Ateister förföljs och kan bli avrättade

11 december, 2012

Ateister förföljs på många håll i världen och i några länder kan de bli avrättade om deras åsikter bli kända. Det visar en ny rapport på FN:s internationella människorättsdag.

Bland det 60-tal länder som undersökts finns sju där ateism kan betyda dödsstraff.
Dessa är: Afghanistan, Iran, Maldiverna, Mauretanien, Pakistan, Saudiarabien och Sudan.

I andra länder, som Bangladesh, Egypten, Indonesien och Kuwait, är det förbjudet att uttrycka ateistiska åsikter eller starkt begränsade möjligheter att torgföra sådana uppfattningar.

Ateister diskrimineras på flera områden. Det gäller till exempel utbildning, medborgarskap, möjlighet att få jobba åt staten och yttrandefrihet. (Dagen).

Även i länder som USA behandlas icketroende som paria (som Sverigedemokraterna i Sverige).
I USA är det PK att vara vidskeplig och tro på tomtar och troll (se video).

Sverige har avskaffat dödsstraffet för kätteri. De som anses ha fel ”värdegrund” drabbas i stället av yrkesförbud och social utfrysning utan möjlighet att försvara sig. (Läs mer).
Vad som är rätt värdegrund bestäms godtyckligt av överinkvisitorn Bengt Westerberg och Expo (Sveriges motsvarighet till Stasi). (Läs mer)

//Elfyma+


Bör islam förbjudas i Sverige ?

26 augusti, 2012

”I Sverige passar den inte in” Islam bör förbjudas och det är invandringens fel att det finns nazister i Sverige. Det säger gruppledaren för Sverigedemokraterna i Bollnäs till SVT nyheter.

Sverigedemokraterna avstod från att delta i dagens stora antirasistiska manifestation i Bollnäs där 400 personer samlats.

– Det hade varit bra om det varit mot nazister, men nu visar det sig att de är för mångkultur och det är vi emot, säger partiets gruppledare Pär Norling till SVT Nyheter när vi når honom på telefon senare under kvällen.

Pär Norling anser att religionen islam bör förbjudas i Sverige.

– Egentligen är det ju religionsfrihet, men den där religionen är så avvikande att den inte behöver finnas i Sverige. De far illa med folk, barn, omskär…

Vad bör man göra då med islam?
– Jag tycker man bör förbjuda islam.

Förbjuda religionen islam?
– Ja, den finge man ha någon annanstans men i Sverige passar den inte in.

Och den som säger att jag vill fortsätta tillhöra den här religionen?
– Det är utvisning som gäller! (SVT).

Kommentar:
Vi har lagstadgad religionsfrihet i Sverige, men vi borde även införa lagstadgad frihet från religioner i det offentliga rummet.
Ingen ska inte kunna åberopa sina religiösa fantasier för att utverka privilegier och särbehandling.
De som inte kan acceptera att religion är en privatsak passar inte in i vårt sekulära samhälle.

//Elfyma+


Kopimismen -erkänd religion för nätpirater

6 januari, 2012

Sverige har fått en ny religion. Kammarkollegiet har beslutat att godkänna nätpiraternas egen religion kopimismen – vars viktigaste trossats är: ”Kopiera och sprid!”

Gustav Nibe är styrelseordförande för det missionerande kopimistsamfundet och berättar i P4 Extra.

– Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

För de som inte har hört talas om kopimismen är grundsynen enligt hemsidan:  ”från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut…”.

Religionen som fått namnet kopimism har i nuläget cirka 3 000 anhängare i ett tiotal länder, en tredubbling sedan mitten av förra året.

Namnet Kopimi kommer från det engelska ordet ”copy me”, och Isak Gerson hoppas att flera kommer att ansluta sig till hans religion, antingen officiellt eller privat

Isak Gerson Kopimistsamfundet Det Missionerande Kopimistsamfundet grundades i 2010 av Isak Gerson, filosofistudent och numera även överstepräst över kopimism.(IDG).

Enligt kammarkollegiets chefsjurist Bertil Kallner kan ett trossamfund se ut nästan hur som helst bara det finns en ”religiös gemenskap”.

