Religionsfrihet är en privatsak, inte en myndighetsroll

17 juni, 2016

Dags att polisen och andra myndighetsutövare lär sig grundlagen!, skriver Staffan I. Lindberg (professor i statsvetenskap och föreståndare för Varieties of Democracy institutet vid Göteborgs universitet) i GP.

Det har varit mycket diskussion senaste tiden om hur vi ska förhålla oss till religiösa och andra sedvänjor och beteenden som bryter mot etablerade normer i Sverige.

Skilda badtider i Botkyrka kommun för män och kvinnor, politiker som inte tar kvinnor i hand, samt fråga om slöjor och turbaner i olika sammanhang.

Debatten är oftast hopplöst förvirrad.

En av grundorsakerna är att det sällan görs skillnad på medborgarens rättigheter som individ, och myndigheter och offentlig verksamhets skyldigheter.

Detta gäller nu senast polisens HR-chef i Region Syd, Ann Silbersky-Isaksson, som uttalade sig i måndags kväll på SVT Nyheter Skåne och sade:
”Självklart är jämställdheten väldigt viktig för oss, men religionsfriheten är enormt stark. Den blir tyngre i detta fallet.”

Shariapolis ?

Fallet gällde en passkontrollant som vägrar att skaka hand med kvinnor.

Det vore på tiden om polisen lär sig grundlagen.

Det samma gäller också alla anställda vid svenska myndigheter och offentliga verksamheter. Silbersky-Isaksson har fel och passkontrollanten borde anmälas för tjänstefel.

Sveriges grundlag är solklar på den punkten, skriver Staffan I. Lindberg (Läs mer).

Relaterat: Omhuldad beslöjad polisaspirant underkändes

Svensk polis ? Eller rättrogen IS-krigare  ?

/Elfyma+


Därför bör staten bli helt sekulär

12 februari, 2015

Den mest hållbara lösningen på de problem som lagstridiga religiösa krav utgör för staten, är att staten underkastar sig en långtgående sekularisering och gör religionen en gång för alla till en privat angelägenhet, skriver Devin Rexvid i Svd-Brännpunkt.

Devin RexvidDevin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet.

Senaste tidens diskussioner om statens satsningar mot den så kallade islamofobin och kurativa insatser till jihadister i stället för att gripa och åtala dem har väckt frågor om den svenska staten är sekulär eller inte.

Även allianspartiernas förslag om att skolavslutningar ska ske i kyrkans regi med inslag av gudstjänst, aktualiserar frågor om relationen mellan stat och religion.

Regeringens positiva diskriminering av islamister, som är ett uttryck för en opportunistisk politik, kan ses som en följd av islamisters krav på anpassning av samhällsinstitutioner till islamiska normer.

Statens positiva särbehandling av islam och muslimer gör att även andra religiösa aktörer tar tillfället i akt och reser krav på att samhällsinstitutioner ska anpassa sig till deras religiösa övertygelse.

En del barnmorskors krav på samvetsfrihet och vissa judiska föräldrars krav på könssegregerad skolgång för sina barn är två exempel på detta, skriver Devin Rexvid. (Läs mer).

Kommentar:
Devin Rexvid har egen erfarenhet av förtryckande religion i ett muslimskt land, troligen Iran. Han är inte bara kritisk mot islam och dess yttringar. Han har följaktligen anklagats för såväl ”islamofobi” som ”antisemitism”.
Rexvid anser, i likhet med mig, att religion är en privat angelägenhet.
Själv lider jag av ”tomtefobi” eftersom jag inte längre tror på tomtar.
Läs även Karl-Olov Arnstbergs vassa inlägg i ämnet tro och vetande.

Relaterat: (av David Rexvid)
Förövaren ska inte behandlas som offer
Uppropet med slöja stöttar kvinnoförtryck

/Elfyma+


Bör islam förbjudas i Sverige ?

