Vi har inte råd att vara naiva

27 maj, 2017

Malmö 24-5-2017

https://unvis.it/expressen.se/debatt/dags-for-en-gemensam-europeisk-underrattelsetjanst
Efter terrorattacken i Manchester – vi har inte råd att vara naiva.

Till dom två naivt hycklande stolpskotten Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström

Tydligen så har sådana som ni inte det minsta skam i kroppen. Ni båda och ert partis flyktingpolitik är ju i huvudsak det som har möjliggjort att vildar främst från dom s k MENA-länderna har kunnat komma innanför EU,s gränser i så gott som obegränsat antal och gång på gång kunnat utföra terrordåd som har kostat oskyldiga medborgares liv. Ni är indirekt skyldiga till att barn har fått sätta livet till i det senaste bombdådet i Manchester. Liksom dåden i Paris, London, Stockholm, Bryssel, Berlin osv. Och ni kommer också att bli medskyldiga till alla kommande dåden som med all säkerhet kommer att inträffa med hjälp av er politik.

Särskilt du Cecilia Wikström som har hånat och fördömt hela det ungerska folket med Viktor Orban i spetsen för att dom verkligen har försökt att förhindra vildarna att komma in i Ungern och därmed säkerligen hindrat att en hel del ungrare sluppit att bli mördade, misshandlade, våldtagna, rånade av MENA – vildarna borde hålla sig från att skriva dylika hycklande falska rader som du har gjort. Viktor Orban är i motsats till er en politiker som i första hand värnar om sitt eget lands och sitt eget folks säkerhet och inte som ni som med berått mod utsätter ert eget folk för livsfara genom att förespråka en okontrollerad invandring av folk från våldskulturer där man löser allt med våldsamma metoder och där krigen avlöser varandra med ungefär samma frekvens som årstiderna avlöser varandra här i vårt land.

Kan bara önska att ni båda en gång får uppleva samma sorg och förtvivlan som föräldrarna i Manchester nu får göra till den åttaåriga flickan vars kropp slets i bitar av en bomb som en primitiv muslimsk vilde ännu en gång utlöste. Ni är inte värda något annat, särskilt inte när ni inte ens visar så mycket respekt att ni åtminstånde avhåller er från att skriva era äckliga rader. Det enda ni borde göra är att skämmas, men tydligen så är det ordet ett okänt begrepp hos sådana som ni. Istället är ni så fräcka så att ni i slutet av er smörja inte ens drar er för att skriva följande mening ; ”Vi liberaler kommer att göra vårt yttersta för att skydda vår demokrati och våra medborgare”.

Sällan har en mening kunnat läsas med annat än att man känner spysmaken i munnen. En mer sanningsenlig mening från er sida borde lyda så här i stället; ” Vi liberaler kommer att göra vårt yttersta för att ännu mer utsätta vår demokrati och våra medborgare för terror utförda av primitiva varelser komna från MENA – länderna. Vi kommer även att göra vårt yttersta för att underlätta för dessa att kunna ta sig in i Europa”.

Som sagt, skäms ni inte och hur tänkte ni när ni skrev era rader? Det hade varit intressant att få svar på dessa två frågor vilket jag troligtvis i vanlig ordning inte kommer att få. Vilket jag då tar som ett erkännande att ovanstående är med sanning överensstämmande.

Sandor Herold, Malmö

https://petterssonsblogg.se/2017/05/24/vi-har-inte-rad-att-vara-naiva/

Liberalerna Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström förfasas över de muslimska terrorattentaten i Manchester och andra europeiska städer.

I en debattartikel skriver de att vi inte har råd att vara naiva, att EU måste inrätta en gemensam underrättelsetjänst och att brottsbekämpningen måste vara gränslös.

Jag trodde man skämtade med mig när jag fick tipset om denna artikel.

”Vi har inte råd att vara naiva”

Så skriver två individer som vägrat lyssna på alla de som påpekat riskerna med öppna gränser. Så skriver två individer som avfärdat all kritik mot en slapp migrationspolitik med orden inskränkt främlingsfientlighet. Så skriver två individer som avskytt varje stavelse om gränskontroller och säkra gränser. Så skriver två individer som med gråten i halsen talat om små barn som flytt över Medelhavet, men som glömt alla unga och friska män som suttit i samma båtar.

Det är ni som varit naiva Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström. Det är ni!


