göteborg

Sverige har 400% högre brottslighet än Danmark.

Mord är 921% vanligare i Sverige än i Danmark.

Och så har vi naturligtvis Sveriges ”kronjuvel” i brott, som mer eller mindre blivit ett signum för vårt land, eller rättare sagt ett signum mortis! Våldtäkterna!

I dagens påtvingade mångkulturella helvete begås det mer än 55 våldtäkter varje dag året runt!

Över 20.000 varje år (enl. bl.a. Diesens rapport)

Vilket är 798% fler våldtäkter i Sverige än i Danmark.

Hela Sveriges mediakår har för alltid begravt sin yrkesheder och i bästa samförstånd med (o)ansvariga politiker och myndigheter anbefallt total tystnad och mörkläggning!

Inget som helst negativt för någonsin yppas om mångkulturen! (Enl. bl.a.  Lilla Saltsjöbadsavtalet)

Däremot rapporterade  SVT för ett tag sedan att i krigets Kongo skedde under åren 1996-2009 tot. 200.000 våldtäkter –alltså under 13 år!

Vilket blir c:a 15.000 varje år, alltså redan här 5000 mindre än i Sverige.

Intressant!

Befolkningen i Kongo är 62 millioner och Sverige har c:a 9 millioner.

Alltså har Kongo c:a 7 gånger större befolkning än Sverige.

Och trots att vi lever i ”fred” så har vi ändå c:a 850% fler våldtäkter än ett afrikanskt land som befinner sig i krig och total upplösning.

Ruskiga siffror!

Ändå skrivs inte en millimeter i svensk media om dessa mycket anmärkningsvärda förhållanden och naturligtvis inte heller ett enda ord ord från hjärntvättningskolossen och vänsternästet SVT.

Sverige har genom svenskfientliga och inkompetenta politiker och myndigheters försorg förvandlats från en trygg modern välfärdsstat till en i många avseenden icke fungerande skurkstat som mer liknar palestina eller Mogadishu än originalen själv!   Och Sverige är i dag ett av dom mest kriminella och våldsamma länderna i världen!

Vårt land sjunker som en sten!

Se den skrämmande sanningen som dom svenskfientliga myndigheterna döljer.

Har Ni ork kvar så titta även på den andra filmen om muslimers utbredning och positiva särbehandling och hur Sverige -och Europa- kommer att gestalta sig om bara ett fåtal år -om inget görs för att stoppa dessa helt vansinniga galenskaper!

Vill vi ha det så här?

Svarar Ni ja, skall Ni rösta på något av dom sju allianspartierna, medan Ni som värnar om Sverige, svenska traditioner och vill ha tillbaka välfärden och tryggheten, röstar svenskt på söndag!

Vänligen

Janne

http://www.youtube.com/watch?v=uxsfZm0YDk0&feature=related

http://downloads.cbn.com/cbnnewsplayer/cbnplayer.swf?aid=17933


Pundarnas nya favoritparti ?

7 februari, 2010

Det nybildade Frihetspartiet har väckt stort intresse bland Sveriges pundare (knarkare). Att legalisera knarket och minska antalet poliser (som Frihetspartiet vill) gillas av många. Några befarar dock att det kan bli farligt för dem själva om antalet poliser minskar för mycket. De som sysslar med knarkaffärer håller inte alltid ingångna avtal. Hells Angels uppfattas som pålitligare än de nya invandrargängen som är mer våldsfixerade och löper amok för småsaker.

Gå in på pundarnas husorgan Swecan och följ den bisarra debatten. Frihetspartiet kanske kan klara 4%-spärren om de lyckas samla landets ”frihetsälskare” , men då måste de konkurrera ut ”frihetsälskarna” på nätet – Piratpartiet. De kan möjligen också attrahera sociallibertiner, rödgröna och andra som gärna vill skörda frukterna av andras arbete. Knarkliberalerna i Sverige kräver idag gratis verktyg (sprutor) till knarkarna, men M håller emot än så länge. När kommer krav på gratis knark (officiellt för medicinskt bruk) ?

Det kan bli som i Nederländerna där Coffeeshops lär vara vanligare än Lattebarer. Det är inte kaffe som serveras på dessa Coffeshops, om nu någon trodde det.
Vill vi ha denna typ av ”frihet” även i Sverige ?
Kuriosa:  Finansminister Anders Borg var knarkliberal när han var
studentpolitiker (SVT-Agenda 7/2-10)

// Elfyma+


Trumpeten- Snopp eller snipa ?

