En samhällskatastrof i sin linda…

22 maj, 2017
SVT Text Söndag 21 maj 2017
Att så många skottlossningar utförs av män med utländsk bakgrund är en fråga om bristande integration, säger Linda Staaf, underrättelsechef vid polisens nationella operativa avdelning (Noa).
Hur anser Linda Staaf att svensk integrationspolitik att förhindra ovanstående skulle kunna se ut – undrar vän av ordning..?
Sverige huserar på grund av en ansvarslös migrationspolitik drygt en och en halv miljon invandrare, där en stor del är att betrakta som “välfärdsturister”. Många i första såväl som andra- och tredjegenerationen har ingalunda som mål och ambition att anpassa sig till det svenska samhället för att här ens klara sin egen försörjning. Långt mindre att tillföra något av värde till svenska samhället och det välfärdssystem som man å andra sidan gärna och voluminöst tar del av.
Genom bibehållande av sin extremt “generösa” invandringspolitik kommer Sverige också framgent att attrahera och bli slutmål för dom hundratals miljoner i Mellanöstern och Afrika som står i startgroparna för att ta sig till Europa. En förkrossande stor andel av dessa är analfabeter och lågutbildade, vilket rimligtvis innebär att ingen “social ingenjörskonst” i världen har någon möjlighet att genom en “icke-bristande integrationspolitik” förhindra en utveckling som artar sig till en katastrof långt värre än den vi redan idag ser upptakten till i Sverige.
Att efterlysa “bättre integration” är inte bara lika enfaldigt som att önska fram en “tulipanaros”, eller rekommendera ett större plåster för en långt framskriden cancertumör. Det är på gränsen till det som borde förklaras som brottsligt, eftersom det handlar om att aktivt och med öppna ögon (?) verka för svenska folkets utrotning och nationen Sveriges sammanbrott..!
Att en representant – tillika chef – inom den myndighet vilken har som uppgift att skydda landets medborgare manifesterar en så fatal uppfattning, är knappast ägnat att ge säkerhet och inge trygghet hos svenska folket. Förvisso är vi redan ett luttrat folk med tanke på den högsta polischef som under senare år trotsat all beskrivning av sanslöshet och bristande omdöme. Men “någon dj….a ordning” ville vi ändå i det längsta tro att det rådde någonstans inom Polisen.
Som godtrogen svensk (!) klamrar man sig dock fast vid tron att det faktiskt också till stor del förhåller sig så väl inom myndigheten. Särskilt beträffande situationen “ute på fältet”. Därför känner man ofta stor empati för alla dom som fortfarande utifrån klokhet och med stort engagemang i sin polisroll ska tampas inte bara med accelererande brottslighet, utan därtill dras med chefer och överordnade som lider brist på sunt förnuft och elementär förankring i verkligheten!

Gissa vilka länder som inte släppte in terrorister? 

5 maj, 2017

Varjager


Vad är våldtäckter och sexuella övergrepp? Då Judaspengarna rinner in på kontot.

1 maj, 2017

3 herrar skriver att vi behöver de afghanska ”skäggbarnen”.

De talar i eget syfte för att judas pengarna skall fortsätta att komma in på kontot. Sverige har inget behov eller skyldighet att hjälpa folk som ljuger och bara letar ekonomiska fördelar.

”Industrin skriker efter arbetskraft. Sverige behöver, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64 000 människor i arbetsför ålder. Regeringens proposition 2016/17:133 har titeln ”Det föds helt enkelt för få för att vi ska klara oss utan invandring”.”

Har dessa herrar helt missat att arbetslösheten bland invandrare kommer att fortskrida i många år?

Eller är det helt enkelt så att de talar i eget vinstsyfte?

”Björn Mellquist ,lärare, god man

Frans Schlyter ,senior utredare inom kriminalvården, god man

Ingrid Eckerman , allmänläkare, chefredaktör

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”

Varjager  anser att de skall åka hem och göra nytta i sitt eget land. Inte komma och snyfta i vårat.

Varjager


Hur verkligheten gällande mångkulturen är. 

18 april, 2017

Varjager


Mainstream-media som verktyg i kampen mot Svensken.

