Ju färre läsare -desto mer presstöd

15 februari, 2018

Presstödet höjs med fokus på lokala medier och innovation”, skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke och företrädare för sju sammansvurna partier på regeringens hemsida och i DN.

Vi inför ett nytt stöd för journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Dagens utvecklingsstöd vidareutvecklas med fokus på samarbeten för att möta digitaliseringens utmaningar. Totalt höjs stödet med 20 procent jämfört med dagens presstöd. Det ska gälla från 1 januari 2019.

Granskande journalistik är ett demokratiskt allmänintresse. Journalistikens uppdrag är att granska makthavare, vidga perspektiv och fördjupa samhällsdebatten. Vi demokratiska partier behöver därför vara brett samlade för att värna och försvara journalistikens framtid.

Med mediemarknadens och demokratins bästa för ögonen har Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna från år 2013 enats brett över partigränserna om presstödet.

Vi bygger vidare på det goda samarbetsklimat som funnits i dessa frågor sedan den överenskommelse som då slöts mellan partierna.(Läs mer).

Ja,nu kan dessa partiers konkursmässiga tidningar glädjas åt att få kvittera ut ytterligare 100mkr/år utöver de ca 500mkr som delas ut varje år idag.

Dessa medier kan snart klara sig utan prenumeranter, som partier som lever på skattefinansierade partistöd istället för på medlemsavgifter.
Det kallas för att vara oberoende- oberoende av sina läsare.

Presstödet är ett kraftfullt medel att köpa sig medial lojalitet.
I andra länder kallas det korruption och maktmissbruk att gynna sig själva och sina kompisar.
Presstödet skapades för att rädda ortens andratidningar (vanligen sossetidningar).
Idag kan även dominerande tidningar få presstöd.
– om de har rätt ”värdegrund”. (Läs mer).

Lägg därtill det omfattande dolda presstödet i form av stödannonsering som staten, myndigheter, kommuner, landsting, regionförbund och länstyrelser ägnar sig åt.

SD, som inte har några egna intressen i dessa sk ”oberoende” tidningar, deltar inte i 7-klöverns mutaffärer och huggsexa om våra skattepengar.

Relaterat:
Bah Kuhnkes presstöd skadar journalistiken
Mutas med över 14 mkr/år
Utökat presstöd räddar rödgröna ETC-koncernen ?
Utökat presstöd räddar Eskilstunakuriren ?     Läs mer.

/Elfyma+


Vinster i välfärden värre än vinster i media ?

4 november, 2016

Vinster i välfärden anses av många vara förkastligt, eftersom vård, omsorg och skola bekostas med skattemedel.

Borde inte samma gälla också för invandringsindustrin och media som gör vinster på Presstöd. Eller finansieras invandringen och presstödet med något annat än skattepengar ?

Den enskilt största mottagaren av presstöd är Svenska Dagbladet, som ingår i den norska mediekoncernen Schibsted. Aftonbladet ingår i samma koncern. Våra skattepengar (54 mkr/år) hamnar direkt i de norska fickorna.

Den norska mediekoncernen Schibsted redovisar ett ebitda-resultat på 572 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2016. (Källa).

Varför ska våra skattepengar gå till en norsk koncern som har en vinst på ca 2 miljarder varje år. Är det för att köpa koncernens lojalitet mot våra makthavare ? Här ett aktuellt exempel på vad makthavarna får för våra skattepengar.

Pengarna skulle göra större nytta i våra egna fickor.

/Elfyma+


Varför ska privat konsumtion och dubiösa föreningar subventioneras med skattepengar ?

16 juni, 2016

Har i otaliga inlägg kritiserat politikernas omfattande röstköp, ovärdigt ett land som vill kalla sig demokrati.

Inte nog med att medias lojalitet köps med presstöd och privat lyxkomsumtion bekostas med skattemedel
– varför ska allsköns dubiösa föreningar och religiösa samfund bekostas med våra skattepengar ?

Apropå stöd till privata föreningar och klubbar

Den största likheten mellan Mehmet Kaplan och Yasri Khan är inte religiös tillhörighet – utan karriärerna inom skattefinansierade organisationer, skriver juristen Ilan Sadé (Borgerlig framtid).

Det räcker att gå in på MUCF:s hemsida för att se vilket miljonregn som har strilat över dessa klubbar genom åren. Och det räcker att ha följt med en liten smula i samhällsdebatten på sistone för att se att klubbarnas agendor är helt i linje med Kaplans och Khans handel och vandel.