26 augusti, 2012

”I Sverige passar den inte in” Islam bör förbjudas och det är invandringens fel att det finns nazister i Sverige. Det säger gruppledaren för Sverigedemokraterna i Bollnäs till SVT nyheter.

Sverigedemokraterna avstod från att delta i dagens stora antirasistiska manifestation i Bollnäs där 400 personer samlats.

– Det hade varit bra om det varit mot nazister, men nu visar det sig att de är för mångkultur och det är vi emot, säger partiets gruppledare Pär Norling till SVT Nyheter när vi når honom på telefon senare under kvällen.

Pär Norling anser att religionen islam bör förbjudas i Sverige.

– Egentligen är det ju religionsfrihet, men den där religionen är så avvikande att den inte behöver finnas i Sverige. De far illa med folk, barn, omskär…

Vad bör man göra då med islam?
– Jag tycker man bör förbjuda islam.

Förbjuda religionen islam?
– Ja, den finge man ha någon annanstans men i Sverige passar den inte in.

Och den som säger att jag vill fortsätta tillhöra den här religionen?
– Det är utvisning som gäller! (SVT).

Kommentar:
Vi har lagstadgad religionsfrihet i Sverige, men vi borde även införa lagstadgad frihet från religioner i det offentliga rummet.
Ingen ska inte kunna åberopa sina religiösa fantasier för att utverka privilegier och särbehandling.
De som inte kan acceptera att religion är en privatsak passar inte in i vårt sekulära samhälle.

//Elfyma+


Kopimismen -erkänd religion för nätpirater

6 januari, 2012

Sverige har fått en ny religion. Kammarkollegiet har beslutat att godkänna nätpiraternas egen religion kopimismen – vars viktigaste trossats är: ”Kopiera och sprid!”

Gustav Nibe är styrelseordförande för det missionerande kopimistsamfundet och berättar i P4 Extra.

– Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

För de som inte har hört talas om kopimismen är grundsynen enligt hemsidan:  ”från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut…”.

Religionen som fått namnet kopimism har i nuläget cirka 3 000 anhängare i ett tiotal länder, en tredubbling sedan mitten av förra året.

Namnet Kopimi kommer från det engelska ordet ”copy me”, och Isak Gerson hoppas att flera kommer att ansluta sig till hans religion, antingen officiellt eller privat

Isak Gerson Kopimistsamfundet Det Missionerande Kopimistsamfundet grundades i 2010 av Isak Gerson, filosofistudent och numera även överstepräst över kopimism.(IDG).

Enligt kammarkollegiets chefsjurist Bertil Kallner kan ett trossamfund se ut nästan hur som helst bara det finns en ”religiös gemenskap”.

– Det är utmärkt att nätpiraterna har ansökt om att bli ett registerat trossamfund, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Det är ett bra sätt att visa det absurda med att staten ska ”erkänna” vissa typer av övertygelser och upphöja dem till ”religion”, men inte andra.

Vad är en ”religiös gemenskap”? Trots mina många samtal med sakkunniga på regeringskansliet har ingen kunnat definiera detta.

Det är givetvis bara en tidsfråga innan detta system avskaffas. En stat ska vara övertygelseneutral och livsåskådningsneutral, säger Sturmark.

//Elfyma+

Relaterat:


Barnläkare: Även manlig könsstympning borde förbjudas !

3 november, 2011

Det finns inga medicinska skäl för omskärelse, därför är det ett övergrepp. 
Det finns ingen principiell skillnad på kvinnlig och manlig omskärelse, anser docent Gunnar Göthberg.

Gunnar Göthberg
Docent Gunnar Göthberg är barnkirurg och överläkare
vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg

– Jag vill att omskärelse av pojkar skall jämställas med kvinnlig omskärelse, det vill säga att den skall förbjudas.
Individen själv (barnet) skall få bestämma.

Det är vuxnas ansvar att skydda barns kroppar mot oåterkalleliga, icke-medicinskt motiverade ingrepp.

