En kommentar som visar många människors inställning idag.

7 september, 2013

”– Vi är en spegel av samhället, säger skolans verksamhetschef Göran Careborg.” Inte att det är för djävligt, inte ens frågande vad som gått åt helvete med samhället utan ba a

”– Vi är en spegel av samhället, säger skolans verksamhetschef Göran Careborg.”

Det är inte undra på att våra skolor sjunker längre och längre ner.

”– Det här är ett givet tema att ta upp. Det är ett gemensamt problem som skolan delar med vårdnadshavarna, säger Göran Careborg.”

Allt i dagens Sverige är om vård och daltande och nätverk och stöd funktioner. När skall folk få lära sig att de måste ta ansvar för sina handlingar??

Varjager


Mustafa- och Waberi-affärerna visar på partiernas förfall

23 april, 2013

Folkstyret måste återvitaliseras för att hindra det moraliska förfallet inom politiken.

En viktig åtgärd är att avveckla det skattefinansierade partistödet, att lagstifta om att politiska partier därutöver måste visa upp vilka som bidrar finansiellt till verksamheten och att politiker skall lyda under samma anställningsvillkor som de kollektivanställdas, skriver Lars Bern på Newsmill.

Skandalen med Socialdemokraternas S inval av ordföranden för den politiska organisationen Islamistiska Förbundet i partistyrelsen och Nya Moderaternas M inval av en medlem och tidigare ordförande i samma politiska organisation på en riksdagsplats, bekräftar den utveckling som jag pekat på.

Båda partierna låter sig representeras av personer som företräder helt andra grundläggande politiska värderingar i centrala frågor, än de man går till val på. Med andra ord ett ohederligt och oetiskt agerande från landets två främsta partier, enbart i syfte att vidga sin maktbas.

Det moraliska förfallet för partierna tog sin början den dag de tröttnade på att finansiera sin verksamhet via stödjande medlemmar som lojalt betalade sin medlemsavgift.

Idag är medlemmarnas bidrag till partiernas intäkter betydelselösa tre procent och därmed har partiernas intresse att locka fler medlemmar försvunnit. Det avspeglas i snabbt sjunkande medlemstal.

På sextiotalet var tjugo av hundra väljare med i något parti, idag är det tre av hundra som är med och flykten har inte avstannat.

Bara Sverigedemokraterna SD har fortfarande en folkrörelseprägel med stigande medlemstillströmning, skriver Lars Bern. (Läs mer).

Kommentar:
Lars Bern vågar sticka ut hakan och säga att ”kejsaren är naken”.
Vi behöver fler opinionsbildare av hans kaliber för att inte kvävas i politiskt korrekt självgodhet och förljugenhet.
Fler inlägg av Lars Bern.

//Elfyma+


Klippet!

8 september, 2011

Här kan den svenska regimen göra ett riktigt kap.
967 äkta berikare serverade på ett silverfat.
Och det är inte vilka berikare som helst utan av den exklusiva art som Sverige sedan länge har specialicerat sig på.
Men dom får dom snabba sig, dom andra länderna står  redan i kö för att få tal del av dessa mänskliga vinstmaskiner!

Tidigare skickades regeringsplanet för att handplocka en och en terrorist, dyrt och tar fram för allt för lång tid!  Men här kan dom alltså göra 967 klipp utan större ansträngning.
Och för att effektivisera transporten av dom nya välutbildade yrkesmännen så lånar säkert Förenade Arabemiraten ut ett par av sina nyinköpa Airbus 380.  Då räcker det med en resa, två plan och två röda mattor.
Rainfeldt och Maud är självskrivna, Bengt Westerberg vill också åka med i välkomstkommiten.  Blir det trångt i planet kan han ju stå, han sitter ju ogärna som bekant, men han kanske t.o.m. får  sitta i knä på nån av dom nya berikarna, precis som vanligt alltså!
Och om Mona har tid så följer hon med och serverar svensk choklad till alla!  Även hon sitter säkert i knä på någon utvald och nyfunnen yrkesman vid start och landning!

Värdiga bostäder skakas naturligtvis fram på ett ögonblick.
Många slott och herresäten står ju tomma, även om inredningen av tidigare berikare har förvandlats till kaffeved så finns det naturligtvis resurser att omgående sättas in för renovering av deras nya bostäder.
Välkomna till Sverige, eller det som en gång var Sverige!

Vänligen
Janne

967 fångar flydde från fängelse

Världen 07 sep 16:53
967 fångar har flytt från ett fängelse i östra Demokratiska republiken Kongo, sedan byggnaden attackerats av beväpnade och maskerade män.