– Det är utmärkt att nätpiraterna har ansökt om att bli ett registerat trossamfund, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Det är ett bra sätt att visa det absurda med att staten ska ”erkänna” vissa typer av övertygelser och upphöja dem till ”religion”, men inte andra.

Vad är en ”religiös gemenskap”? Trots mina många samtal med sakkunniga på regeringskansliet har ingen kunnat definiera detta.

Det är givetvis bara en tidsfråga innan detta system avskaffas. En stat ska vara övertygelseneutral och livsåskådningsneutral, säger Sturmark.

//Elfyma+

Relaterat:


Religion – frälsning eller mental störning ?

22 juni, 2011

Religion/filosofi/psykologi: När vi konfronteras med personer som säger sig ”se” eller ”höra” saker vi inte själva kan förnimma med våra sinnen drar vi oftast slutsatsen att personen i fråga har tomtar på loftet och helt enkelt inte är tillräknelig.

Ett närbesläktat fenomen är rädsla för spöken eller liknande demoner, vilket är den källa som genererar skräckgenren i kulturen.

Men när tron på något sådant väsen av övernaturligt och inte alltid förnimbart slag är av mer permanent natur och därtill utgör en grund för en persons hela livsföring har vi att göra med en allvarlig mental rubbning.

Vi är då inne på religionens område, där den organiserade kulten kring en sådan övernaturlig entitet präglar de utövandes vardag med ritualer och tvångstankar av olika slag.

Dessvärre är det så att personer med religiösa vanföreställningar ofta är skyddade från vård och andra ingripanden, eftersom just deras underliga tro av kulturhistoriska skäl åtnjuter privilegier.
Det gäller kristendom och andra stora religioner, medan kristendomen själv med dess monoteistiska anspråk under hela sin historia gjort rent hus med konkurrerande ”irrläror” som häxkonst, träddyrkan och andra andliga företeelser.

Det är till och med så att kristna och andra med denna speciella tro som omfattas av många människor kräverrespekt för sin tro, medan samma respekt inte skulle visas personer med en mer uppenbart knasig tro – det är som sagt psykakuten som gäller för dem.

Värre ändå är nog att man vill skriva in denna respekt i världslig lag – man ska inte få hetsa mot religion för att människor med underliga religiösa föreställningar då kan bli ”kränkta”. Till yttermera visso strävar personer i sådana dominerande religioner även efter att deras gudomligt givna regler kring moral och annat ska omfatta alla människor, oavsett om man delar tron eller inte – och i ett historiskt skede tvangs man även på tron i fråga, under hot om dödsstraff. (Läs mer).

Mina förfäder fick välja mellan att låta döpa sig eller bli av med huvudet.
Vi hade ”valfrihet” och ”religionsfrihet” även på den tiden.

Var och en blir salig på sin egen tro.
Själv kommer jag att ägna mig åt gudomliga hedniska riter i helgen.
Det blir nypotatis, sill och kryddat brännvin av ädlaste slag, som inmundigas under en hissad (svensk) flagga.
Och för att blidka åskguden Tor kommer det att dansas runt midsommarstången.
Men profeten SMHI kan inte lova att aset Tor hörsammar våra böner om vi samtidigt tillber främmande ökengudar.
Även de gamla asarna har blivit lättkränkta och kräver respekt.
Avgudadyrkan lönas med ösregn och tordön hotar profeten SMHI.

Så ta fram paraplyet när ni hissar flaggan med den kristna symbolen.

 Ha en trevlig midsommar ! önskar Elfyma+ 

Relaterat:
Religionerna- Förbannelse eller frälsning ?
”Religiösa krav ska hållas borta från politik och lag”


Religionerna- Förbannelse eller frälsning ?

10 oktober, 2010

Tacksägelsedagens predikan handlar om den eviga lögnen.
– Vad är det vi ska tacka för ? ..
– Vem ska vi tacka ? och varför ? .....

Vilka lögner behöver en människa för att klara av livet ?
Vilka lögner behöver staten och samhället ? skriver Lena Anderson på ledarplats i DN.

Vi ljuger av många skäl. Lögnen är i tjänst hos både friheten och förtrycket. På samhällsnivå måste vi upprätthålla hyckleriet om allas lika värde, eftersom vi inser att allas olika värde som vi dagligen utövar och främjar ej är vackert och inget att bygga lagar och moral på.