15 april, 2017

Döda barn används som krigspropaganda … men bara ibland:

Videon ovan visar exempel på hur det som styr svenska massmediers vilja att förmedla bilder ur verkligheten avgörs av huruvida det gagnar projektet att omvandla Sverige till ett ”mångkulturellt” samhälle eller ej.

Bombdödade och ilandflutna barn fyller sitt syfte i denna mission. Svenska barn som mördas på Drottninggatan av asylsökande från tredje världen ska av omvända skäl undanhållas svenska folket.
Kenneth


Fakenyheter Etablissemanget fullkomligt dränker folket med fakenyheter.

16 mars, 2017


HYSTERISKA SVENSKA KOMMENTARER OM UTLANDET

1 mars, 2017

Samtidigt som minsta kritik av den förda invandringspolitiken leder till beskyllningar om rasism och liknande försöker de politiskt korrekta media som står för beskyllningarna återuppbygga det monopol på den ”politiska sanningen” som de hade för tjugo år sedan.

Den som för tjugo år sedan reste utomlands och tog del av världen genom lokala media som Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Neue Zürcher Zeitung, Daily Telegraph, Financial Times, Wall Street Journal, USA Today, Le Figaro, El Mundo, La Stampa eller liknande frågade sig gärna om de befann sig på samma planet som de gjorde när de i Sverige tvingades nöja sig med Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Några få läste Contra och fick en helt annan bild av planeten, men Contra kom bara sex gånger om året.

Internet har gjort underverk för att vidga svenskarnas perspektiv på vad som händer i världen. Den verklighetsfrämmande världsbild som drevs av Olof Palme, och till vilken hela oppositionen anslöt sig, är blott ett ont minne idag. Det går inte att mörka vad som händer i världen. Alltför många svenskar behärskar engelska och kan inte hindras från att läsa engelskspråkiga media. Den internationella öppningen i nyhetsflödet har gjort det möjligt att väcka sympatier för NATO-medlemskap för en betydande del av svenska folket. När Contra lät göra en opinionsundersökning 1983 var det bara 7 procent som var för svenskt NATO-medlemskap. När motsvarande undersökning gjordes av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet 2015 var 38 procent för (och 31 procent emot).

Men just nu ser det ut som om svenska media försöker ta tillbaka sitt monopol över att sprida en (falsk) världsbild till svenskarna. Den demokratiskt valde presidenten i världens näst största demokrati kan fördömas i artikel efter artikel i Dagens Nyheter (ofta fem till tio nedsättande artiklar om dagen). När kritik riktas mot Sverige är det ingen hejd på ljugandet. Häromdagen kommenterades sambandet mellan brottslighet och invandrare i utländska medier. På Sveriges Radio lade reportrarna in egna falska tillrättalägganden, till exempel att skillnaden mellan brottsfrekvens mellan svenskar och invandrare nästan helt förklaras av socioekonomiska faktorer. Så är naturligtvis inte fallet. BRÅ, som inte får göra nya studier, korrigerade efter bästa vetenskapliga teknik för socioekonomiska skillnader i den studie som gjordes 2005. Skillnaden i brottsbenägenhet kvarstod, även om ungefär hälften av den ursprungliga skillnaden kunder förklaras av socioekonomiska faktorer. Den kvarstående skillnaden var statistiskt signifikant och var särskilt markant för våldsbrott. Allra mest för grova våldsbrott. Som lök på laxen hävdade Sveriges Radio att det inte förekommit några sexuella övergrepp vid musikfestivaler i Sverige.

Aftonbladet kan fortfarande idag sprida rysk desinformation och till och med gå till attack mot dem som avslöjar vad som pågår. Vid åtminstone två tillfällen har Aftonbladet försökt censurera nätet i denna fråga, och i ett fall lyckades man i måtto att avslöjandet av Aftonbladet lades bakom en betalvägg. Samtidigt kan Aftonbladet friskt kritisera när medarbetare i Sverigedemokraterna går på samma ryska desinformation som Aftonbladet själv sväljer med hull och hår!

Dock ska även politiskt korrekta media hedras för att de faktiskt håller demokratins fana högt när det gäller diktaturer som Kuba, Nordkorea och Venezuela. Medan det däremot är betydligt sämre när det gäller inställningen till arabiska diktaturer, Kina med flera.