6 februari, 2010

Nonsensforskning på avvägar.
Inom Vetenskapsrådet finns en särskild Genuskommitté med uppgift att ”verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen”. Man har beviljat över en halv miljon kronor för ett treårigt projekt inom musikvetenskap med titeln ”Trumpeten som genussymbol” (diarienr 2008-528), där man bland annat ska ” problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar, som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet” , skriver Tanja Bergkvist på sin blogg. Gå in på Tanjas blogg och lyssna på den specialkomponerade videon ”Genusväldet drar fram”.

Alla har inte tappat huvudet än – som tur är.
Visst kan man hålla med den kloke Tanja om att det borde finnas viktigare saker att forska om än ”könsbestämning” av musikinstrument.
Hur Sverige ska kunna konkurrera på världsmarknaden med dessa ”ovärderliga” forsningsrön är för mig en gåta. Men någon av läsarna kanske kan förklara ?
Vi har de politiker vi förtjänar.  Att dansa och visa benen ger uppmärksamhet (och väljare ?).

Tidigare inlägg i ämnet:  ”Fittuniversitet” räddar inte vår välvärd.

//Elfyma+


Det är skillnad på invandrare och invandrare.

5 februari, 2010

”För enkelt att fubba till sig bidrag” säger Sara Santos i SR:s Ring P1.
(finns även på YouTube)

Det är otacksamt att vara duktig i Sverige. Alldeles för många ”svenskar” är lata och utnyttjar systemet med socialbidrag och sjukersättningMan ska göra rätt för sig säger Sara Santos som själv lever som hon lär.
Lyssna på Sara:s initierade och tänkvärda inlägg från verkligheten i invandrartäta Bergsjön.

Man blir glad av att höra att det finns invandrare av Saras kaliber.
Sara har rätt inställning till livet och till Sverige.
Om alla invandrare vore som Sara kunde vi lägga ner Sverigedemokraterna. Men det är tyvärr en utopi i Sverige.

Lyssna sedan på motsatsen i nästa inlägg när svensken Ingvar Havström förespråkar medborgarlön åt alla. Det lär vara ett gammalt krav från Miljöpartiet som kanske blir verklighet om de rödgröna vinner. Vem som ska arbeta och betala skatt i MP:s Sverige är för mig en gåta.

Jag håller på Sara.  Vem håller ni på kära läsare ?

//Elfyma+

Relaterat:
Sverigegreken Costas Papadopoulos om Greklands höga pensioner
Försäkringskassan läcker som ett såll.
Endast 10% jobbar efter 10år i Sverige
Invandrare lurade till sig  7,8mkr från FK.
Kaninmannen lurade FK


Greklands krisekonomi. Vad händer nu ?

4 februari, 2010

Jag har i tidigare inlägg (18jan.-10) beskrivit hur Grekland skor sig på EU:s, och Sveriges bekostnad.
Greklands pensionärer får bl.a mycket frikostiga pensionsvillkor trots att landets ekonomi är i kris. 20% av BNP går till pensioner (SRP1)

Hur har det gått sedan ?
Tonen från EU har nu skärpts.
Grekland måste strama åt i sina välfärdssystem.
Strejker har utlysts  av bl.a landets skattmasar.
Mycket kommer att hända under den närmaste tiden.
Bloggen följer händelseutvecklingen och uppdaterar inlägget.

21/1-10:  ”Omöjligt” utesluta medlem ur EU eller EMU (rapport ECB). Greklandskrisen pressar euron. Marknadens dom hård. (DI).
22/1-10:  ”Grekland vill behålla Euron som valuta  (Affärsvärlden).
3/2-10:  Stor svart ekonomi i Grekland. Alltför få betalar skatt (SVT/Aktuellt)
3/2-10: Skarpa EU-krav på Greklands ekonomi.
4/2-10:  EU-kommissionen drar Grekland till domstol för fusk med nationalräkenskaperna (DN, Reuters).
4/2-10:  EU-godkänner Greklands krisplan. Strejker utlysta.
4/2-10: ” Låt Grekland gå i konkurs” (E24)
6/2-10:  ”PIGS-krisen” har blivit ett stort problem inom Euro-området.
…………..Portugal, Irland, Grekland, Spanien är krisländer.(E24)

//ElfymaMörkt även för de sjuka i de korrektas Sverige

31 januari, 2010

Uppdaterat 9/4-10

Brist på pengar för välfärden trots världens högsta skatter.

