Vilsna professorer & naiva flickebarn

1 februari, 2013
Att en grön ungdom som Magda Rasmusson brister i verklighetsförankring är vare sig ovanligt eller helt onormalt.
Att däremot en professor i statsvetenskap på god väg ur medelåldern är i så total avsaknad av förmåga att analysera och definiera politiska fenomen i samhället är desto mer anmärkningsvärt. Marie Demker befäster sitt tillkortakommande och sin Politiskt Korrekta vänsterståndpunkt i den intervju som Dagens Samhälle publicerar i nr 4 den 31 januari. Med minsta gnutta seriositet och elementär kunskap i politisk sociologi skulle annars de sedvanligt floskelartade intervjufrågorna kunnat besvaras med fakta som gav artikeln ett meningsfullt innehåll.
Här finns emellertid inte ett spår av ambition från professor Demkers sida att reda ut och sära på begrepp som “flykting”(plus anhörig– och anknytning)-invandring och andra typer av invandring, t ex arbetskraftsinvandring av efterfrågad kompetens till Sverige.
Inte heller försöker professor Demker bringa klarhet i de sammanblandade företeelserna “flyktingmottagning” i mening invandrar– och integrationspolitik, respektive “flyktingmottagande” avseende invandringspolitik, d v s den omfattning – inkluderande utfärdandet av permanenta uppehållstillstånd – som inflödet till Sverige tagit.
Nu ska man förstås inte ha några illusioner om Dagens Samhälles intentioner. I samma nummer upplåtes ett dubbeluppslag åt det centerpartistiska kommunalrådet i Leksand, Ulrika Liljeberg, att utveckla sina motiv för framtagandet av partiets nya Idéprogramförslag. Eftersom här pläderas för både fri invandring och polygami så förefaller en “kortslutning” i det Politiskt Korrekta etablissemanget vara nära förestående. Detta med tanke på den indignation över invandrade muslimers uppfattning om månggifte som SVT´s Uppdrag granskning väckt…
//Kenneth Sandberg
……..
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/en-av-tre-lokala-m-toppar-brvill-ha-faerre-flyktingar-4508
Marie Demker:
Det finns ingen växande flykting- och främlingsfientlig opinion/…/Och tycker man att färre flyktingar är en så viktig fråga så att det påverkar partivalet så finns det ju ett sådant parti.
Intervjuaren:
Är det svårt att diskutera problem kring flyktingmottagandet, som flera politiker är inne på i DS´s enkät?
Marie Demker:
Nej. Vad är problemet? Det är en myt att medierna skulle förtiga bekymmer med integration. Man kan knappast höra på en nyhetssändning eller slå upp en tidning utan att ta del av integrationsproblem. Det viktiga är hur man diskuterar frågan. Tar man upp frågan från Sverigedemokraternas problembild och världsbild gynnas SD. Den fällan går många i…
……..
http://www.skanskan.se/article/20130129/OPINION/701299824/1061/-/vem-ar-svensk
Magda Rasmusson, språkrörskandidat för Grön Ungdom:
Vem är egentligen svensk? Frågan ställs på sin spets när polisen fått ökade resurser att aktivt söka upp papperslösa. Vad som framstår som en okontroversiell fråga om poliser som utför sina arbetsuppgifter, blir en fråga om vilka samhället ser som självklara medborgare – och inte.
När Sverigedemokraternas Erik Almqvist ifrågasatte Soran Ismails svenskhet blev många upprörda. Nu är det dags att erkänna att samma sak händer runtomkring oss mer subtilt, men med samma ödesdigra konsekvenser – med alliansregeringens, och inte ett avskytt oppositionspartis, goda minne.