Bedrägeriet kring Olof Palme

13 april, 2019

Vid den här tiden, år 1986, löpte Olof Palme en reell risk att bli mördad och levde under hot från en mängd olika organisationer, både inom och utom Sverige.

Det kunde nog uppfattas som en tidsfråga när ett mord skulle komma att ske. Dessutom hade, enligt Claes Hedberg, Olof Palme drabbats av en dödlig sjukdom.

Mot denna bakgrund beslutade, enligt Hedbergs scenario, nyckelpersoner inom socialdemokratin, tillsammans med Olof Palmes familj, att arrangera ett skenmord.

Detta skulle i stället för vanära leda till hjältestatus och en mängd positiva effekter för det socialdemokratiska partiet. (Läs mer)

Nu vill vi veta sanningen om ”Palme-mordet”