Riksgälden kräver besked från Saab Automobile

25 mars, 2011

Ekonomi. Den svenska staten står som garant för biltillverkaren Saabs lån i Europeiska Investeringsbanken, EIB. Den myndighet som sköter statens garantiåtaganden är Riksgälden, som sent på torsdagskvällen nåddes av beskedet om vd Jan Åke Jonssons avgång.

Han låter bekymrad över den snabba händelseutvecklingen. På fredagsmorgonen meddelade också Saabs ägare Spyker att bolaget gör en nyemission.

”Det finns ett antal frågor vi vill ha svar på. Vi har ansvaret att skattebetalarna hålls skadeslösa.
”Pressmeddelanden i all ära. Det finns skäl att gå igenom det här mer.
Varför hände det just nu, vad var det som inträffade och så vidare”, säger Bo Lundgren.

Saab har beviljats lån på 400 miljoner euro, motsvarande 3,6 miljarder, kronor i EIB.
Hittills har 217 miljoner euro, motsvarande 1.950 miljoner kronor, betalats ut och garanterats av Riksgälden och ytterst de svenska skattebetalarna.

Säkerheterna för lånet utgörs främst av Saabs produktionsanläggningar och reservdelstillverkning.
”Vi har säkerheter som överstiger värdet på garantierna”, säger Bo Lundgren.

EIB vill inte kommentera händelseutvecklingen i Saab. (DI)

Anm. Saab Automobile AB har ingen koppling till försvarsmaterieltillverkaren Saab AB.

Saabrykten:.
Antonov fick Jonsson att gå (NyTeknik/Affärsvärlden).
Det är något som inte stämmer med Jonssons avgång

Tidigare inlägg om Saab-affären.

//Elfyma+


Saab-Spykeraffären luktar skunk

20 april, 2010

För att täcka förlusterna i Spyker Cars vill bolaget ta pengar från Saab Storbritannien.

– Spyker tar inte pengar från Saab. Det här är ett fristående bolag som vi köper av GM, säger styrelseordföranden Victor Muller.

Spyker Cars blöder svårt. Sportbilstillverkaren gjorde en förlust på 220 miljoner kronor i fjol. För att täcka upp förlusterna vill bolaget skapa en gemensam så kallad ”cash pool” med det brittiska återförsäljningsbolaget Saab GB, där Spyker Cars kan låna pengar för att täcka förlusterna rapporterar TV4 Ekonominyheterna.

Uppgiften finns i en fotnot i Spyker Cars årsredovisning.

– Vi smyger inte med någonting. Det står ju tydligt i vårt bokslut, säger Saab Automobiles styrelseordförande och vd för Spyker Cars, Victor Muller till TT.

Saab GB ägs av General Motors. Spyker Cars kommer förvärva bolaget för 1 pund från GM.

– Vi ser inget märkligt i det här. Vi har hela tiden sagt att inga pengar ska gå från Saab till Spyker Cars. Det gör det inte nu heller. Saab GB är ett helt fristående bolag som Saab inte äger, säger Victor Muller.

Senast den 15 juli måste Spyker betala GM 175 miljoner kronor på köpeskillingen av Saab. Enligt svenska regler får man inte köpa ett bolag med bolagets kassa. Muller anser inte att man gått över den gränsen.

Men Lennart Ihredal på Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR), anser att upplägget kan tangera en gräns.(SvD)

Kommentar.
Märkligt att GM säljer Saab GB till Spyker för endast 1 pund om bolaget har flera hundra Mkr i kassan. GM tycks ha överfört tillgångar från Saab Sverige till det fristående Saab GB. Spyker kan då officiellt betala köpet med Saab GB:s kassa istället för Saab Sveriges. Intrycket att Saab köps med bolagets egna pengar (dvs. i praktiken EIB-lånet) förstärks.
(De svenska skattebetalarna står som garant för EIB-lånet på 4 miljarder kr).

Saab Sveriges Vd Jan Åke Jonsson menar att ”det finns många fördelar med att nu stå fri från GM. Bland annat mindre byråkrati, frihet att själv bygga varumärket samt kontrollen över kassaflödet”.
Det blir i stället Victor Muller som får kontrollen över kassaflödet -som om det vore bättre.

När Saab köptes av GM lovprisades skalfördelarna och möjligheterna till stora samordnade inköp för att pressa kostnader.

//Elfyma+

Tidigare inlägg:


EIB-lånet räddar Spyker från konkurs ?

24 februari, 2010

Nu jublas det över Spykers köp av Saab. Köpet av Saab finansieras av olika lån. Den första delbetalningen på 50 miljoner dollar, motsvarande cirka 360 miljoner kronor, har Spyker lånat ihop.
Den ryske bankiren Vladimir Antonov, som tvingades bort som storägare i Spyker för att affären skulle gå i lås, säger att hälften kommer från hans banker. Victor Muller har alltså inga egna pengar till köpet.

Genomgången av Victor Mullers företagsgrupp visar också att flera bolag har haft svårt att betala sina skulder i tid. Tre förfallna betalningar har gått vidare till inkasso, varav en av dem betalades i januari i år.
Kreditbolaget får en fyra av fyra möjliga, vilket är det lägsta betyget i kreditskalan enligt dun & Bradstreet.
Konkursrisken är ett av hundra. Det är detsamma som att bolaget löper mycket stor risk att inte klara av att betala i tid och därför löper risk att gå i konkurs.(E24).

Med EIB-lånet kan Victor Muller betala tillbaka sina dyra lån för köpet av Saab och skjuta upp konkursen  för Spyker.
Vad som blir kvar till Saab återstår att se. Köpet har i praktiken gjorts med EIB-lånet som svenska skattebetalare har gått i borgen för.

Tidigare inlägg:
Saabaffären blir en ny ”Trustoraffär” ?

//Elfyma +


Saab-Spykeraffären. Vad händer nu ?

4 februari, 2010

Jag framförde betänkligheter mot Saab-Spykeraffären i ett inlägg
26 jan.-10.   (Saab-affären blir en ny ”Trustoraffär” ?)

Farhågorna om att köparen egentligen inte har några egna pengar ser ut att besannas. Det tycks inte finnas något annat ”eget” kapital i denna affär än EIB-lånet. För att få EIB-lånet krävs att även Riksgälden tror på upplägget och företaget.
2/2-10: Spyker saknar 175 miljoner för Saab-affären (NyTeknik).
4/2-10 Riksgälden synar Spykers ekonomiska förhållanden (SvD).
6/2-10: Maud Olofsson vet inte vem som finansierar Spyker.
………….(Ekots Lördagsintervju, start 11:20).

Saab-Spykeraffären kommer att följas upp på bloggen.

//Elfyma+