Internets genombrott ledde till att svenska media tvingades att presentera en mer realistisk bild av världen. Det grämer tydligen väldeliga de som trott att de hade monopol på att sprida en lögnaktig bild av världen till dem som lever i Sverige. Idag görs återkommande försök att återta monopolet över att sprida en falsk världsbild. Det kommer inte att lyckas. Men vi måste alla vara uppmärksamma på vad som sker och tyvärr återigen förlita oss till information om vad som händer även i vårt eget land på andra språk än svenska. Contra kommer fortfarande bara ut sex gånger om året.

 

Från Contra.

Varjager


Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister. Säga fakta är att ljuga.

23 februari, 2017

Jag undrar om inte han är en produkt av sin egen skola. Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister. När han öppnar munnen och uttalar sig.

”Men Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, menar att Sverigedemokraterna ljuger.

– Vi verkar ha kommit till en punkt då sverigedemokraterna medvetet skadar Sverige genom att ljuga om oss i internationell media, säger Morgan Johansson.

Men många av påståendena stämmer, hur menar du då att de ljuger?

– Att inte redovisa totala fakta är också ett sätt att ljuga.”

Varför har 7 klövern gjort allt för att dölja alla fakta då?

Vad har svensken gjort för ont för att alla våra politiker vill oss ont?

”The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it”

Varjager


Samhällets svek! Mot Sveriges folk.

19 februari, 2017
Flyktingar, ensamkommande och barn, vissa endast i 14-årsåldern, rekryteras av gängen i Malmö. Först med gåvor sen med hot tvingas de göra ”skitjobben” – skjuta motståndare eller transportera vapen och narkotika.
 En del söker sig självmant till kriminella – andra tvingas.
– De yngre är oerhört smickrade av att få hjälpa till. De ser upp till äldre killarna som de upplever som vuxna. Får de dessutom pengar för det så är det ännu mer lockande, säger J-B Cederholm, kriminalkommisarie grova brott.
– En äldre kriminell storebror är en förebild. Så tyvärr märker vi att det blir så i ganska många fall.
Vi ser att några ur den syriska gruppen är på väg in i kriminaliteten. De headhuntas av gängen och hamnar längst ner i kedjan, berättar en poliskälla med god insyn.
– I Malmö finns grupper av unga afghaner som lärt känna varandra redan under tiden de var flyktingar i Iran. Redan där har de ägnat sig åt gatukriminalitet, något som de har fortsatt med även här i Malmö.
Varför dras de unga killarna till kriminalitet?
 Svaret ligger i fattigdom och utanförskap. De lever i ett mörker och har en total känsla av hopplöshet inför framtiden, menar Sigrun Sigrudsson, verksamhetschef på Fryshuset i Malmö.
Se intervjun ovan med Sigrun Sigrudsson, som menar att samhället sviker ungdomarna i utanförskapsområdena:
Det man gör är för lite och alldeles för sent.
Jag håller delvis med den för Sverige och svenska skattebetalare kostsamma socialtanten; I tre avseenden är samhällets misstag fatala :
  1. När man inte redan vid gränsen vände familjerna samt släktingar och landsmän.
  2. Att man istället gav dessa uppehållstillstånd och dessvärre i många fall svenskt medborgarskap.
  3. Varje dag man inte river upp besluten och hjälper ovannämnda tillbaka dit de kom ifrån.

President Trump höll tal.

19 februari, 2017

Hej på er,

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-holl-tal-se-vad-som-hande-i-sverige-i-gar-kvall

Bland annat sa President Trump ordagrant:

”…You look at what’s happening in Germany, you look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this. Sweden. They took in large numbers. They’re having problems like they never thought possible. You look at what’s happening in Brussels….”

Ni väljer att felaktigt översätta den delen som handlar om Sverige till:

”– Ni såg vad som hände i Sverige igår kväll. Sverige! Vem kunde tro det här? Sverige,….”

”What’s happening” betyder inte ”vad som hände” men mera ”vad som händer” alltså ett mera varaktigt skeende.

Med 5 minuter research på internet kan man finna att President Trump med största sannolikhet refererar till ett inslag som sändes på Fox News kvällen innan:

https://www.youtube.com/watch?v=CrSIKDpHmq4

Den informationen väljer ni att utesluta.

SVTs medarbetare som sysslar med utrikespolitik har garanterad mycket goda kunskaper i engelsk amerikansk språkförståelse.