Vi har kommit till vägs ände  i välfärdsbygget. Våra riksdagspolitiker vill höja pensionsåldern för att rädda pensionerna och införa avgifter för att rädda vården, trots att pensionsåldern redan är högre i Sverige än i många andra länder och trots att förvärvsfrekvensen bland svenska kvinnor är högre än i andra länder.
Sverige framställs som ”rikt” i bistånds- och kultursammanhang samtidigt som vi inte har råd att ta hand om våra egna gamla och sjuka. De enda som kommer att få gratis sjukvård i Sverige är de illegala invandrarna, om riksdagspartierna (7-klövern) får bestämma.  De tärande ”industrierna” expanderar och är snart större än de närande exportindustrierna..
Vill vi ha det så ?

Ny ESO-rapport kräver fokus på morgondagens välfärd.
”Medborgarna måste betala mer ur egen ficka. Skattehöjningar kan inte finansiera välfärdssamhället på sikt. Om konsumtionen av vård, skola och omsorg ska öka i samma takt som ekonomin växer behövs ytterligare 150 miljarder kronor, skriver Per Borg (S), författare till rapporten ”Välfärdens långsiktiga finansiering” i DN 23juni-09 (debatt på Newsmill).
”För att undvika höjningar föreslår rådet att den faktiska pensionsåldern blir högre. Kommunalskatten måste annars höjas med cirka 11%. Kommunalskatten skulle 2030 överstiga 42 procent i snitt, vilket knappast är möjligt enl. Per Borg. ”Så länge skatterna höjdes kunde också medborgarnas ökande krav tillgodoses. Den möjligheten upphörde under 1980-talet. Skattesatserna ökade inte längre, vilket framtvingade förändringar. Den pensionsreform som beslutades under 1990-talet innebar exempelvis att medborgarna fick ta större eget ansvar för sin pension. Någon medveten förändring av det slaget har inte skett beträffande välfärdstjänster”.

Vårdköer ransonerar vården.
”Köer har uppstått och växt sedan 1980-talet. Välfärdsystemen har i ökande grad blivit ransoneringssystem. Offentliga äldreomsorgen och sjukvården är försäkringssystem, som ska garantera hjälp när den behövs. Vi skulle inte godta att ett försäkringsbolag tog sin egen dåliga ekonomi till intäkt för att ordna en kö, där ersättning utbetalades allteftersom bolagets ekonomi förbättras.
Men när det gäller offentliga välfärdstjänster accepterar vi sådana förhållanden”, skriver Per Borg.
Krasst uttryckt. Ju längre kötid desto större chans att den sjuke avlider i vårdkön utan att belasta vårdapparatens dödsstatistik och ekonomi. Vårdköerna har blivit vår tids ättestupor.

Vi betalar redan idag världens högsta skatter
– ändå räcker inte pengarna till vården. Varför ?
Per Borg menar att vi utöver skatten , måste betala för vården ur egen ficka. Varför kan han inte tänka sig att operabesökare och andra kulturkonsumenter betalar ur egen ficka ?
Och varför ska Sverige erbjuda gratis sjukvård till halva världen, om vi inte har råd att ta hand om våra egna gamla och sjuka ?

Det handlar alltid om politiska prioriteringar.
Under valrörelserna säger alla partier att de vill satsa på Vård-Skola-Omsorg, att påstå motsatsen vore politiskt självmord
Men efter valet är det lobbygrupper och löpsedlar som styr de politiska besluten. Då gäller helt andra prioriteringar.
Vissa kostnader får inte diskuteras,  än mindre ifrågasättas. Den största posten (invandringen)  får inte ens särredovisas offentligt för att inte väcka den björn (svenska foket) som sover. Svårigheten är också skattepengarna distribueras via många olika budgetar inom stat, kommun och landsting. Tillkommer olika former av skatteprivilegier inom ex.vis kulturområdet. Det är därför svårt att få fram exakta och färska siffror. Kostnaderna har skenat iväg okontrollerat eftersom det inte finns några återhållande krafter, partierna bjuder över varandra.