Till detta kommer bidragstilldelningen från andra myndigheter, liksom de pengar som skickas till trossamfunden från den instans som enkom är inrättad för detta ändamål: Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Frågan om offentliga stöd till föreningar är principiell och gäller verkligen inte bara de bidrag som skickas till muslimska organisationer.

Bara MUCF omsatte över en halv miljard kronor år 2015.

I och med att staten har bestämt sig för att skicka skattemedel till privata sammanslutningar, kommer emellertid frågan om villkorande av medlen upp när det visar sig att mottagarna främjar sådant som strider mot grundläggande värden i det svenska, demokratiska samhället.

Hela detta konglomerat av skattefinansierat ”civilsamhälle” är ingenting annat än statliga utskott utan reellt behov av medlemmar, där ett nytt frälse finner sin försörjning och kan växla mellan poster i ”civilsamhället” och statliga befattningar.

Jag säger bara en sak: stäng kranen, skriver Ilan Sadé i Expressen.

(Borgerlig Framtid är ett nytt politiskt parti som framförallt riktar sig till borgerliga väljare som tröttnat på M, C, L och KD. Återstår att se hur de profilerar sig).

/Elfyma+


Statsfinansierade tidningen ETC saknar demokratisk trovärdighet

29 juli, 2015

Vänsterextrema tidningen ETC har lyckats tillskansa sig ett ansenligt presstöd genom att trixa med  ”olika” utgåvor av samma tidning men med nästan identiskt innehåll.

Det officiella syftet med presstödet är att främja mångfald och demokrati, men resultatet blir ofta det motsatta. ETC är ett exempel på hur presstödet missbrukas grovt.

Presstödet används i praktiken för att enkelrikta (vänsterinrikta) opinionsbildningen och för att undergräva demokratins grundvalar.

Mer än 500mkr pytsas årligen ut till tidningar som inte kan överleva på egna meriter. Det blir 5 miljarder på 10år.
Pengar som skulle göra större nytta inom vård, skola och omsorg.

Tidningen ETC är i praktiken statsfinansierad, ungefär som Pravda eller Izvestija i Sovjet – prenumerationerna är symboliska för att uppfylla presstödskraven.
Den politiska agendan och synen på demokrati har också drag av bolsjevism.

Tidningen hyllar på ledarplats hårdföra kommunistpartier.
Tidningen ställer sitt hopp till det oreformerade grekiska kommunistpartiet KKE, som i texten utnämns till socialisternas ”kort i bakfickan”. Partiet har fortfarande hammaren och skäran som sin symbol och förespråkar proletariatets diktatur och försvarar Sovjetunionens ockupation av Östeuropa. Partiet beskriver murens fall 1989 som ett bakslag.

Sveriges ledande vänsterradikala tidning har alltså en ledarsida som förespråkar diktatur och försvarar en totalitär mördarideologi med tiotals miljoner människoliv, massmord och fångläger på sitt samvete.
Om de istället hyllat något nynazistiskt parti hade presstödet rykt på fem röda sekunder -var så säker. (läs Ledare i GP).

/Elfyma+


Bakslag för presstödsmyglaren Ehrenberg

6 januari, 2011

Tidningen Dagens ETC och de lokala editionerna av ETC riskerar att bli av med stora delar av presstödet. Presstödsnämnden beslutade nyligen att göra en kontroll av om tidningarna uppfyller kraven för presstöd. Att facken tecknat kollektiva prenumerationer strider mot reglerna.

Presstödsnämnden konstaterade vid sitt möte i december att det finns oklarheter i hur stor tidningarnas betalda upplaga är:

”Nämnden har fått kännedom om att abonnemang kan ha tecknas på tidningarna på ett sätt som strider mot Presstödsnämndens föreskrifter”.

ETC har sedan några år samarbetat med lokala S-organisationer och LO-fack för att starta lokala ETC-tidningar. Först i raden var ETC Örebro, sedan kom Efter Arbetet i Malmö och ETC Göteborg. Under 2010 startades tidningarna ETC Stockholm och Uppsala-Demokraten.

När tidningarna startats har fackföreningar tecknat kollektiva prenumerationer för sina förtroendevalda. Facken har betalt tidningen som skickats hem gratis till läsarna.

Men för en endagstidning som får presstöd måste minst 51 procent av upplagan vara betald.

Presstödsnämnden avvaktar därför med beslut om driftsstöd för 2011 för fem tidningar: Dagens ETC, ETC Göteborg, ETC Stockholm, ETC Örebro och Uppsala-Demokraten.

– Vi kommer nu göra en genomgång av de här tidningarnas helårsupplaga tillsammans med TS, säger Presstödsnämndens chef Åsa Finnström.