När föräldrar sviker i sin roll som beskyddare då måste andra vuxna våga axla den rollen.

Omskärelsedebatten förknippas inte sällan med frågan om religionsfrihet.

Gunnar Göthberg har en kristen tro och livssyn men anser att detta inte handlar om religionsfrihet.
Föräldrar som låter omskära sin pojke och på det sättet märker honom in i en religion gör fel.

Det är alltså inte religionsfrihet utan religionstvång, menar Göthberg, som tilldelas årets Hedeniuspris av förbundet Humanisterna.

För sitt ställningstagande och aktiva engagemang tilldelas han 2011 års Hedeniuspris.” av föreningen Humanisterna.

Göthbergs insatser har främjat en kritisk granskning av religion och irrationella och inhumana föreställningar och traditioner, vilket är syftet med Hedeniuspriset.

Vem var Ingemar Hedenius ?
Humanisterna, jämfört med Sverigedemokraterna

Kommentar:
Det är, såvitt jag vet, bara judar och muslimer som kräver könsstympning av sina (och helst även andras) barn.

Barnläkaren kommer att hudflängas som ”antisemit” och ”islamofob” av de utvalda folken från mellanöstern.

Själv har jag fått behålla min finska ”pinne” i ograverat skick som ”gud skapade den”.
Slipper därmed (tack och lov) att förpassas till de semitiska folkens himmel efter min hädanfärd.

Bättre i så fall att återfödas som hund i Sverige, åtminstone så länge den grymma svansstympningen förbjuds.
-Slippa arbeta och bekymra sig om framtiden.
-Få gratis mat och logi varje dag
-Få personlig assistans med promenader flera gånger om dagen
-Få skita och pissa var som helst utan hänsyn till andra
-Få skälla på folk utan risk för DO-anmälningar
-Få skrämma och hoppa på folk utan att hamna i fängelse

//Elfyma+


Religionerna- Förbannelse eller frälsning ?

10 oktober, 2010

Tacksägelsedagens predikan handlar om den eviga lögnen.
– Vad är det vi ska tacka för ? ..
– Vem ska vi tacka ? och varför ? .....

Vilka lögner behöver en människa för att klara av livet ?
Vilka lögner behöver staten och samhället ? skriver Lena Anderson på ledarplats i DN.

Vi ljuger av många skäl. Lögnen är i tjänst hos både friheten och förtrycket. På samhällsnivå måste vi upprätthålla hyckleriet om allas lika värde, eftersom vi inser att allas olika värde som vi dagligen utövar och främjar ej är vackert och inget att bygga lagar och moral på.

Lögner av mer komplex karaktär, utsträckta i tid och rum, är släkt med hoppet och kallas livslögn. Dem har vi för att göra jordevandringen uthärdlig. Kristendomens låtsasvärld med färgstarka figurer som både ger och lindrar rädsla och ångest är ett storartat påhitt och en väldigt omsorgsfull livslögn. Den har gett många mening och glädje och åstadkommit mycket elände, ungefär som livet självt.

Den på dvd nyutkomna filmen ”The invention of lying” utforskar liknande idéer. Den utspelas på en plats där lögn inte finns; att ljuga är en kognitiv omöjlighet. Människorna vet inte hur man tänker utanför det som är och syns. Där finns ingen underhållning och ingen konst, inga berättelser annat än slaviska avbildningar.

När huvudpersonen inte härdar ut med att se sin skröpliga mor i dödsångest får han en ingivelse och berättar om en gubbe i himlen som styr över människan, och om ett evigt paradis efter döden. Modern vågar släppa taget, och folket samlas för att ställa frågor om det okända som uppdagats. Snart bygger man kyrkor till sagoberättarens ära där man genom tillbedjan till honom tror sig nå gubben i himlen .