Uppskattade kostnader för prioriterade områden (mellan valen). (Källor: Se länkar)
267 000 miljoner (1999) till Bidragsinvandring/Invandringsindustri
34 000 miljoner (2010) till Biståndsindustrin (1% av BNI är hugget i sten)
1200 miljoner (2007) till politiska partier
758 (statliga) miljoner (2010) till PK-media
50 (statliga) miljoner (2007) till trossamfund.
50 (statliga) miljoner (2008) till ”kulturföreningar” via den politiska tankesmedjan Ungdomsstyrelsen
1700miljoner (2007) till Kulturindustrin/Finkulturen (kultur ”måste” få kosta), och ”kulturtidskrifter”.
Okänt antal miljoner till politisk ”låtsats-forskning” vid Högskolor och Universitet
Okänt antal miljoner till hobbyutbildningar vid Gymnasier, Högskolor och Universitet
Okänt antal miljoner till gratis utbildning av utländska studenter
1200 (statliga) miljoner (2010) till Idrottsindustrin. Tillkommer stöd från kommuner/Landsting.
28 000 miljoner (2010) till LSS. = Obegränsat stöd före 65års ålder. Här finns vår tids snabbväxande företag.

Denna ”Löpsedelspolitik” kostar oss 400-800miljarder kr?! (2010)

Vård, skola, omsorg – lågprioriterad budgetregulator (mellan valen).
Landsting och kommuner skär ner i vården när de behöver pengar till högre prioriterad verksamhet t ex opera.

Äldreboenden blir flyktingmottagningar när staten ger frikostiga bidrag för ensamkommande ”barn”.
Äldreboenden byggs om till moskeér i bl.a Rinkeby.
Gamla och sjuka som byggt upp vårt välstånd uppmärksammas bara i valtider av våra politiker.

2008 var de offentliga utgifterna tot. drygt 1671miljarder kr.
Skattetrycket i Sverige har varit högst i världen , ända sedan 70-talet.
(vi har passerat Danmark).

DEBATT.
Jag efterlyser en seriös debatt bland läsarna om vad våra skatter ska användas till.
Vad är viktigt ? Vad kan vi klara oss utan ? (Avvikelse från ämnet hamnar i papperskorgen.)

Idéskiss:
Skattefinansieras: Barn o. ungdomsverksamhet, samhällsnyttig forskning/utbildning, medicinskt motiverad vård, äldreomsorg, skolor, omsorg, rättsväsende, infrastruktur, försvar etc..
Betalas ur egen ficka: Konsumtion av kultur, media, religion, sport, föreningsverksamhet, hobbyutbildning, låtsasforskning, bistånd, anhöriginvandring och religiösa riter. Sjukvård för illegala invandrare. Utbildning av utländska studenter.
Begränsas kraftigt: Bidragsinvandring, partistöd,presstöd. LSS ersätts med billigare/effektivare alternativ i likhet med vård av äldre.
Pengar som frigörs används för att stärka Sveriges konkurrenskraft på världsmarknaderna så att vi kan upprätthålla välfärden...

Uppdateringar:

2/4-10: Regeringen vill höja pensionsåldern .
9/4-10: Rödgröna kan återinföra konstnärslön (=arbetsfri inkomst för de utvalda).

//Elfyma+

Tidigare inlägg om ”välfärden”.
Finkultur viktigare än bilindustri i de korrektas Sverige ?
Är pensionärer en förlorad generation ?
Vi betalar Greklands höga pensioner via EU.
Försäkringskassan läcker som ett såll.
Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.

Relaterat:
13/3-10: Ingen plats på äldreboenden, efter nedläggningar.


Finkultur viktigare än bilindustri i de korrektas Sverige ?

28 januari, 2010

Uppdaterad 26/3-10.

Reflektioner i efterdyningarna av Saab-affären och statens miljardstöd till SaabSpyker.
Åsikterna om stödet går i sär beroende på ideologisk grundsyn.

Vissa menar att det handlar om en rättvisefråga.Varför ska bara exportindustrin klara sig utan bidrag när ingen annan verksamhet i Sverige tycks klara sig utan bidrag från det allmänna ?  Frågan är berättigad och tankeväckande.

Aaaarioooor på bandet bättre än bilar ?
Om Saab Automobile varit en kulturinstitution* i  Stockholms innerstad, i stället för en bilfabrik  på landsorten, hade bidragen haglat över dem utan krav på motprestationer. Så har det varit hittills.

Statliga Operan och Dramaten gör gigantiska förluster år efter år utan att någon reagerar. Staten går varje år in med nästan 400mkr för att täcka Operans underskott på en omsättning (biljettintäkter) på ynka 75mkr. (Lånegarantin till Saab motsvarar 10års stöd till Operan).

Det är vi skattebetalare (som inte ens går på Operan) som betalar ca 82% av biljettpriset för den Stockholmska kulturelitens operabesök.
Vi bekostar även utbildning av personalen till denna förlustbringande verksamhet. Lägg därtill att ”kulturen” betalar endast 6% i moms till skillnad mot oss andra som betalar 25%. Signalen är att opera-arior och taskspeleri värdesätts högre än hederligt arbete inom exportindustrin.