Jag är övertygat om att det också genomförs en grundlig research och att man avväger vad som kan menas och hur uttalande kan tolkas i kanske olika riktningar.

Därför har ni, enligt min uppfattning, mot bättre vetande på ett utstuderat sätt och med flit felöversatt President Trumps tal i syfte att förnedra honom så mycket ni kan. Detta beteende verkar ni ha gemensamt med andra main stream medier i Sverige, bland annat Aftonbladet.

Men visst, om ni mot förmodan skulle ha en bättre förklaring på fenomenet så är inte jag sämre än att jag kan ändra uppfattning.

Vilka är det som är ”trollfabrikerna” i Sverige?

MVH
Trond W


Skam på torra land…Eller Sveriges feministiska regering visar var skåpet skall stå.

13 februari, 2017

Hej,

Feminist och den humanitära stormaktens Stefan Lövens regering har nu ”skitit i det blå skåpet”!
De är en skam inte bara för Sverige, utan för hela mänskligheten!

SD, dags att ställa dem mot väggen ordentligt! Lär av Trump! Allt att vinna, inget att förlora!

MVH
Kurtan

http://pamelageller.com/2017/02/sweden-feminists-walk-of-shame-prostrate-themselves-iran.html/

Sweden’s “first feminist government in the world” parade in hijab submitting to Iran’s Rouhani despite pleas from Iranian women “to stand for their own dignity”

feministiska-regeringen

Sedan för att göra det än mer roligt, så har Metro en Statsvetare som försöker släta över det hela. Då kan man säga att det är inte i våran kultur att gruppvåldta kvinnor. Så om de gör det i vårat land, vad är det som säger att vi skall respektera deras lagar?

Sedan vågade redan de grekiska kvinnorna ha hatt på sig i stället.

Varjager


Cissi Wallin ger hyckleriet ett ansikte denna dag.

1 februari, 2017

Slö tittade i Metro, jag vet att det är dumt. Men när jag läste Cissi Wallins kolumn blev jag upprörd. Hon ger verkligen hyckleriet och fegheten ett ansikte. Jag har sökt och sökt, men ingenstans har jag läst att hon motsatt sig alla islamisters krav på särbehandling inom vården. Men så fort en kvinna med kristen tro följer sitt samvete, ja då jäklar skall hon hudflängas och önskas livet ur.

Detta är ett tydligt exempel på ren djävla feghet från våra PK-ister. Cissi Wallin är bottenskrapet i tunnan. En hycklare av rang. Hon riktar sig mot alternativ fakta etc etc etc. Men om hon stod upp för något borde väl hon våga skriva en kritisk kolumn om islam och kvinnors rättigheter ???

Svaret på de konservativa och inskränkta vindar som blåser måste väl ändå vara att vägra gå med på att de blandar sig i politik? Frågar man mig har religion och religiös värdekonservatism ingenting i politiken att göra. Ha gärna din tro, men ge fan i att försöka pracka den på oss övriga. Ge blanka fan i att försöka styra andra utifrån de idealen. Som alltså är sprungna ur något som står i en sagobok. Det världens mäktigaste man nu alltså kallar ”alternativ fakta”. Låt oss i stället kalla det vad det är: ovetenskaplig och diffus tro.

Jag hade lite mer humor och googlade Cissi Wallin och kritik mot Islam. Gissa hur många kritiska kolumner hon skrivit?

Svar 0.

Varjager


Fakta fyller ingen funktion för Jerzy Snickesnacki och han vän Robert Englund….

22 januari, 2017

Som vanligt kastar PK-media in ett inlägg i debatten om att vi behöver inte forska i visa saker. Då plockar de fram Jerzy snickesnacki, med en sidekick som hete Robert Englund. Denna Robert Englund är en massinvandringsvurmare med.

”Att utrikesfödda registreras för fler brott än svenskfödda beror alltså huvudsakligen inte på att de är födda utanför Sveriges gränser, utan på att de fått en sämre start i livet. Är det kulturskillnader, diskriminering inom rättsväsendet, grannskapseffekter eller något helt annat som är förklaringen? Sverige är ett land som formats av invandring. Vi har en stolt tradition av att vara ett solidariskt land som ser sitt ansvar även utanför landets gränser, en humanistisk stormakt om man så vill. Vi är också ett land som sett många fördelar med att vara mångkulturellt och växande; alldeles i dagarna passerade vi tio miljoner invånare och vet att stora delar av landet är beroende av invandringen för att inte avfolkas.”

