Riksrevisionen dömer ut svensk klimatpolitik

3 mars, 2011

Riksrevisionen: Många av Sveriges klimatåtgärder är både kostsamma och verkningslösa.
Problemen hänger samman med oklara och ofta motstridiga mål. Sverige har som ambition att gå före resten av EU i klimatarbetet.
Men vi kan konstatera att många åtgärder är ineffektiva på grund av otydliga mål, dålig uppföljning och bristande transparens.

I dag publicerar­ vi en granskning av skattebefrielse för biodrivmedel. Den visar sig vara ett både dyrt och trubbigt styrmedel, särskilt när många etanolbilägare ibland väljer att köra på bensin.

Nu fortsätter vi att granska flera centrala klimatinsatser. Granskningarna ska ligga till grund för en övergripande bedömning av effekter och kostnader för flera av det senaste decenniets viktigaste klimatsatsningar, skriver riksrevisor Claes Norgren. (DN).

Läs om miljömyterna i tidigare inlägg.
När får vi en granskning av invandringspolitiken ?

//Elfyma+


Rättssäkerheten på spel i Sverige

11 maj, 2009

Samtidigt som den ökade kriminaliteten ökar trycket på domstolarna och ökar kostnaderna, så kommer Riksrevisionen med mer besked:

”Nästan var fjärde rättegång i brottmål ställs in. Konsekvenserna blir ett enormt resursslöseri, att rättssäkerheten sätts ur spel och att allmänhetens förtroende för rättsväsendet riskerar att minska. Det menar Riksrevisionen, som nu inleder en omfattande granskning.

Rättegångar som ställs in granskas, DN.se

Ökad kriminalitet ökar trycket på Domstolarna, Varjager