Lögner av mer komplex karaktär, utsträckta i tid och rum, är släkt med hoppet och kallas livslögn. Dem har vi för att göra jordevandringen uthärdlig. Kristendomens låtsasvärld med färgstarka figurer som både ger och lindrar rädsla och ångest är ett storartat påhitt och en väldigt omsorgsfull livslögn. Den har gett många mening och glädje och åstadkommit mycket elände, ungefär som livet självt.

Den på dvd nyutkomna filmen ”The invention of lying” utforskar liknande idéer. Den utspelas på en plats där lögn inte finns; att ljuga är en kognitiv omöjlighet. Människorna vet inte hur man tänker utanför det som är och syns. Där finns ingen underhållning och ingen konst, inga berättelser annat än slaviska avbildningar.

När huvudpersonen inte härdar ut med att se sin skröpliga mor i dödsångest får han en ingivelse och berättar om en gubbe i himlen som styr över människan, och om ett evigt paradis efter döden. Modern vågar släppa taget, och folket samlas för att ställa frågor om det okända som uppdagats. Snart bygger man kyrkor till sagoberättarens ära där man genom tillbedjan till honom tror sig nå gubben i himlen .

Den mångbottnade filmen blir på en gång en kritik av en urspårad saklighet, en naturvetenskaplig hållning dragen till sin blinda slutpunkt om man så vill, och en kommentar om Gud skapad till människans avbild.

”The invention of lying” påstår att lögn och fantasi är detsamma, och att empati bara är möjlig om vi förmår ljuga. (Läs mer).

Anm. ”Empati” kallades förr rätt och slätt dåligt samvete. Den som hade dåligt samvete fick syndernas förlåtelse om han/hon för dyra pengar (egna pengar) köpte kyrkans avlatsbrev. ”God loves you- for money”.
Empati (eller ”alla människors lika värde”) betyder numera att notan för det dåliga samvetet betalas av någon annan än ”syndaren” själv. Helst någon utanför den egna samhällsklassen.
Det var visst Bengt Westerberg som införde den politiskt korrekta nyordningen- med guds välsignelse om man får tro biskoparna, guds sändebud på jorden.

Jesus: Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Vi går inte på den här livslögnen längre.
Bättre rik och frisk redan i detta jordeliv, än fattig och sjuk.

Inom de andra ökenreligionerna, Islam och Judendom, är förljugenheten och livslögnerna om möjligt ännu värre.
De som inte tror på Islam som ”fredens religion” kan t o m bli dödade.
Människan kanske inte kan överleva utan sina livslögner ?
– till skillnad mot djuren som inte fått förmågan att ljuga och beljuga varandra.

//Elfyma+


”Religiösa krav ska hållas borta från politik och lag”

3 augusti, 2010

”Religionsfriheten är också en rätt att slippa rätta sig efter religiösa påbud”, skriver Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn på DN-Debatt.

De reagerar mot  att Caroline Krook, Peter Weiderud och Karin Wiborn (DN Debatt 23/7) uppenbarligen vill att samhället ska tvingas anpassa sig till religiösa normer och krav. Den troende ska inte behöva kompromissa om klädval och hälsningsformer, i stället ska arbetsgivaren tvingas böja sig.
Trots försöken att framställa religionen som undanträngd, vittnar artikelförfattarnas inlägg snarast om en offensiv ambition att låta religiös tro diktera rättigheter och skyldigheter. Detta bör alla frihetligt sinnade medborgare ta på största allvar, skriver Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten.Läs_mer.

Kommentar:
Ett ovanligt klarsynt inlägg i ett högaktuellt ämne som berör oss alla, vare sig vi är troende eller inte.
Perspektiven är skrämmande om vi inte gör något -innan det är för sent..

Relaterat:

//Elfyma+


”Humanister och Sverigedemokrater en fara för mångfalden”

12 juni, 2010

Uppdaterad 3/8-10
Sverigedemokraterna och Förbundet Humanisterna rör sig med samma förenklade retorik om religionens betydelse. På sikt utgör deras argumentation en samhällsfara.

Det hävdar prästen och etikforskaren Elisabeth Gerle i en kommande bok.