Den mångbottnade filmen blir på en gång en kritik av en urspårad saklighet, en naturvetenskaplig hållning dragen till sin blinda slutpunkt om man så vill, och en kommentar om Gud skapad till människans avbild.

”The invention of lying” påstår att lögn och fantasi är detsamma, och att empati bara är möjlig om vi förmår ljuga. (Läs mer).

Anm. ”Empati” kallades förr rätt och slätt dåligt samvete. Den som hade dåligt samvete fick syndernas förlåtelse om han/hon för dyra pengar (egna pengar) köpte kyrkans avlatsbrev. ”God loves you- for money”.
Empati (eller ”alla människors lika värde”) betyder numera att notan för det dåliga samvetet betalas av någon annan än ”syndaren” själv. Helst någon utanför den egna samhällsklassen.
Det var visst Bengt Westerberg som införde den politiskt korrekta nyordningen- med guds välsignelse om man får tro biskoparna, guds sändebud på jorden.

Jesus: Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Vi går inte på den här livslögnen längre.
Bättre rik och frisk redan i detta jordeliv, än fattig och sjuk.

Inom de andra ökenreligionerna, Islam och Judendom, är förljugenheten och livslögnerna om möjligt ännu värre.
De som inte tror på Islam som ”fredens religion” kan t o m bli dödade.
Människan kanske inte kan överleva utan sina livslögner ?
– till skillnad mot djuren som inte fått förmågan att ljuga och beljuga varandra.

//Elfyma+


”Religiösa krav ska hållas borta från politik och lag”

3 augusti, 2010

”Religionsfriheten är också en rätt att slippa rätta sig efter religiösa påbud”, skriver Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn på DN-Debatt.

De reagerar mot  att Caroline Krook, Peter Weiderud och Karin Wiborn (DN Debatt 23/7) uppenbarligen vill att samhället ska tvingas anpassa sig till religiösa normer och krav. Den troende ska inte behöva kompromissa om klädval och hälsningsformer, i stället ska arbetsgivaren tvingas böja sig.
Trots försöken att framställa religionen som undanträngd, vittnar artikelförfattarnas inlägg snarast om en offensiv ambition att låta religiös tro diktera rättigheter och skyldigheter. Detta bör alla frihetligt sinnade medborgare ta på största allvar, skriver Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten.Läs_mer.

Kommentar:
Ett ovanligt klarsynt inlägg i ett högaktuellt ämne som berör oss alla, vare sig vi är troende eller inte.
Perspektiven är skrämmande om vi inte gör något -innan det är för sent..

Relaterat:

//Elfyma+


”Svenska” universitet 2010 ?

13 maj, 2010

Uppdaterad 14/5-10, med länkar till fler filmer.

Man kan tro att detta är en föreläsning på något ”jihad-universitet” i något arabland.
Men så är inte fallet. Det är faktiskt ett svenskt universitet (Uppsala) och poliserna bär svenska  polisuniformer.
Fler filmer från ”föreläsningen”:  (1) och (2). Plocka fram spypåsar innan ni tittar.

”Lektionen” fortsätter utanför universitet där den muslimska ledighetskommittén lever rövare.

Man blir bedrövad när man ser detta förfall. Vi är snart tillbaka i medeltiden- om islamisterna/muslimerna får som dom vill.
Vi som inte tror på någon av ökenreligionerna lever farligt om detta får fortsätta- vi kommer att få ett helvete redan i detta jordeliv.
Tänk på det när Ni röstar !

Lyckligtvis lever inte alla studenter i medeltiden. Lyssna på denna civiliserade kulturella yttring från våra tyska* studenter  och jämför.

(*Sverige  deltar i ett europeiskt utbytesprogram (Erasmus) för studenter som även gynnar Sverige – ej att förväxla med MENA-ländernas ”studenter” som bara är tärande).

//Elfyma+


Var inte så naiva om islam. En präst som tar bladet från munnen.

