Beviset att något är väldigt sjukt i vårat land.

8 februari, 2012

”– Samtidigt finns det ett antal känsliga frågor som många elever menar att de inte kan diskutera öppet i klassrummen. Integration är en sådan fråga. Andra är feminism och aga, men också frågor som hur det känns att vara ensam eller vad förlåtelse egentligen betyder, säger hon.

”Man måste vara politiskt korrekt. Annars märks det i betygen”, säger en elev i studien. Ibland hettar det till i talet om religion. En annan elev säger: ”Det är bäst att vara försiktig när det gäller religion. Man vill ju inte stöta sig med sina kompisar”.”

Sanningen är förbjuden att yppa i skolorna i vårat land. Lärarna ser till att den som tänker hindras.

Varjager