RFSL om gränser, moral, mänskliga rättigheter och homopropaganda riktat mot barn

28 juni, 2016

Här är ett samtal med RFSL:s vice ordförande Magnus Kolsjö om lite ditt och datt som borde intressera den som funderar på varför Sverige befinner sig i fritt fall vad gäller etik och moral.

mvh,

Erik

RFSL om normkritik och allas lika värde

16 juni, 2016
Tjenare,

Jag har pratat med RFSL om normkritik och allas lika värde kopplat till sexuellt beteende. Det visar sig att RFSL inte riktigt står upp för allas lika värde.

mvh,

Erik

Mannen var ordförande för RFSL i Halland och misstänks för att utnyttjat, drogat och våldtagit yngre män.

22 juni, 2014

Undrar jag om inte detta blir lite tema på nästa Pride?

”– Det är det största ärende vi har handlagt de senaste åren. Utredningen omfattar mer än 1500 sidor, säger Inger Ohlsson, chef vid länskriminalpolisens vålds- och sexualbrottsrotel till Sveriges Radio Halland.
Männen är 44 och 58 år gamla och brottsrubriceringen är bland annat köp av sexuell tjänst, våldtäkt och försök till våldtäkt. Männen uppges vara i 20-årsåldern.
Sveriges Radio Halland uppger att det var ett sexköp i januari i år som gick överstyr som blev upptakten till den omfattande brottsutredningen.
44-åringen förnekar brott, medan 58-åringen varken nekar eller erkänner.”

RFSL är väldigt bekväma med att informera barn i skolor.

På 70-talet började den så kallade Pedofila Arbetsgruppen (PAG) att få inflytande över RFSL:s verksamhet. PAG arbetade aktivt för att sänka straffet för sexbrott mot barn och sänka åldersgränsen för lagligt sex. Under PAG:s inflytande lämnade RFSL år 1983 ett remissyttrande till justitiedepartementets sexualbrottskomitté (SOU 1982:61) som låg till grund för skärpta lagar för sexuella övergrepp mot barn.
Yttrandet, som undertecknades av dåvarande förbundsordföranden Kjell Rindar själv, kritiserade i skarpa ordalag tanken på att överhuvudtaget ha en laglig byxmyndighetsålder. Enligt Rindar och de andra har barn ett ”behov av sexualitet som behöver tillgodoses”. RFSL krävde därför att barns ”frivilliga eller på eget initiativ tillkomna sexuella umgänge med en vuxen” inte skulle vara straffbart. Det stora problemet var inte pedofilen utan ”omgivningens ofta negativa attityder som skapar problem och ångestkänslor hos de unga”, hette det i uttalandet.
”Ömma, kärleksfulla pedofiler”
I en bilaga till yttrandet med titeln ”Vem är förbrytaren?” gick författarna ännu längre:
”Vem är förbrytaren? Pedofilen som skänker ömhet och kärlek och främjar en naturlig- och personlighetsutveckling eller så kallade normala människor som orsakar förvirring och med tabuterror hindrar den naturliga köns- och personlighetsutvecklingen […] Pedofilen är inte sjuk. Han är ensidig i sin sexuella fixering.” ”


HBT lobbyn vet inte vilken fot de skall stå på längre?

4 augusti, 2012

Finns det förföljelse i Islamiska länder? Är det farligt att vara HBT i Islamiska länder? Man kan börja fråga sig det då de ena dagen kräver asyl för alla HBT personer sedan nästa dag säger att islam inte är farligt för HBT personer.

Det svenska asylsystemet är rättsosäkert och leder till att människor som söker asyl för att de förföljs på grund av sin sexuella läggning skickas tillbaka också till länder där samkönade sexuella relationer är kriminaliserade.”

Så här skall vi ge dem asyl på stående fot enligt HBT lobbyn.

Dagen efter är det detta som gäller.

Islam, precis som andra religioner, har genom historien använts av vissa för att begränsa och osynliggöra hbtq-personer på olika sätt.”

Så offentliga hängningar är att osynliggöra? Nänä, nu får ni allt stå erat kast inom HBT rörelsen och ha eran Pride festival i förorterna. Då får vi ju se hur toleranta alla är.

Varjager


RFSL vill stoppa utvisning av pedofil.

27 juli, 2010

I dessa dagar då barn våldtas och överfalls nästan dagligen kan man ju fundera vilken agenda RFSL har? Då de värnar om en peddofil som våldtagit en 14 årig flicka. Samma pedofil fick uppehållstillstånd för att han var homosexuell.

Varjager


Mona Sahlin hånglar

2 april, 2009

Midgårdsjarlen mailade följande tips och stilla undran:

”Metro 2/4. ” Mona Sahlins heta homokyss med RFSL:s vice förbundsordförande Ulrika Westerlund.” Undrar just vad hennes älskade muslimer säger.”