Rädsla för maffia asylskäl?

24 september, 2008

”Mannen, som tidigare utvisats, uppger att han en vän till honom och dennes kollega blivit dödade och att ytterligare en person försvunnit. Den organisation som bedriver narkotika- och vapenaffärerna i hans hemregion ingår i ett nätverk med förgreningar över hela landet. Enligt Migrationsverket framstår inte mannens berättelse som självupplevd eller trovärdig.

Migrationsdomstolen finner att mannen genom sin berättelse gjort sannolikt att han känner en välgrundad fruktan för att straffas med döden eller utsättas för tortyr eller omänsklig behandling eller bestraffning vid ett återvändande. Mannen beviljas permanent uppehållstillstånd.”
Vittne till ryska maffiaaffärer får stanna i Sverige, Dagens Juridik

Hur kan man känna sig trygg i Sverige med tanke på hur den ryska maffian agerar i Sverige? Finns det ingen annan del av Ryssland, där han kan gå säker? Även om just denna maffiaorganisation har förgreningar i Ryssland, så når de väl Sverige lika lätt? Och varför inte Estland eller något annat land där man förstår ryska och den ryska kulturen, eller fick han inte komma dit? Varför inte Finland, det landet borde väl klara av att skydda honom? Varför till Sverige, detta värdelösa och kränkande land?