5 november, 2009

Nu tror jag att denna kvinna kommer att få sparken eller beläggas med tystnad av Svenska (sosse) Kyrkan. För hennes uttalande är väl påläst och fakta baserat. Detta kommer inte att tillåtas av PK eliten.Läs nu igenom vad hon säger och fundera själva på hur länge hon kommer att få behålla sin tjänst?

”Det talas bara om att alla religioner är välkomna för vi har religionsfrihet i vårt land, men inget om dess innehåll.
Vi säger ju inte att alla politiska partier är välkomna.
Vi är noga att, i demokratins namn, skärskåda innehållet så att partierna följer svensk lagstiftning. Gäller inte detta islam också?
Vi har blivit religiösa analfabeter så vi kan inte längre samtala i sakfrågan.
Alla religioner är inte lika. Islam har ett helt annat mål än kristendomen.
Läs Åke Ohlmarks översättning av Koranen till svenska och bilda er en egen uppfattning. Det är en samling regler om hur man ska leva.
Guds straff är överhängande om man gör fel. Den som är otrogen utesluts ur gemen skapen. Alla andra kallas otrogna och får dödas, SURA 2:
Döda och strid för Allah och er tro. Allah älskar inte dem som överskrider de gränser han har satt. Döda dem var helst ni påträffar dem, förjaga dem

Detta händer med de muslimer som konverterar till kristendomen. Låt mig ta ett exempel:
Afet Queribova från Baku, Azerbadjan, ville inte längre tillhöra islam på grund av terrorismen och att de dödade i Guds namn (Allah på arabiska).
Hon lärde känna en kristen kvinna som berättade om Guds kärlek genom Jesus Kristus för henne.  Hon började själv läsa Bibeln och döptes efter en tid.
Detta var i juli 2007. Då började förföljelserna. En kort tid senare dödades hennes man, halsen avskuren och lemlästad, av poliserna, som är muslimer och lever rättroget efter Koranen.
Hon lyckades fly med sina barn till Sverige och hotas nu med utvisning.
Migrationsverket tror inte att hotbilden är så farlig…

Vi lever också i tron att religionsfrihet är det samma som att man får tycka vad man vill. Men så är det inte.

Vi har svårt att skilja mellan ortodoxi och ortopraxi, alltså tro den rätta läran och rätt tillämpning.
Där islam styrs efter sharia-lagstiftningen ska de otrogna dödas. Läs SURA 5:

Otrogna är de människor som säger Allah är en av tre, det finns ju bara en Gud. Slutar de inte upp att tala på detta vis, skall ett förfärligt straff drabba dem.
Jag frågade några muslimska killar som bor i Kungsmarken hur läget egentligen är här.
De svarade:
”Vi lever efter våra regler, annars kan man bli utesluten ur familjen. Men vi är kompisar med alla, jag har vänner bland både kristna och muslimer. De är välkomna hit. Vi har flytt och vill leva här ifred, det är viktigt för oss”.

Det var ett positivt möte. Vi ska samexistera och lära oss om varandra.
Jag frågade vidare:
Om man byter religion, vad händer då?”
Det är inte bra, då tar de mannen först. De låter bli kvinnan och barnen, men om de inte ändrar sig, då tar de dem också”.
Det är en helt annan verklighet än vår.
Så för min del handlar debatten om muslimer och moské inte alls om främlingsfrihet eller rädsla för det annorlunda.
Nej, det handlar om själva innehållet i islam
.”

Som sagt hon kommer aldrig att få tala så här öppet igen.

Mvh Varjager


KD lallar med och kallar det religionsfrihet

14 augusti, 2009

Den patriarkale guden kräver sitt skålpund kött, eller nåja, en skinnflik som han måste veta är bortskuren för att barnet ska vara rent och ‘religiöst anpassat.’