Enligt provinsens informationsminister skulle männen frita en militant rebelledare, som dömts till dödsstraff.
Två fängelsevakter sköts ihjäl vid kuppen och 152 av rymlingarna kunde gripas efteråt, uppger BBC News.

Fritagningar och rymningar är vanliga vid fängelsen i Kongo. I fjol rymde nära 200 fångar från ett fängelse i landets nordvästra del.

 


Beware Islam’s ”Useful Idiots”

28 juli, 2011

Muslims believe that all non-Muslims, bar none, are hellfire bound and well-deserve being maltreated compared to believers. They themselves will sure to be the first to go if Islam succeeds, but the rest of us will be next.

Islam enjoys a large and influential ally among non-Muslims: A new generation of “Useful Idiots,” the term that Lenin originated for those living in liberal democracies who furthered the work of communism.
This new generation of Useful Idiots also lives in liberal democracies, but serves the cause of Islamofascism—another virulent form of totalitarian ideology.Useful Idiots are naïve, they are foolish, they are ignorant of facts, they are unrealistically idealistic, they are dreamers and often they are willfully in denial or deceptive. They hail from the ranks of the chronically unhappy. They are anarchists, they are aspiring revolutionaries, they are neurotics who are at war with life, the disaffected alienated from government, corporations, and just about any and all institutions of society.

The Useful Idiot can be a billionaire, a movie star, an academe of renown, a politician, or from any other segment of the population. Arguably, the most dangerous variant of the Useful Idiot is the “Politically Correct.” He is the master practitioner of euphemism, hedging, doubletalk, and outright deception.

Almost three decades after the tragic Islamic Revolution of 1979, the suffocating rule of Islam casts its death-bearing pall over Iranians. A proud people with enviable heritage is being systematically purged of its sense of identity and forced to think and behave like the barbaric and intolerant Muslims.

Iranians who had always treated women with equality, for instance, have seen them reduced by the stone-age clergy to sub-human status of Islamic teaching. Any attempt by the women of Iran to counter the misogynist rule of Muhammad’s mullahs is mercilessly suppressed. Women are beaten, imprisoned, raped and killed just as men are slaughtered without due process or mercy.

The lesson is clear. Beware of the Useful Idiots who live in liberal democracies. Knowingly or unknowingly, they serve as the greatest volunteer and effective soldiers of Islam.

Läs och fundera.

Varjager


Myter om invandringens kostnader

6 juli, 2011

Läsvärt: Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.

Liberaler bör därför inte, av rent principiella skäl, känna sig tvingade att försvara fri rörlighet över gränserna, skriver Tino Sanandaji, doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago, i Svensk Tidskrift.
Artikeln är ett svar på Det är friheten, dumbom av Simon Hedlin Larsson.

Utdrag från Sanandajis debattinlägg:
När vi diskuterar invandring till Sverige är det vidare meningslöst att allmänt undersöka fenomenet migration; gästarbetares inverkan på Dubais ekonomi har ingen relevans för svensk debatt om flyktingmottagande och anhöriginvandring.

Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.

Liberaler i Sverige hävdar ofta och antar ännu oftare implicit att invandring måste vara bra för Sveriges ekonomi.
Det finns dock dessvärre få bevis för detta.

Det kanske vanligaste teoretiska argumentet går ut på att invandring är bra eftersom frihandel är bra, då invandring enligt denna syn är precis som frihandel fast med människor. Problemet är att människor och varor har mycket olika egenskaper.

Invandring får därför bredare konsekvenser genom fler kanaler än handel.
Textilier från Kina får exempelvis inte bidrag, är inte överrepresenterade i brottsstatistiken och kan inte rösta till sig en större välfärdsstat.

Vad visar då svenska och utländska studier av invandringens empiriska ekonomiska konsekvenser?
Den mest djupgående studien av invandringens konsekvenser för USA:s offentliga sektor genomfördes av det ansedda National Research Council år 1997.

Slutsatsen var att invandring av högutbildade gav ett nettotillskott till de offentliga finanserna, medan invandring av lågutbildade hade negativa konsekvenser.

I dagens priser betalade varje lågutbildad invandrare över sin livstid ca 1,1 miljoner kronor mindre i skatter än vad de fick i bidrag och offentliga tjänster. Det slående med detta är att USA har en relativt liten välfärdsstat och integrerar lågutbildade invandrare bäst i världen.

Om lågkvalificerad invandring till och med i USA är så kostsam är implikationerna för Europas del uppenbara.

I Storbritannien kom en uppmärksammad studie på uppdrag av överhuset fram till att landet inte har haft någon signifikant ekonomisk vinst av invandringen. Detta är slående, då invandringen till Storbritannien till stor del bestått av arbetskraftsinvandring.