I sin bok Farlig förenkling visar Elisabeth Gerle hur Humanisterna framställer religionen som något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, ja till och med antireligiöst.

På motsvarande sätt knyter Sverigedemokraterna i sitt budskap ett ord som folkkyrkan till svensk etnicitet och nationalism.

Båda hållningarna skapar förenklade fiendebilder som utesluter både religiös och kulturell mångfald, hävdar Elisabeth Gerle.

– De marginaliserar den religiösa människan. I Sverigedemokraternas fall är det muslimerna som är i skottgluggen, medan Humanisterna misstänkliggör alla former av religion.

I båda fallen finns en sorts idé om ett enhetssamhälle, fortsätter Elisabeth Gerle. Sverigedemokraterna vill tillbaka till tiden då kristendomen var statsreligion. Humanisterna vill skapa ett sekularistiskt enhetssamhälle, säger Elisabeth Gerle.

Men det är en illusion att det skulle finnas en neutral plattform oberoende av kultur och religion, fortsätter hon.

Sekularismen är en bland andra religioner, och den är inte tolerant mot den andre, avslutar Gerle sitt inlägg i Kyrkans Tidning.

Anm.
Humanisterna
vill att religionerna behandlas som ideologier som får granskas och ifrågasättas.
– De har en ”akademisk” tolkning av verkligheten. Islamiseringen av samhället har märkligt nog ingen koppling till den stora muslimska invandringen.
– Religion anses tillhöra den privata sfären- sexualiteten den offentliga.
-De har kopplingar till HBT-rörelsen och deltar i Pride-festivaler.

Sverigedemokraterna ser bara islam som en ideologi,
trots att det även inom kristenheten och judendomen finns tydliga politiska yttringar.
Exempel: Kristdemokrater
och Kristna Liberalersitter i Regeringen. Broderskapsrörelsen (S) sitter i Riksdagen.
Judiska intressen drivs av svenska Riksdagsmän
.
SD ogillar att även muslimer/islamister infiltrerar politiska partier och församlingar.
SD ser samband mellan islamisering och muslimsk invandring.
17/7-10:
SD är, till skillnad mot Humanisterna, emot sexualiseringen av det offentliga rummet.
18/7-10:
Debatt Humanisterna och Broderskaparna

Kommentar:
Var och en blir salig på sin egen tro.  Prästen Gerle har bestämt sig för att alla människor tillber någon högre makt, och anser att ca 80% av svenska folket (de sekulära) är en samhällsfara.
Humanisterna skulle otvivelaktigt vinna ekonomiskt på att ateism klassas som religion, för då skulle de få statsbidrag.
Och de skulle vinna i trovärdighet om även sexualitet sågs som en privatsak (som inte berättigar till särbehandling och privilegier).

SD:s (och KD:s) dilemma är att stödet till religiösa samfund (ex.vis kyrkor och konfessionella friskolor) även kan utnyttjas av muslimer/islamister för moskeébyggen och madraser (koranskolor). SD skulle vinna i trovärdighet i sekulära kretsar om de spolade ”korstågstänkandet”.

Humanisternas dilemma är att deras omhuldade Diskrimineringslag och DO utnyttjas alltmer av islamister som vill flytta fram sina positioner på det sekulära samhällets bekostnad. Diskrimineringslagen har blivit en troján (på IT-språk) som underminerar det sekulära samhället.

//Elfyma+
Tidigare medlem i  Humanisterna och partilös. Förespråkar ett sekulärt demokratiskt samhälle, utan särbehandling och privilegier för någon grupp. Ingen ska kunna utnyttja sin tro (vare sig tron sitter mellan öronen eller mellan benen) till att få gräddfiler, särregler, skattefinansierade förmåner eller PUT. Anser att sexualitet och religion tillhör den privata sfären, och ska så förbli..