”Istället för att tillsätta en ny utredning lutade sig Göran Hägglund mot en rapport från 2006 då den dåvarande regeringen gett Socialstyrelsen i uppgift att ta reda på varför ingreppen ändå fortsatte utanför sjukvårdens regi. Den visade bland annat att många föräldrar som ville låta omskära sina pojkar fick ett dåligt bemötande eller inte ens kände till den svenska lagstiftningen.

Ingen pojke ska fara illa i samband med omskärelse. Med hänvisning till religionsfriheten och att alternativet är att det kan ske värre saker, är ordningen vi valt den bästa, sa Hägglund och lovade att regeringen löpande kommer att följa frågan.”

Hägglund försvarar omskärelse, Sydsvenskan

.

De orena barnen ska renas med svenska skattepengar, Kulturvänster blir pophöger


Kriminalisera könsstympning av pojkar

29 april, 2009

I det sekulära Sverige går religionen före barns rätt till sina egna kroppar. Vuxnas förbund med en gud har större prioritet än en oskadad kropp, ett icke medicinskt motiverat ingrepp och övergrepp på barnet är ett måste enligt gudens påbud.

Socialdemokrater, kristdemokrater och andra partier som säger sig stå på barns sida anser att könsstympning på pojkar ska ske under landstinget och för skattepengar. Det sätter sig Sd emot och jag håller fullständigt med Sd:s partisekreterare Björn Söder i följande resonemang:

”Att skära bort en bit av ett barns kön är ett mycket långtgående och oåterkalleligt ingrepp. Oavsett om stympningen utförs av ett Landsting eller inte, så medför det, i likhet med alla operationer, en risk och det får stora konsekvenser bland annat för individens framtida sexualliv. Barnets rätt att bestämma över sin egen kropp, att inte utsättas för onödiga risker och att själv få bestämma sin religionstillhörighet, måste här gå före föräldrarnas religiöst motiverade önskemål.”

Inga skattepengar till könsstympning av barn!, Sverigedemokraterna, Newsdesk.se

”Små pojkars mänskliga rättigheter kränks i Sverige. Det är en mänsklig rättighet att få växa upp med hela sin kropp i behåll, (även för pojkar). Könsstympning är en grym tradition. Det är enligt lag tillåtet att stympa pojkar i Sverige år 2008. Det blev förbjudet att stympa flickor redan 1982. Det är den känsligaste delen av penis som skärs bort.”
Könsstympning av pojkar i Sverige / Male Genital Mutilation of young boys in Sweden.
Omskärelse av pojkar / Circumcision of boys.

”Rituell omskärelse av pojkar kan bli en del av vardagen på svenska sjukhus. Socialdepartementet har nu inlett diskussioner med Sveriges kommuner och landsting om hur man ska få de omskärelser som sker i det fördolda, att i stället utföras på sjukhus. Uppskattningsvis 3 000 pojkar omskärs varje år, majoriteten är barn till muslimska föräldrar. Eftersom det inte finns medicinska skäl för ingreppen, så prioriteras de mycket lågt av sjukvården. Därför får föräldrar hitta andra lösningar. En del omskärs på köksbordet en del omskärs utomlands, säger Bejzat Becirov.”
Omskärelse av pojkar på fler sjukhus, Ekot, SR.

Kriminalisera könsstympning på pojkar, Hedersrelaterat våld

Organisationen Sveriges kommuner och landsting stöder också vanvettet med följande motiveringar:

Rekommendation om omskärelse av pojkar

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. Idag erbjuds sådan omskärelse i 10 landsting.

Omkring 3 000 pojkar i Sverige omskärs årligen av religiösa eller kulturella skäl. Cirka 1000 av dessa utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården. Några få utförs av personer som har särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. Övriga omskärs utomlands eller av privatpersoner utan att något landsting är inblandat.

