SD talar på ett språk som väljarna förstår

29 maj, 2014

Solidaritet har blivit medelklassens nya smycke. Jag vet för jag är en del av den. Jag bor i Hornstull där var fjärde röstade på Feministiskt initiativ. SD talar på ett språk som väljarna förstår, skriver Marcus Birro i Expressen.

Vi lever i skyddade enklaver och kan därför solidarisera oss med människor, stadsdelar, kvarter och rörelser som vi aldrig på allvar behöver bli en del av. Vi definierar oss själva efter hur progressiva vi är och gör alla som tycker olika till fiender.

Vi kokar ner människovärdet till en fråga om politisk hemvist. Om du tycker fel i politiska frågor är du min fiende. Alla dina tusen förtjänster betyder ingenting om du envisas med att rösta på fel parti.

Det intressanta är att de människor som den nya vänstern säger sig värna lite extra om inte vill ha deras solidariska omtanke.

Medan den övre medelklassen håller valvakor på Söder Mälarstrand och applåderar sig själva som den nya goda kraften i svensk politik, röstar underklassen på Sverigedemokraterna, om de röstar överhuvudtaget, skriver Marcus Birro (läs mer).

Kommentar:
Birro har så rätt i sin analys – vänstern har alltid haft en von oben attityd till de okunniga massorna som de påstår sig företräda. De marxistiska grundkurserna lärde ut att massorna (underklassen) inte begriper sitt eget bästa, varför de måste ledas av dem (marxisterna) som vet bättre. Fi ingår numera i denna ”elit” anförd av den förre kommunistledaren Gudrun Schyman.

SD är inte mer ”populistiskt” än något annat parti i Riksdagen- tvärtom.
SD har, till skillnad från extrempopulistiska Fi, inte lovat mer än de kan finansiera i sina skuggbudgetar. (Birro har nog inte läst SD:s skuggbudgetar- men det har jag).

När Gudrun Schyman nyligen fick frågan om hur Fi:s svulstiga vallöften skulle finansieras svarade hon att partiet inte hade resurser att ta reda på det.
Resurserna räckte bara till för att producera fagra vallöften utan täckning.
Vad är det om inte extrempopulistiskt och oansvarigt ?

Tror inte att media skulle vara lika förlåtande om SD svarat på samma sätt. SD hade inte heller några skattefinansierade utredningsresurser till sitt förfogande före valet 2010, men de lyckades ändå att ta fram en någorlunda välunderbyggd skuggbudget till valrörelsen. Inget annat parti har mäktat med detta tidigare.
MP hade inget ekonomiskt program när de kom in i Riksdagen, inte heller Ny Demokrati, men de begrep sig på ekonomi till skillnad mot MP.

Birro gör sig dessutom skyldig till samma von oben attityd som de övervintrande boljsjevikerna när han slentrianmässigt klistrar epitetet underklass och lågutbildad lantis på SD:s väljare utan att ta reda på fakta. (Läs mer).

Det finns i så fall mer belägg för att den typiske MP-väljaren är en överutbildad/felutbildad överskuldsatt akademiker i storstad anställd inom offentlig sektor.

MP, V och Fi slåss nu om den växande gruppen över-/felutbildade akademiker som tror att pengar växer på trän -i likhet med sin idol Gudrun Schyman.
(Läs mer 1, Läs mer 2, Läs mer 3, Läs mer 4).

Fakta är också att utbildningsnivån i Riksdagen höjdes när SD kom in (läs mer).  Men det kan vara svårt att ta till sig för en Kristdemokrat som hellre tror än tar reda få fakta.

Läs även:
Lika barn leka bäst, av Torbjörn Elensky.
Orsaken till SD:s framgångar, yrvaket uppvaknande av Britta Svensson.

/Elfyma+