– Abonnemangen ska vara individuellt beställda och betalda.
Men det är också OK att arbetsgivaren står för kostnaden eller att en tidningsprenumeration ges bort som gåva.

Under 2010 fick ETC-tidningarna sammanlagt ett presstöd på 13,7 miljoner. För att få presstöd ska tidningarna ha en upplaga som ”till övervägande del” är abonnerad och ha en upplaga på minst 1 500 exemplar. Resumé. Mer om Johan_Ehrenberg och hans 5konkurser.

Kommentar:
Affärsidén tycks vara att sno åt sig så mycket presstöd som möjligt.
ETC:s ”gratistidningar” har hittills kostat oss 30 553 000kr.
Bedrägeriet blir inte mindre av att fackliga organisationer deltar.

Lägg därtill att närstående
SAC:s ”Arbetaren” och ”Arbetaren Zenit” kvitterat ut 27 744 000kr.
Kommunisternas (Flamman, Internationalen, Proletären och Offensiv) har fått 89 639 000kr.

Dessa vänster-/anarkisttidningar har således fått nästan 150 mkr av våra pengar. Till vad nytta ?
Socialdemokraternas tidningar får ännu mer (Läs mer).
Avskaffa det korrupta presstödet !

//Elfyma+


Socialdemokraternas kris handlar om pengar ?

18 november, 2010

Uppdaterad 21/11-10

Hela havet stormar nu inom det Socialdemokratiska partiet i kampen om makt och offentliga medel till den egna sfären.
Var och en är sig själv närmast när det verkligen gäller. Kampen om bidragsmiljonerna har bara börjat.

Det statliga partistödet till S minskar de närmaste fyra åren från 570 mkr till 524 mkr.
Socialdemokraterna får också betydande inkomster från LO-förbunden och genom lotterier. Under 2009 var stödet från LO och LO-förbunden drygt 14 miljoner kronor och inkomsterna från lotterierna 52,5 miljoner kronor. Kvar blir ”bara” drygt 590 mkr/år att leva på för dessa stackars sossar (Läs mer).

Partiet tvingas därför nu för första gången sedan 1917 banta i sin stora politruk-organisation med fn 140 anställda.

Vad DN-artikeln inte nämner är att merparten av presstödet, kulturbidragen och ungdomsstödet fortfarande går till S och de andra socialisterna på vänsterkanten. Dessa bidrag har inte skurits ner på samma sätt som vård-skola-omsorg.

Sossarnas dotterbolag AiP Media Produktion AB har de senaste 10åren sökt och fått över 85 miljoner i driftstöd för sina partimegafoner.
AiP är nästan helt statsfinansierad. Omsättningen 2009 översteg knappt presstödet på 9 738 000kr (10 298 000kr 2010).
Vd sedan 2006 är Mona Sahlins man Bo Rune Sahlin, som efter fruns avhopp kanske får söka sig ett riktigt jobb.

Lägg därtill de saftiga bidragen till ”rörelsens” tidningar (över 152 mkr i år// 1 465 mkr de senaste 10åren).
S-närstående Arenagruppen får ”kulturstöd” för att bedriva enögd politisk propaganda, i likhet med Socialistisk Debatt,  Bang och den ständiga bidragstiggaren – EXPO.

Vi får punga ut med minst 700-800 mkr/år, enbart för att hålla igång den stillastående S-märkta ”rörelsen”. Med partistödet från Kommuner och Landsting torde det bli ca 1000 mkr/år.

21/11-10: Statsfinansierade S-Feminister ställer krav

//Elfyma+


Presstödet. Kampen av PK eliten.

29 april, 2010

Läste en mycket intressant sak i Contra. Saxar ur deras vecko brev.

”Du prenumererar troligen på en dagstidning. Det gör flertalet svenskar.

Men Du betalar för många fler än den tidning Du prenumererar på. Det ser staten och Presstödsnämnden till.

Presstödet är en ganska unik svensk företeelse. Motsvarigheten finns inte i några andra europeiska länder. Stödet tillkom 1971 genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. I utbyte mot stöd för konkursmässiga socialdemokratiska tidningar beviljades en rad av Centerpartiet ägda regionala vecotidningar stöd. För att få ihop juridiken kallades även de veckovis utkomna tidningarna för dagstidningar.

