Papperslösa

4 oktober, 2009

Intressant blogginlägg på Leffes blogg om papperlösa och illegala ”flyktingar”.

Saxat från blogginlägget: Papperslösa i Italien:

”Papperslös kan man vara av olika orsaker det finns de som i sina hemländer helt enkelt inte har någon myndighet som kan utfärda ett papper, så finns det de som efter avslag om uppehållsrätt i Sverige väljer att helt bryta med migrationsverket. Migrationsverket ger ut ett LMA-kort och bryter man med migrationsverket upphör det att gälla eftersom det har en begränsad giltighetstid.

De personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd av först Migrationsverket och sedan i två domstolar, migrationsdomstolen och sist migrationsöverdomstolen, måste lämna landet. Vår asylpolitik bygger på att de som beviljas uppehållstillstånd ska få stanna under en period och de som får avslag måste lämna landet. Upprätthålls inte denna princip så slutar vår migrationspolitik(om vi har någon) att fungera, dvs den övergår till ett system med fri invandring. Hur harmoniserar då att det snart inte har någon betydelse om du har lagligt rätt att stanna eller inte med detta? Organisationer typ LO anser att dessa papperslösa skall ha lika rättigheter som andra. Alltså vill LO och många med dem ha en okontrollerad invandring.”

Papperslösa i Italien, Leffes blogg

Mvh/:)Smileth


”Papperslösa amerikaner”

21 april, 2009

Jag lägger in hela blogginlägget från Every Kinda People efter tips från Midgårdsjarlen, som hälsar att originalet är minst lika läsvärt:

”Hur blir man Illegal?

The Honorable Tom Harkin
731 Hart Senate Office Building
Phone (202) 224 3254
Washington DC, 20510

Kära Senator Harkin,
Som infödd Iowa-bo med goda kundrelationer till Skattemyndigheten, skriver jag för att be om din hjälp. Jag har kontaktat Department of Homeland Security i ett försök att fastställa processen för att bli en illegal invandrare och de hänvisade mig till dig.

Min främsta anledning till att vilja ändra min status från amerikanska medborgare till illegal invandrare kommer från den lag som nyligen antogs av senaten och som du röstade för.
Om min tolkning av lagförslagets bestämmelser är korrekt, allt jag behöver göra som illegal invandrare om jag varit i USA i fem år, är att betala en bötessumma på 2000 dollar och inkomstskatt för tre av de senaste fem åren för att bli medborgare. Jag känner igen en bra affär när jag ser en och jag är angelägen om att starta processen innan alla andra upptäcker det också.
Enkelt uttryckt, vi som har varit här lagligt har varit tvungna att betala skatt varje år så jag är entusiastisk över möjligheten att undvika två års skatter genom att betala 2000 i böter.
Går det att ordna så att jag blir retroaktivt illegal ? Detta skulle vara bra för mig och min familj, eftersom vi betalade mycket i skatt under 2004 och 2005.
Dessutom, som illegal invandrare skulle jag kunna börja använda den lokala akutmottagningen för min primär-sjukvård. När jag slutar betala premier för min sjukförsäkring, säger min revisor att kunde jag spara nästan 10,000 dollar per år.
En annan fördel, genom olaglig status, är att min dotter skulle få förmånsbehandling när hon söker till skolor och avgiften skulle bli lägre för min son till flera högskolor runtom i USA .

Slutligen, förstår jag att illegal status skulle befria mig från bördan av att förnya mitt körkort och betala dyra bil-försäkringspremier. Detta är mycket betydelsefullt för mig eftersom jag fortfarande har ungdomar som kör min bil.
Om du kunde ge mig en beskrivning av processen för att bli illegal (retroaktivt om möjligt) och skicka kopior av de nödvändiga formulären, skulle jag vara mycket tack.
Tack för din hjälp.

Din trogne väljare, (som hoppas att nå status som ”illegal invandrare” snarare än bara en vanlig medborgare, född i USA)
Donald Ruppert
Burlington, IA

Skaffa dina Blanketter (NU)!
Ring Skattemyndigheten 1-800-289-1040.”