Nu vill jag att Jerzy och Robert talar om för hela det svenska folket vad han ser som positivt med effekterna av massinvandringen? Kom nu inte dragande med Pizza och Zlatan.

För jag ser en massa effekter av eran hyllande massinvandring som inte har tillfört vårat land något, utan bara har kostat människoliv i mängder och har ökat bördan på Sveriges arbetande befolkning. Den hyllande mångkulturen består i dag av dagliga skjutningar och mängder av ”oskyldiga skäggbarn” som åker och hugger huvudet av folk som inte delar deras vision av religion. Vi är en humanistisk stormakt som offrar de som byggde landet för att fjantar som Jerzy och Robert skall kunna ljuga och dölja mer saker för folket.

Varjager


Hur vet man att en man är usel? Anders Lindberg tycker att han gör ett bra jobb.

21 januari, 2017

”Sluta gnälla på Dan Eliasson nu” Det är väl det som är det tydligaste tecknet på PK-ismen. En man som Dan Eliasson som misslyckats med allt han har gjort. Han skyddas av Anders Lindberg. Men Anders är ju inte känd för att ha alla hästar hemma själv.

”Tyvärr framstår mycket av den offentliga kritiken mot Eliasson mest som ett partipolitiskt spel. Den blir en slags ställföreträdande konflikt när borgerligheten inte klarar att komma åt den populäre inrikesminister Ygeman.

Men att bara skjuta in sig på tjänstemän är fattigmanspolitik, det är regeringen som styr myndigheterna och inte tvärtom.

När Anna Kinberg Batra (M) Strax innan jul krävde Dan Eliassons avgång gjorde hon det på många sätt omöjligt för regeringen att sparka honom, även om den hade velat.”

Vi vet att regeringen inte vill sparka Dan Eliasson, för han är satt på posten för att ursäkta brotten som följer i massinvandringens fotspår. Vi vet historiken med kod 291. Allt skall döljas för folket. BRÅ som är så vänstervridet att de inte ens kan öppna en högerhäng dörr.

Vill varna känsliga läsare att den ena länken går till Aftonlögnen.

Varjager


Samhällsrapport

16 januari, 2017
“Den grova brottsligheten ökar. Hänsynslös ligism breder ut sig. Segregationen förvärras. Arbetslösheten bland invandrare är enorm. Statens skuldsättning växer. Skatterna höjs. Företag flyttar utomlands. Överbeläggningen i sjukvården tilltar. Sjukvårdsköer växer. Bostadsbristen eskalerar. Skolresultaten är alltjämt usla. Kvaliteten i högskolan sjunker. Och pensionsprognoserna är negativa. Men det är ingen fara, tänker den gode svensken – det kommer nog snart att lösa sig till det bättre, vi bor ju trots allt i Sverige.
Låt oss kalla det Titanic-nationalism. En föreställning om nationen som osänkbar. Trots att båten lutar 15 grader; trots att människor kommer uppspringande från tredje klass och ropar att det läcker in iskallt vatten. Men ingen båt och inget land är osänkbart. Även om också de allmänna historiekunskaperna har försämrats krävs inte mer än ett par sökningar via Google för att finna gott om exempel på välfungerande samhällen som krackelerat. Ofta till följd av folkvandring eller politiskt vanstyre, inte sällan i kombination.
Vi har aldrig varit ockuperade och vår existens har aldrig varit hotad i verklig mening. Kanske är det också därför många svenskar tror att vårt samhälle är osänkbart. Och kanske kommer därför reaktionen att bli oväntat kraftig med insikten om motsatsen”.
FREDRIK KÄRRHOLM
Polis och kriminolog.
……………
Tänk om ovanstående verklighetsförankring och intellektuella hederlighet hade funnits i Polismyndighetens ledning också. Då skulle information om våldets och otrygghetens orsaker ha rapporterats vidare till landets styrande politiker.
I det läget hade vi bara behövt politiker i riksdag och regering som till skillnad från dagens folk- och landsförrädare vidtagit de förändringar som kunde återupprätta vårt trygga och välfungerande Sverige; D v s satt stopp för vidare massinvandring och återbördat de element som terroriserar vårt land!