En samhällskatastrof i sin linda…

22 maj, 2017
SVT Text Söndag 21 maj 2017
Att så många skottlossningar utförs av män med utländsk bakgrund är en fråga om bristande integration, säger Linda Staaf, underrättelsechef vid polisens nationella operativa avdelning (Noa).
Hur anser Linda Staaf att svensk integrationspolitik att förhindra ovanstående skulle kunna se ut – undrar vän av ordning..?
Sverige huserar på grund av en ansvarslös migrationspolitik drygt en och en halv miljon invandrare, där en stor del är att betrakta som “välfärdsturister”. Många i första såväl som andra- och tredjegenerationen har ingalunda som mål och ambition att anpassa sig till det svenska samhället för att här ens klara sin egen försörjning. Långt mindre att tillföra något av värde till svenska samhället och det välfärdssystem som man å andra sidan gärna och voluminöst tar del av.
Genom bibehållande av sin extremt “generösa” invandringspolitik kommer Sverige också framgent att attrahera och bli slutmål för dom hundratals miljoner i Mellanöstern och Afrika som står i startgroparna för att ta sig till Europa. En förkrossande stor andel av dessa är analfabeter och lågutbildade, vilket rimligtvis innebär att ingen “social ingenjörskonst” i världen har någon möjlighet att genom en “icke-bristande integrationspolitik” förhindra en utveckling som artar sig till en katastrof långt värre än den vi redan idag ser upptakten till i Sverige.
Att efterlysa “bättre integration” är inte bara lika enfaldigt som att önska fram en “tulipanaros”, eller rekommendera ett större plåster för en långt framskriden cancertumör. Det är på gränsen till det som borde förklaras som brottsligt, eftersom det handlar om att aktivt och med öppna ögon (?) verka för svenska folkets utrotning och nationen Sveriges sammanbrott..!
Att en representant – tillika chef – inom den myndighet vilken har som uppgift att skydda landets medborgare manifesterar en så fatal uppfattning, är knappast ägnat att ge säkerhet och inge trygghet hos svenska folket. Förvisso är vi redan ett luttrat folk med tanke på den högsta polischef som under senare år trotsat all beskrivning av sanslöshet och bristande omdöme. Men “någon dj….a ordning” ville vi ändå i det längsta tro att det rådde någonstans inom Polisen.
Som godtrogen svensk (!) klamrar man sig dock fast vid tron att det faktiskt också till stor del förhåller sig så väl inom myndigheten. Särskilt beträffande situationen “ute på fältet”. Därför känner man ofta stor empati för alla dom som fortfarande utifrån klokhet och med stort engagemang i sin polisroll ska tampas inte bara med accelererande brottslighet, utan därtill dras med chefer och överordnade som lider brist på sunt förnuft och elementär förankring i verkligheten!

Gissa vilka länder som inte släppte in terrorister? 

5 maj, 2017

Varjager


Vad är våldtäckter och sexuella övergrepp? Då Judaspengarna rinner in på kontot.

1 maj, 2017

3 herrar skriver att vi behöver de afghanska ”skäggbarnen”.

De talar i eget syfte för att judas pengarna skall fortsätta att komma in på kontot. Sverige har inget behov eller skyldighet att hjälpa folk som ljuger och bara letar ekonomiska fördelar.

”Industrin skriker efter arbetskraft. Sverige behöver, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64 000 människor i arbetsför ålder. Regeringens proposition 2016/17:133 har titeln ”Det föds helt enkelt för få för att vi ska klara oss utan invandring”.”

Har dessa herrar helt missat att arbetslösheten bland invandrare kommer att fortskrida i många år?

Eller är det helt enkelt så att de talar i eget vinstsyfte?

”Björn Mellquist ,lärare, god man

Frans Schlyter ,senior utredare inom kriminalvården, god man

Ingrid Eckerman , allmänläkare, chefredaktör

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”

Varjager  anser att de skall åka hem och göra nytta i sitt eget land. Inte komma och snyfta i vårat.

Varjager


Hur verkligheten gällande mångkulturen är. 

18 april, 2017

Varjager


Mainstream-media som verktyg i kampen mot Svensken.

15 april, 2017

Döda barn används som krigspropaganda … men bara ibland:

Videon ovan visar exempel på hur det som styr svenska massmediers vilja att förmedla bilder ur verkligheten avgörs av huruvida det gagnar projektet att omvandla Sverige till ett ”mångkulturellt” samhälle eller ej.

Bombdödade och ilandflutna barn fyller sitt syfte i denna mission. Svenska barn som mördas på Drottninggatan av asylsökande från tredje världen ska av omvända skäl undanhållas svenska folket.
Kenneth


Fakenyheter Etablissemanget fullkomligt dränker folket med fakenyheter.

16 mars, 2017