– Vi ska se till barnets bästa, och det är att omskärelse av pojkar sker med god hygien och med smärtlindring. Det bör utföras inom alla landsting. Annars kan det öppna för obehöriga att utföra ingreppet utan vare sig smärtlindring eller tillräckliga kunskaper, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En osäker skattning anger att upp till 2 000 pojkar blir omskurna av personer som varken är läkare eller har tillstånd.

I en utredning från Socialstyrelsen redovisas skälen till att föräldrar omskär sina söner utanför landstingens hälso- och sjukvård. För många är det inte möjligt att vända sig till hälso- och sjukvården eftersom 11 av de 21 landstingen inte utför sådan omskärelse. Andra orsaker är höga kostnader och dåligt bemötande.(sic !)

Socialstyrelsen har utrett flera fall där pojkar som omskurits av icke behöriga drabbats av komplikationer som blödningar, infektioner och svårigheter att kissa. Därför föreslår Socialstyrelsen, utifrån barnets bästa, att landstingen enligt lag ska erbjuda omskärelse av pojkar på ickemedicinska grunder.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det inte behövs någon lag, utan rekommenderar istället alla landsting att låta pojkar få rätt till omskärelse inom hälso- och sjukvården.

Läs styrelsens beslut ”Rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder” här

Läs mer om SKL:s arbete med hälso- och vårdfrågor

För mer information:Hasse Knutsson, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 62, e-post: hasse.knutsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01″

.

Debatt utan skygglappar, Kulturvänster blir pophöger


Nudister får bada nakna i Turkiet, då får muslimska kvinnor bada utan män i simhallen

20 mars, 2009

Får en svensk bada nudistbad måste muslimska kvinnor få bada muslimskt med egna badtider där män inte kan se dem!

”Jag är en muslimsk man. Jag läste i tidningen idag och blev glad eftersom muslimska kvinnor kanske ska få ”låna simhallen” en dag i veckan. Men när jag läser era kommentarer på nätet blir jag så jäkla besviken! Eftersom de flesta av er inte törs stå upp med ert namn utan är anonyma. Bara då törs ni kasta skit. Till mitt land kommer turister, däribland massor av svenskar. Observera att jag kommer från ett muslimskt land. Turisterna har en nudist strand till sitt förfogande. De kan om de vill bada naken utan att någon stör. Självklart finns det folk som är emot detta, men samhället har bestämt att turisterna är fria att göra som de vill.

Om ni får bada naken i mitt land så har min fru och hennes vänner rätt att bada på badhuset en kväll i veckan.
Punkt slut.”

Hans hustru har också lämnat en kommentar:

”Jag har en fråga till alla er som tycker att man ska ta seden dit man kommer. Jag är född i Sundsvall, av föräldrar från Sundsvall. Jag är muslim, och jag råkar hålla med Maha. Var ska jag ta seden? Jag tycker att en simkväll för kvinnor som VÄLJER att inte simma tillsammans med män är en ypperlig idé! Hur ska man, som någon som inte verkar tänka längre än näsan räcker, kunna lära sig simma i badkaret?
Som så många andra säger; VAKNA! Detta är 2009 i SVERIGE! Är inte detta ett land som har religionsfrihet? Är inte detta ett land som låter kvinnor välja själv? Är inte detta ett land där ALLA har rätt att lära sig simma? Där ALLA har rätt till sin plats i samhället? Som alla ”kristna” i Sverige har rätt till sin tro och sin övertygelse, så har också jag och alla andra muslimska kvinnor rätt till vår tro och vår övertygelse i vårt land; Sverige. Jag vill, som alla andra, också lära mig att simma. Det är min rätt att få välja om jag vill göra det tillsammans med män eller ej! GO MAHA!”

En annan kommentatör:

”I din make Tareks hemland betalar man skatt för att turister skall kunna nakenbada, har väl knappast något med integration att göra. Utan det är så klart en del i att locka turister för att få inkomster till landet.”

Från kommentarerna Sundsvalls Tidning om särskilda badtider för muslimska kvinnor

Sosseislamismen styr kommuner, Varjager