Från alla första början var det fiffel och båg i presstödet. Avsikten var att stödja så kallade andratidningar. De som låg bakom stödet argumenterade för att just den andra tidningen på orten hade det svårt att klara ekonomin, eftersom alla ville annonsera i förstatidningen. Förstatidningen hade vanligen en borgerlig politisk linje på ledarsidan, andratidningen en socialdemokratisk. Anledningen till detta var att förstatidningen inriktade sig på lokalnyheter och körde politiken i andra hand. Andratidningen var mer ett politiskt propagandaorgan för socialdemokratiska partiet. Inte ens socialdemokratiska anhängare ville enbart läsa om partiets inställning till aktuella rikspolitiska frågor. De ville hellre läsa om det lokala fotbollslagets framgångar, om föräldraföreningen i den lokala skolan osv. Det ville inte sossetidningarna berätta om, alltså hamnade de hopplöst efter i upplaga.

Men det fanns naturligtvis undantag och då anpassades snabbt de formella reglerna till verkligheten. Det kanske mest flagranta exemplet var vad som hände i Norrbotten. Länets i särklass största tidning (länge ”Norrlands största tidning”, nu har Västerbottens-Kuriren gått om) var Norrländska Socialdemokraten. Den gavs ut i Boden. Den var definitivt en förstatidning, störst i länet, störst i Boden, störst i alla orter i Norrbotten. Utom i Luleå, där den (med nöd och näppe) största tidningen hette och heter Norrbottens-Kuriren. Alltså la Norrländska Socialdemokraten ner sin verksamhet i Boden och flyttade till Luleå. Där blev tidningen andratidning och fick ett generöst ekonomiskt stöd, trots att relationen i upplaga var 40.000 till NSD och 25.000 till NK! År 2010 får Norrländska Socialdemokraten 16,9 miljoner kronor i presstöd, Norrbottens-Kuriren (som brukar stöda moderaterna) 0 kronor. Det finns många liknande exempel på hur reglerna vreds till för att gynna socialdemokratiska tidningar. Och de reglerna tillämpas även nu med borgerlig regering.Vad som däremot finns god anledning att vara missnöjda med är att vi som skattebetalare ska behöva vara med och betala prenumerationerna på Nationell Idag och andra tidningar som uppfyller de formella kraven. Sedan decennier är Du som skattebetalare med och betalar tidningen ”Proletären” som utges av Kommunistiska Partiet och som vill införa kommunistisk diktatur i Sverige. Du är också med och betalar den trotskistiska tidningen Internationalen (1,7 miljoner), den likaledes trotskistiska Offensiv (2,2 miljoner), den kommunistiska Flamman (2,9 miljoner), den syndikalistiska Arbetaren (1 miljon och en miljon extra för Arbetaren Zenit), socialdemokraternas partiorgan (!) Aktuellt i Politiken (4,7 miljoner) och deras lokaltidning i Stockholm, Stockholms-Tidningen (2,2 miljoner). En del särskilt förslagna typer skapar parallella utgåvar och håvar på det sättet in extra mycket stöd. Den vänsterextremistiska tidningen Etc har förutom den svenska nationalupplagan två lokalutgåvor i Örebro respektive Stockholm och lurar av skattebetalarna 2,2+1,7+1,7 miljoner. Den likaledes vänsterextremistiska Fria Tidningen får 2,9 miljoner (1,7 miljoner extra för Stockholms-utgåvan och ytterligare 1,7 miljoner för Uppsala-utgåvan).

Presstöd hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Men det är naturligtvis inte presstödet till Nationell Idag i sig som är förgripligt. Minst lika kränkande för alla anständiga människor är att de tvingas vara med och betala för skamliga publikationer som Proletären, Internationalen, Offensiv, Etc och Flamman. Låt utgivarna fortsätta med utgivningen, men bara om de kan hitta dårar nog som betalar för utgivningen. Ingen utgivning av tidningar på skattebetalarnas bekostnad!”

Tål att tänka på när man läser PK elitens skrik på att ”odemokratiska” tidningar inte skall få presstöd.

Varjager


Storstadstidningarna är i fara

3 september, 2009

Presstödet infördes 1971 och nu ser medievärlden annorlunda ut, vissa tidningar och medier på internet får inte bidrag, och detta behöver ses över anser Helena Bargholtz, som arbetar med presstödet i konstitutionsutskottet. Hon vill att regeringen gör en utredning i frågan.

”EU-kommissionen kräver ändring av presstödet och till Ekot säger Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet, att han tror att det är ”näst intill omöjligt att hålla storstadsstödet intakt” och att han tror att stödet till storstadstidningarna kommer att bli ”väsentligt mindre.”

Folkpartist vill ta bort presstödet, tidningen Journalisten

Mvh/:)Smileth


Tankar jag har om yttrandefrihet och censur.