Relaterat:


Pedofili bland präster, munkar och talibaner

11 april, 2010

Uppdaterad 14/4-10

Varför duschar påven med kläderna på ?
Därför att han inte vill se ner på en ”arbetslös”. (SR-P1)

Den katolska kyrkans krav att deras prelater ska leva i celibat går emot den mänskliga naturen.  När prelaterna inte får para sig med kvinnor (som vi vanliga dödliga) så får många prelater en snedvriden syn på sexualitet. De ger sig i stället på småflickor och småpojkar om man får tro den senaste tidens avslöjanden. Spåren leder nu upp till självaste påven, som i vart fall skyddat prelater som utnyttjat försvarslösa barn för sina sexuella utlevelser.
Skyddande av brottsling är straffbart i den sekulära världen, dock ej inom kyrkan (SR-P1) (Start 01:00).

Pedofili och homofili (ofta i kombination) förekommer även bland buddistiska munkar och islamiska talibaner, om man får tro ”Människor och Tro” på SR-P1 (Start 25:50).
Dessa företrädare för den enda sanna guden fördömer officiellt homofili. Renläriga islamister anser t o m att homosexuella ska dödas.
De homosexuella kan trösta sig med att vi ateister lever ännu farligare, om islamisterna får bestämma.

14/4-10: Övergrepp även i Sverige.

//Elfyma+


Dick Haas skriver vad vi säger på bloggen.

22 augusti, 2009

Dick Haas. Nu är inte allt han säger relevant men detta parti är.

”Men UD:s ingripande mot ambassadörens kritik mot Aftonbladet tillhör inte vardagen och artikeln i Aftonbladet var verkligen inte heller ett vardagligt övertramp mot all pressetik. En tidning kan inte utan vidare återge vilket skräp som helst, inte ens skräp som riktar sig mot Israel.

UD-ingripandet mot den svenska ambassadören i Israel förvärrade läget. I varje fall började nu myndigheterna i Sverige att trassla till det för sig.

Dagens Nyheter menade omgående att Israels reaktioner mot Aftonbladet var ett påhopp mot demokratin i Sverige och mot den svenska yttrandefriheten. Enligt DN skulle alltså kritik i ett främmande land redan utgöra ett hot mot yttrandefriheten, och alldeles speciellt om den svenska regeringen lät sig påverkas av kritiken.

Men hur var det nu när affären om Muhammedteckningarna var aktuell för nästan exakt fyra år sedan?

Lät sig Sverige påverkas av den arabiska kritikstormen som i första hand var vänd mot Danmark? Ingrep inte den svenska regeringen, i varje fall UD och Säpo, mot en part i Sverige, som utlyste en teckningstävling om den bästa satiriska teckningen på profeten Muhammed? Var det inte så att Säpo och UD såg till att Sverigedemokraternas webbplats stängdes ner inför hotet om en teckningstävling, som ännu inte ägt rum, och som man fruktade kunde skada de goda relationerna med arabvärlden? Fick Säpo ingripa därför att svenska ambassaden i Damaskus i Syrien delvis bränts ner av en pöbel?

Och hur kan Bildt, UD, DN och Aftonbladet göra en så stor affär av skyddet för yttrandefriheten i Sverige, när skyddet kan åsidosättas vad gäller Sverigedemokraternas tidning SD-kuriren, medan Aftonbladet bör lämnas ifred och inte ens får kritiseras på något officiellt plan? Kan en politiserad yttrandefrihet, som gäller för somliga, men inte för andra, verkligen vara en helig princip? Vad är principer och praktik i den här frågan?

På torsdagen skrev Carl Bildt kring Aftonbladsskandalen i sin blogg under rubriken ”Principer och Praktik”:

”Plötsligt drabbades vi av en dubbel mediastorm i kölvattnet av en intill dess inte alls uppmärksammad artikel på Aftonbladets kultursida för några dagar sedan.

”Att artikelförfattarens anklagelser väckte starka känslor i Israel är inte svårt att förstå. Bittra historiska erfarenheter har lett till en naturlig och stark känslighet för antydningar eller anklagelser som skulle kunna ge den öppna antisemitismen luft under vingarna”, skriver Bildt.

”Och det är förvisso sant att vi alla måste ha en stark vaksamhet mot allt som kan uppfattas som antisemtisim. Jag tycker också att det är någonting som vi faktiskt har på bredden av det svenska samhället.

”Inte i någon fråga som jag har diskuterat i riksdagen har enigheten varit så total som i fördömandet av varje form av antisemitism.

