Konjunkturläget är allvarligt

6 oktober, 2009

Åhå, konjunkturläget är så allvarligt att riksdagsledamöterna måste få sina arvoden anpassad till den. Förutom att de har läkar-och tandvård gratis och andra förmåner, så är dessa människor liv konjunkturskänsliga. Det är verkligen tragiskt!

”Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 500 kronor till 55 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2009.   I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat det mycket allvarliga konjunkturläget. Vidare har nämnden tagit hänsyn till den svenska lönebildningens utveckling under senare år.”

Riksdagsledamöternas arvoden höjs och jämkningsreglerna föreslås bli ändrade, Pressmeddelande, Riksdagen

Mvh/:)Smileth