Om Saab stöttades på samma sätt skulle vi för ca 50 000kr kunna köpa en splitter ny Saab som idag kostar 300 00kr. Saab skulle då inte ha några svårigheter att sälja sina bilar. Det skulle bli rusning till bilhallarna.

Utan industrins ”galärslavar” -inga bidrag att fördela.
Men om även exportindustrin lever på bidrag i likhet med kulturindustrin, invandringsindustrin, biståndsindustrin, klimatindustrin etc  – hur går det då med Sveriges ekonomi och handelsbalans ?
Alla kan ju inte vara bidragsförsörjda. Vem ska då försörja det ökande antalet bidragsförjda ? Och vem ska då betala biståndet och EU-avgiften ?

Kulturen får mera pengar när andra får mindre.
Under de tidigare regeringarna svällde kulturstödet till orimliga proportioner. Nomenklaturan i storstäderna ville leva furstligt på sin fritid varför de satsade stora pengar (våra pengar) på exklusiv finkultur, oåtkomlig och ointressant för vanliga arbetare och tjänstemän.

Kultureliten har även tillskansat sig livslång inkomstgaranti utan arbetsplikt. 175 kulturarbetare (som inte arbetar) får idag vardera 18.000 kronor i månaden så länge de lever.
Kulturnissarna hävdar med emfas att kultur måste få kosta, och att vi (de) inte kan överleva utan (deras) kultur.
Men varför kan inte kulturkonsumtion behandlas och beskattas på samma sätt som all annan konsumtion ?
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) försöker nu få stopp på de värsta excesserna inom kulturområdet, trots starkt och högljutt motstånd från kulturindustrin.
Inga fler beviljas livslång inkomstgaranti utan arbetsplikt, och Operan får inga extrapengar för att täcka sina skenande förluster.
Kulturministern förtjänar en eloge för sin åtstramning, men det räcker inte.

Operan är bara toppen på ”kultur-isberget”.
Även Kommuner och Landsting plöjer ner stora pengar i kulturindustrin- pengar som tas ifrån vård, skola och omsorg. Västerbottens Landsting och Umeå kommun finansierar bl.a Norrlandsoperan. När Norrlandsoperan ålades avsätta pengar för pensioner för sina anställda, skickades notan med vändande post till ”ägarna”. Landstinget och kommunen pytsade in ytterligare 3 miljoner i ”kulturen”, samtidigt som Landstinget sparkade 120 personer inom vården i brist på pengar (de har stora underskott).
Och det är tyvärr lika illa i andra kommuner och Landsting. Aaarioor och taskspeleri prioriteras högre än vård, skola och omsorg.
De enda kulturarbetare som inte är bidragsförsörjda är dansbanden, de betalar  t o m full moms. Privatteatrar och revyer är i huvudsak självförsörjande, men betalar endast 6% i moms i likhet andra priviligierade kulturverksamheter.

* Vad är kultur ?
Kultur kan definieras som alla livsmönster, inklusive språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”.  I begreppet ”kultur” inryms idag allt från fantastiska konstverk till ren och skär skadegörelse.

// Elfyma+


Mona Sahlin lockar alla med ministerposter. Utan SD, för det är tack vare dem hon erbjudera alla ett smörgås bord.

3 januari, 2010

SD SD SD SD SD, så låter mantrat i 7klöverns kampanjhögkvarter! Men vad de missar i 7 klövern är att SD växer för att folket lägger sina röster på dem. Detta utspel från Mona innebär att kanske några till vänder ryggen mot 7 klövern. För se hur enkelt de slänger de så kallade ståndpunkterna de har bara de hindrar folkviljan. Från Expressen.

”Mona Sahlin försöker splittra allianspartierna.
Hon lockar mittenpartierna med ministerposter.
I ett nytt utspel bjuder hon in dem till sin regering – om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare efter årets val.
Oppositionsledaren Mona Sahlin (S) har segervittring. Opinionsmätningarna pekar entydigt på att hon har en stor ledning bland väljarna, även om det är långt till valet. Nu spelar hon ut alliansregeringens partier mot varandra för att ytterligare stärka sin ställning.
Det rödgröna blocket leder över alliansen, 48,4 procent mot 46,3, i den senaste väljarbarometern från Skop.”

Vad de utelämnar är ca 5,3% av det svenska folket. De är patetiska….

Mvh Varjager