Professor Jan Ekberg har i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skrivit den mest noggranna studien av invandringens kostnader för Sverige.

Rapporten kom fram till att invandrare varje år betalar in 40–60 miljarder kronor mindre i skatt än de får ut i bidrag och offentliga tjänster. Ekbergs beräkningar underskattar ändå troligtvis invandringens kostnader kraftigt.

Den första orsaken är att positiva bidrag till de offentliga finanserna från invandrare från västvärlden inkluderas och delvis döljer de negativa siffrorna från övriga invandrare.

När vi debatterar invandringspolitik diskuterar vi inte invandring från Tyskland och Danmark, som vi alla vet fungerar väl.
Diskussionen gäller invandring från utvecklingsländer, och därför borde kostnaderna från just denna invandring särredovisas.

För det andra gör Ekberg det förenklande antagandet att invandrare generellt använder offentliga tjänster exakt lika mycket som svenskar.
Men offentliga utgifter tenderar att vara nära relaterade till mängden sociala problem.

Vi vet exempelvis att invandrarbarn oftare har svårigheter och kostar skolan mer samt att invandrare har sämre hälsa än svenskar och enligt landsstingen använder mer sjukvårdstjänster.

Rättväsendets kostnader beror på brottsligheten och invandrare begår enligt Brottsförebyggande rådets siffror exempelvis cirka hälften av alla grova våldsbrott i Sverige. En mer djupgående studie borde räkna ut exakt hur mycket olika grupper använder av offentliga tjänster, och justera kostnaderna därefter.

Till sist inkluderar Ekberg inte kostnaderna för invandrares framtida pensioner.
Invandrare utgör idag 21 procent av de i arbetsför ålder i Sverige, men bara 12 procent av dem över 65.

Men även invandrare åldras. Dagens unga invandrare kommer även de att få pensioner i framtiden, men denna kostnad syns inte i en ögonblicksbild.

Ekbergs analys spräcker för övrigt myten att invandring är en lösning på pensionsproblemet.
Det räcker självfallet inte att bara öka befolkningen för att minska pensionsbördan, vi måste öka andelen nettoskattebetalare.
Artikeln i sin helhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7juni-11: Extrema Expo angriper Tino Sanandaji och Axess

Kommentar:
En av de bästa artiklarna hittills om invandringens kostnader.
Invandrare som kostar samhället mer än de bidrar med i form av skatter är inga ”pensionsräddare” som PK-etablissemanget hävdar.

//Elfyma+ 


Den rumsrena terrorismen

10 mars, 2011

Finns det rumsren terrorism i Sverige ?
Varför ursäktas vänsterterrorism och islamsk terrorism, men inte högerterrorism ?
Borde inte all terrorism behandlas på samma sätt ?

Varför är det rumsrent att vara anarkist, kommunist eller islamist inom media, men inte nazist ?
Är det för att journalisterna är stöpta i samma form -i Sverige?
Kommunism jämställs med nazism– i Polen.

Axess chefredaktör, docent Johan Lundberg, bjuder in Expressens kulturchef Karin Olsson och skribenten Torbjörn Elensky för att diskutera detta känsliga ämne.(visad i AxessTV).

//Elfyma+

Relaterat:
Alla är ”högervridna” i de vänstervridna journalisternas ögon
Ännu en kommunist på Sveriges Radio leder partiledarutfrågningar
”Skamligt av SVT att släppa fram kommunister” (Sven Wollter)
Mattias Gardells ohederliga retorik.


Expressens ledar redaktion går på tomgång.

13 november, 2010

De upprepar sitt mantra om och om igen. Efter att SD kom in i Riksdagen har det knappt gått en dag utan att Expressen inte har en artikel om dem. Sedan hur de får det till att Åkesson förlorade debatten i riksdagen det är för mig en ren lögn. Sedan är det en annan artikel som jag ber läsarna försöka ta reda på vad det är för Färdtjänst chaufför.

”Den pensionerade sömmerskan Anita Wallman bor på ett äldreboende i Norrköping. Hon och assistenten Solveig Waerme hade varit på Anitas man Arnes grav på Alla helgons dag och skulle åka färdtjänst hem.
Men chauffören ville ha mer betalt för att köra dem.
– Chauffören krävde min assistent Solveig på 60 kronor trots att det bara kostar 20 kronor. Hon vägrade betala. Då började chauffören försöka slita ut min rullstol och jag försökte hålla emot, men han var starkare, säger Anita Wallman.”

Fundera på det och återkom med info om chauffören.

Varjager