”På sina håll i Israel har man begärt att vi på ett eller annat sätt skulle ta offentligt avstånd från denna artikel eller t o m ingripa för att förhindra att en sådan artikel skulle kunna publiceras.

”Men så fungerar inte vårt land – och skall inte heller göra det.

”Skulle jag ägna mig åt att korrigera alla konstiga debattinlägg i olika media skulle jag nog inte ha tid att ägna mig åt så mycket annat. Och kritik mot en av dem skulle kunna uppfattas som att jag tycker att alla andra är bra.

”I vår grundlag står av hävd yttrande- och pressfriheten mycket stark. Och det starka skyddet har tjänat vår demokrati och vårt land väl.

”I andra skeden har olika regimer försökt att få olika svenska regeringar att begränsa pressens kritik och frihet. Och de slutsatser vi alla har dragit av dessa händelser är att det är viktigt att vi har det starka grundlagsskydd som vi faktiskt har.

”Värnet mot omdömeslöshet, smaklöshet eller övertramp mot grundläggande värderingar i vårt samhälle ligger ytterst och bäst i den fria och kritiska diskussionen självt.

”När vi för en tid sedan hade en upprörd diskussion om sådant som av många uppfattades som offentlig smädelse av islam och profeten Mohammed tror jag att vi vann förståelse för att det är genom öppenhet som vi bäst bygger den tolerans och den förståelse som är så viktig i vårt samhälle.

Var svenska UD:s och Säpos ingripande mot Sverigedemokraternas tidning inte ett ingripande mot yttrandefriheten i Sverige? Har Carl Bildt glömt det ingripandet?

Ingripandet bidrog för övrigt till att den dåvarande svenska utrikesministern Laila Freivalds tvingades avgå. Hon påstod att hon aldrig underrättades om ingripandet innan det skedde. Men det visade sig senare inte stämma alls. Hon fick ta tillbaka påståendet och avgick några veckor senare. I mars 2006.”

De enda som säger emot denna slutsats är våra islamist kramande vänster anhängar och 7 Klövern. Nu undrar jag när Bildt kommer att kräva att vi visar upp Vilks Muhammed bilder.


Religionskritik är ett brott

7 april, 2009

”Den 26 mars antog FN:s människorättsråd en resolution om att religionskritik ska betraktas som ett brott. Detta har väckt starka rektioner bland människorättsaktivister och publicister. I Sverige är det tyst.”

Detta skriver Arne Ruth och Dilsa Demirbag Sten på SvD Opinion den 6 april.

Det är klart att det är tyst i Sverige. De enda som skriver om detta förödande beslut är så kallade rasistiska och islamofobiska bloggar, det borde dessa publicister vara fullkomligt på det klara med. Om man inte tillåter muslimer och islam styra med sina oändliga krav då är man per automatik islamofob och rasist, det torde heller inte vara okänt.

Dessutom är det aldrig en svensk som kan avgöra om det är religionen, det politiska- eller lagsystemet islam det handlar om. Det vet bara grupper av muslimer, ibland bara den enskilda muslimen själv och vi ser tydligt vad konsekvensen blir i Sverige. Sekulära muslimer lämnar inte islam heller som bekant och det är bara att beklaga att islam med sin totalitära konstruktion får breda ut sig i Sverige.

Intressant att läsa:

Opartisk FN pamp? Leffes blogg

Omänskliga rättigheter, Every Kinda People

Släng ut sharialagen, Kulturvänster blir pophöger

Barnkonventionen och förtryck i hederns namn, Kulturvänster blir pophöger

Sverige säger nej till förbud mot religionskritik, Systemfel


Stor i orden

18 oktober, 2008

Partiet Sd håller på med en statskupp eftersom många antidemokratiska (läs islamkritiska) bloggar och bloggar som speglar kriminaliteten i Sverige ligger högt på bloggtoppar, skriver en muslim med paranoja.

SSU:s Reza Javid:

”Jag är helt förundrad, sedan jag senast besökte bloggtoppen och blogtoplist har platsförändringarna i den politiska listan varit förbluffande, mitt besök var väl för bara ett par dagar sedan. Det verkar som att det har inträffat en kupp på nätet och jag har varit helt ovetande om den. De antidemokratiska informationsportalerna Fria Nyheter, åter Fria Nyheter, Kriminellt och Mitt Sverige har som raketer skjutit i höjden och befinner sig alla bland topp 6 på bloggtoppen.se.”