24 augusti, 2009

Funderar mycket på dessa ämnen i dagarna. Något som slagit mig om vårt kära fosterland och vårt folk är. Svensken är så så mån om att inte stå ut ur gruppen, att han med glädje håller käft om allt. För om man talar då hängs man ut av PK media och kallas rasist. Det är det värsta som kan hända en svensk. Att hängas ut och få folkets förakt för att han inte tillhör gruppen. Detta vapen som används av de styrande och Pk media är kraftigare än något annat vapen. Skammen för en svensk att stå utan för folkgemenskapen är det hårdaste straffet någonsin. Detta innebär att Sverige är den bästa diktaturen. Alla vet en sak men ingen våga tala om det. För då stöts man ur gemenskapen. Vilken diktatur kan med vapen makt ens komma i närheten av den tankekontrollen? Fundera nu på det. Allt tal om yttrandefrihet som nu används av statsministern när det gäller judehatet i Aftonbladet var aldrig ens i närheten då det gällde Muhammedhundar och SD teckningstävling. Utan då stängdes hemsidor ned och Ryggradslöse åkte och fjäskade för talibanskäggen.Man använder sig av psykologisk propaganda precis som både Hitler och Stalin gjorde. Det är alltid ”aktivister” då det gäller vänsterextremister och ”höger extremister” då det gäller SD eller ND+det är alltid ”främlingsfientliga” SD.Man gullar med AFA som är en ren terroristorganisation. Så fortsätter det. Ni kan säkert om ni tänker efter komma på ännu mer av samma sort. Ta den stunden och fundera lite. Nu kommer det säkert som amen i kyrkan komma någon som hävdar att tidningar/TV/Radioa etc etc inte behöver ta in SD reklam eller genmälen vid debatter. Men det är just det som är yttrandefrihet. Alla i Sverige betalar skatten som används till press stöd. Borde detta press stöd då inte komma med en yttrandefrihets klasul? Bara lite tankar som far runt i mitt huvud. Därigenom har bloggarna blivit en öppen media kanal för alla. Detta gillas inte av de styrande. Var så säker på det.


Tillbakablick på 2008

4 januari, 2009

Från den 29 augusti 2008 PK-media får behålla presstödet (SvD)

Så här skriver SvD idagen nätupplaga.

“Regeringen genomför inte det omdiskuterade förslaget om en kraftig nedtrappning av storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Istället ska en ny och öppen prövning göras i Europakommissionen utifrån de presstödsnivåer som riksdagen beslutade om 2006, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Fria och självständiga medier är en förutsättning för den mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning som är så central i en demokrati. Att garantera yttrande-, tryck-, och etableringsfriheten, och därmed mångfalden, är mediepolitikens viktigaste uppgift.Därutöver anser regeringen att det behövs ett särskilt stöd till marknadsmässigt svagare tidningar för att säkerställa att läsarna får en reell valfrihet. Det är skälet till att regeringen försvarar det svenska presstödet. “

Att de kan använda sådana stora ord i ett land som vägrade trycka Muhammed bilderna. I ett land där hela PK media jagar efetr det enda partiet som vågar säga det högt vad många svenskar tycker. Att de kan med att säga Yttrandefrihet……Där bloggar jagas och stängs ner för att de sprider sanningen. I ett land där PO vill jaga bloggar…. Yttrandefrihet, köpt press av PK Eliten skulle man kunna kalla det.


PK-media får behålla presstödet (SvD)

29 augusti, 2008

Så här skriver SvD idagen nätupplaga.

”Regeringen genomför inte det omdiskuterade förslaget om en kraftig nedtrappning av storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Istället ska en ny och öppen prövning göras i Europakommissionen utifrån de presstödsnivåer som riksdagen beslutade om 2006, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Fria och självständiga medier är en förutsättning för den mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning som är så central i en demokrati. Att garantera yttrande-, tryck-, och etableringsfriheten, och därmed mångfalden, är mediepolitikens viktigaste uppgift.Därutöver anser regeringen att det behövs ett särskilt stöd till marknadsmässigt svagare tidningar för att säkerställa att läsarna får en reell valfrihet. Det är skälet till att regeringen försvarar det svenska presstödet. ”

Att de kan använda sådana stora ord i ett land som vägrade trycka Muhammed bilderna. I ett land där hela PK media jagar efetr det enda partiet som vågar säga det högt vad många svenskar tycker. Att de kan med att säga Yttrandefrihet……Där bloggar jagas och stängs ner för att de sprider sanningen. I ett land där PO vill jaga bloggar…. Yttrandefrihet, köpt press av PK Eliten skulle man kunna kalla det.