”Sverigedemokraternas statskupp som just nu pågår för fullt genomförs dock av de som inte vågar stå för sina åsikter och som driver dessa bloggar helt anonymt. Det vore bra om vi någon gång kunde se vilka som står bakom dessa så att vi vet vad deras motiv är.”

Läs blogginlägget om denna muslim med förföljelsemani:
Rezas konspirationsteorier, I Mitt Sverige

Han trampar i samma spår som Halaltv:s Cherin Awad som anser att de bloggar som kritiserar hennes uttalande om dödsstraff i form av stening vid otrohet är rasistiska och nazistiska. Det börjar bli löjligt att höra dessa upphaussade tongångar från muslimer, de måste sakna någon form av verklighetskontakt och folk tröttnar bara mer och mer på att lyssna på deras förakt för Sverige och svenska folket!

Denna blogg är rasistisk, säger Halaltv:s Cherin Awad

Religionskritik ska jämställas med rasism om FN får bestämma


Religionskritik ska jämställas med rasism om FN får bestämma

17 oktober, 2008


Läs de mycket obehagliga nyheterna på bloggen MXp, en del av texten har jag lagt in här nedan:

”- ARABSTATERNA STYR FN & DURBAN II ATT NEDMONTERA YTTRANDEFRIHETEN –

EN CHOCKERANDE TEXT ”Förslag till slutdokument” som skall antas vid FN:s Anti-rasismkonferens, Durban II, har just släppts (v.42). Konferensen kommer att hållas i Geneve, Schweiz, den 20-24 april 2009.

Den Islamiska konferensen, OIC, har sedan 2000 verkat för att kriminalisera ”defamation of religion” (kränkning av religion) i olika FN-resolutioner. OIC strävar efter att man under Durban II ska jämställa religionskritik med rasism.

Ett flertal nationer överväger att bojkotta Durban II. Ytterst anmärkningsvärt är att konferensen arrangeras av Libyen som inbjuder Iran att vara medarrangör. Dessa två arrangörsländer av Durban II bryter mot de mänskliga rättigheterna men ges uppdraget att arrangera en konferens som bl.a. kommer att svartmåla Israel som en apartheidstat och leda ländernas beslut om att religionskritik är rasism”

Läs hela inlägget: Israel Apartheidstat Islamkritik Rasism, MXp

Glöm inte att skriva under Uppropet mot sharia i Sverige!
Det ska snart lämnas till våra riksdagsledamöter. Var med och påverka Sveriges framtid Du också!

Läs och skriv under här.
Stopp för sharia Petition


Skriv under uppropet mot sharia!

15 oktober, 2008

”Frihet, jämlikhet och yttrandefrihet. Det skall vara ok att kritisera religioner. Eftersom Islam är en politisk religion innebär det att det inte är ok att diskutera och kritisera politiska förslag. Det innebär i sin tur politisk diktatur vilket är helt oacceptabelt i en modern demokratisk stat.”
Tankar från en person som skrivit under Petitionen mot sharialagar i Sverige.

Glöm inte uppropet mot Sharia!
Nu mer än någonsin då bankerna inför sharia i vårt svenska bankväsende och regeringen anser att vi alla tjänar på invandringen och statsminister Reinfeldt säger till medierna med anledning av Ramadan att halalslakt är acceptabelt och att vi ska börja tala om tolerans för muslimer istället för att tala om det hedersrelaterade våldet, får uppropet mot sharia en ännu större betydelse.
Sharialagen ska inte få undergräva vår svenska rättssäkerhet, även om muslimer och svenska konvertiter, politiker och andra gör allt för att införa islam i alla delar av vårt svenska sam- hälle. Svt ska sända Halaltv med muslimer som stöder sig på sharia framför svenska lagar!

Skriv under! Petition mot sharia.

Läs senaste blogginlägget från en av männen bakom uppropet mot sharia: Cherin, Skriv på brevet mot sharia med oss andra svenskar, bloggen MXp

Läs mer; Skriv under uppropet mot Stopp för sharia
Stopp för sharia i Sverige